Genealogie: CBB (CBB, CBBA, CBBB)

familie kolff
Hoe werkt navigeren?

Klik op de naast de naam van een persoon om naar het genealogie overzicht te gaan van de betreffende persoon.

CBB is in ‘Overzicht’ onderverdeeld in: CBBA en CBBB – Dit volgt niet de opname (alleen CBB) zoals in het Ned. Patriciaat 1994.

XIIIf. Cornelis Kolff (De Colve XIII) (De Colve XX) (Historie), geb. Middelharnis 5 jan 1776, wijnkoper (1808), lid fa. C. Kolff A.Q.z. en Comp., pachters geoctroyeerde bank van Leening te Middelharnis (1808), overl. te Middelharnis 22 sept. 1830, tr. Middelharnis 27 juni 1804 Hermina Johanna Kolff (zie CC XIIg.5).
Uit dit huwelijk:

1. Hendrika Adriana Kolff, geb. Middelharnis 11 april 1805, overl. ald. 6 dec. 1805.

2. Lambertus Kolff, geb. Middelharnis 26 nov. 1806, overl. Elst 3 aug. 1836.

3. Adrianus Quirinus Kolff, geb. Middelharnis 24 mei 1808, overl. ald. 23 okt. 1813.

4. Constantinus Margaretus Kolff, geb. Middelharnis 29 juli 1810, overl. ald. 11 jan. 1812.

5. Constantia Margaretha Kolff, geb. Middelharnis 29 juli 1812, overl. ald. 16 mei 1860.

6. Adrianus Quirinus Kolff, geb. Middelharnis 25 juli 1814, overl. ald. 18 maart 1819

7. Hendrika Adriana Kolff, geb. Middelharnis 25 aug. 1816, overl. ald. 5 maart 1865.

8. Gualtherus Constantinus Marius, volgt XIVi.

9. Alida Jacoba Kolff, geb. Middelharnis 16 dec. 1820, overl. Rotterdam 19 mei 1909, tr. Middelharnis 23 maart 1848 Jacobus Henricus van ’t Hoff, geb. Groote Lindt 14 juni 1817, scheepsheelmeester 1835-, geneesheer te Sommelsdijk (1846) en te Rotterdam (1848), overl. ald. 16 april 1902, zoon van Jacob en Maria Margaretha de Reus.

10. Adrianus Quirinus Lambertus Kolff, geb. Middelharnis 4 jan. 1823, overl. ald. 19 nov. 1842.

11. Maria Lambertina Kolff, geb. Middelharnis 27 jan. 1825, overl. ald. 4 okt. 1825.

12. Arnoldus Catharinus, volgt XIVj.

(CBBA)

XIVi. Gualtherus Constantinus Marius Kolff (Historie), geb. Middelharnis 9 febr. 1819, rentmeester (1840) en koopman ald. (1865), lid fa. Wed. C. Kolff en Zn. te Middelharnis, overl. Rotterdam 18 dec. 1890, tr. 1e Middelharnis 20 april 1840 Elizabeth van Weel, geb. Rotterdam 20 april 1817, overl. ald. 20 nov. 1846, dochter van Arend, heer in Middelharnis, en Jannetje van den Tol; tr. 2e Rotterdam 11 mei 1848 Adriana Hendrika Kolff (zie CBC XIIIg.1.); tr. 3rd Rotterdam 3 mei 1877 Alida Jacoba Kolff (zie CBC XIIIg.10.).
Uit het eerste huwelijk:

1. Hermina Johanna Kolff, geb. Middelharnis 8 febr. 1841, overl. ald. 13 febr. 1841.

2. Jannetje Elisabeth Kolff, tweeling met voorgaande, overl. Middelharnis 15 febr. 1841.

3. Hermina Johanna Kolff, geb. Middelharnis 19 juni 1842, overl. Den Haag 27 febr. 1917, tr. Middelharnis 25 okt. 1867 Hendrik Schoonejongen (R.O.N.), geb. Middelharnis 8 febr. 1844, dir. Prov. Gereformeerd Weeshuis van Zuid-Holland te Middelharnis, overl. Den Haag 26 sept. 1925, zoon van Jacob en Adriana Kreeft.

4. Jannetje Elisabeth Kolff, geb. Middelharnis 26 jan. 1844, overl. Velp 18 okt. 1928, tr. Middelharnis 20 juli 1865 Arend Dingeman Mijs, geb. Middelharnis 13 jan. 1837, landbouwer, overl. Nijmegen 18 okt. 1889, zoon van Arent en Jannetje de Graaff.

5. Cornelis Kolff, geb. Middelharnis 15 nov. 1845, overl. ald. 26 nov. 1845.
Uit het tweede huwelijk:

6. Hermina Emmerentia Kolff, geb. Middelharnis 28 febr. 1849, overl. Oosterbeek 29 april 1939, tr. Middelharnis 25 okt. 1871 Leendert van Weel, geb. Middelharnis 12 juli 1849, landbouwer en rentmeester, overl. Oosterbeek 16 jan. 1817, zoon van David en Cornelia Driendijk.

7. Cornelis, volgt XVj.

8. Cornelis Geertruyus Kolff, geb. Middelharnis 3 okt. 1851, landbouwer, overl. ‘s-Gravenpolder 6 juni 1921.

9. Hendrika Adriana Kolff, geb. Middelharnis 22 mei 1853, overl. ald. 10 okt. 1854.

10. Gualtherus Constantinus Marius Kolff , geb. Middelharnis, 29 okt. 1854, lid fa. Kolff & Van der Ven, commissionairs in effecten te Rotterdam, overl. Nijmegen 21 april 1930, tr. Rotterdam 24 mei 1881 Maria Dorrepaal, geb. Rotterdam 7 nov. 1857, overl. Nijmegen 11 febr. 1933, dr van Dirk en Elisabeth Blokhuyzen.

Uit dit huwelijk:

a. Constantinus Marius Kolff, geb. Rotterdam 14 maart 1884, med.dr. geneerheer ald. , overl. Nijmegen 13 okt. 1914.

b. Elizabeth Kolff, geb. Rotterdam 7 okt. 1886, inspecteur Lager Onderwijs, overl. Nijmegen 27 febr. 1965.

c. Dirk Kolff (1e Heerendiner), geb. Rotterdam 15 febr. 1891, overl. ald. 24 jan. 1954.

11. Hendrikus Adrianus Kolff, geb. Middelharnis 29 okt. 1854, reder en wijnkoper, lid fa. Wed. C. Kolff & Zn. te Middelharnis, overl. Nijmegen 26 sept. 1940, tr. Nijmegen 19 okt. 1898 Hermine Jeanne Wilhelmine Pauline Nederburgh, geb. Cheribon (Java) 4 febr. 1869, overl. Nijmegen 28 mei 1944, dochter van Herman Sebastiaan en Elenore Jeannette Caroline Marie Prins.
Uit dit huwelijk:

Jeannette Eleonore Caroline Kolff, geb. Nijmegen 20 juli 1899, violiste, overl. Nijmegen 29 juli 1960.

12. Alida Johanna Kolff, geb. Middelharnis 2 mei 1858, overl. ald. 17 mei 1859.

XVj. Cornelis Kolff, geb. Middelharnis 6 mei 1850, lid fa. Kolff & Zn., lid gemeenteraad 1877-1918 en wethouder 1912-1918 van Middelharnis, overl. Hilversum 11 sept. 1931, tr. Middelharnis 12 juni 1872 Anna Elizabeth van den Broek, geb. Middelharnis 26 maart 1850, overl. Hilversum 7 febr. 1919, dochter van Willem Matthias en Anna Suzanna van der Tak.
Uit dit huwelijk:

1. Adriana Hendrika Kolff, geb. Middelharnis 13 mei 1873, overl. Zeist 16 juli 1956, tr. Middelharnis 6 april 1899 Dr. Anton Christiaan Wittenrood, geb. Soerabaja 17 juli 1866, med.dr. gyneacoloog te Batavia, te Den Haag, overl. ald. 30 mei 1939, zoon van Frans Louis en Anna Suzanna van der Doll.

2. Anna Suzanna Kolff, geb. Middelharnis 20 sept. 1874, overl. Hilversum 8 jan. 1931, tr. Middelharnis 5 aug. 1897 Carl Franz Heinen, geb. Rotterdam 26 sept. 1872, archivaris super fosfaten fabriek, koopman, lid fa. Julius Heinen te Rotterdam, overl. Aerdenhout 10 juli 1943, zoon van Ludwig Wilhelm Carl Franz en Sophia Willemse.

3. Gualtherus Constantinus Marinus, volgt XVIk.

4. Hermina Emmerentia Kolff, geb. Middelharnis 24 nov. 1876, overl. ald. 27 april 1877.

5. Willem Matthias, volgt XVI-l.

6. Hermina Emmerentia Kolff, geb. Middelharnis 20 febr. 1880, overl. Sommelsdijk 23 april 1948, tr. Middelharnis 6 juni 1901 Anthonius Anne Mijs (O.O.N.), geb. Sommelsdijk 26 aug. 1875, landbouwer en administrateur, overl. Sommelsdijk 19 jan. 1953, zoon van Jan Benjamin en Antonia Anna Korteweg.

7. Alida Jacoba Kolff, geb. Middelharnis 25 mei 1881, overl. Zeist 18 juli 1968, tr. Middelharnis 2 juli 1903 Dr. Jan Hendrik Pameijer (R.N.L., R.O.N.), geb. Tiel 17 jan. 1872, med.dr. Leiden 1901, geneesheer te Middelharnis, daarna te Alkmaar, overl. Zeist 27 febr. 1941, zoon van Dr. Jan Karel en Johanna Catharina Jacoba Berlage.

8. Jacob, volgt XVIm.

XVIk. Gualtherus Constantinus Marius Kolff (Bestuur 1938-1942), geb. Middelharnis 9 nov. 9 nov. 1875, luitenant-ter-zee 2nd kl. 1898-1906, administrateur en procuratiehouder N.V. De Nieuwe Prauwenveer te Soerabaja, overl. Velp 10 juli 1953, tr. Vlissingen 17 febr. 1903 Hermina Janszen, geb. Vlissingen 11 febr. 1880, overl. Den Haag 22 dec. 1954, dochter van Jacob en Harmina Meijer.
Uit dit huwelijk:

1. Cornelis, volgt XVIId.

2. Herman, volgt XVIIe.

XVIId. Ir. Cornelis Kolff (Biografie 1939-1950), geb. Den Helder 21 nov. 1903, elektrotechnisch ing., hoofding. Octrooiraad, overl. Den Haag 15 mei 1986, tr. 1e Den Haag 15 dec. 1930 Willy Dijkland, geb. Batavia 8 febr. 1905, overl. interneringskamp malang 21 juli 1943, dochter van Jacobus Albertus en Sophia Margaretha van Mackelenberg; tr. 2e Den Haag 28 febr. 1948 Lucie Dijkland, geb. Meester Cornelis (thans Djatinegara) 27 aug. 1907, zuster van zijn eerste echtgenote, overl. Den Haag 14 april 1999.
Uit het eerste huwelijk:

1. Gualtherus Constantinus Marius, volgt XVIIIb.

2. Sophia Margaretha Kolff, geb. Malang 22 maart 1936, assistent Octrooibureau Vriesendorp & Gaade.

XVIIIb. Gualtherus Constantinus Marius Kolff, geb. Malang 21 juni 1933, adjunct-bedrijfsleider Ned. Kabelfabr. te Alblasserdam, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 10 okt. 1996, tr. Middelburg 26 april 1961 Teuntje Cornelia Langerak, geb. Lexmond 17 juni 1937, overl. Bergen op Zoom 18 febr. 2018, dochter van Willem Johannes en Helena Hendrika van der Linden.
Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Kolff, geb. Hendrik-Ido-Ambacht 24 juli 1964, verkoper Geveke te Papendrecht.

2. Margaretha Kolff, geb. Hendrik-Ido-Ambacht 7 sept. 1965, studente H.B.O. (maatschappelijk werk).

3. Caroline Kolff, tweeling met voorgaande, geb. Hendrik-Ido-Ambacht 7 sept. 1965, Personeelsfunctionaris Donker BV.

XVIIe. Herman Kolff (Biografie 1939-1950), geb. Brummen 12 nov. 1907, officier marine 1928-, laatst. luitenant-ter-zee 1st kl. (1942), overl. (omgekomen aan boord toen Belgisch m.s. Brabant werd getorpedeerd door Duitse U-boot – zie Gedenkrol Kon. Marine p.18/19, OS37) Trinidad 13 mei 1942, tr. Soerabaja 4 febr. 1936 Maria Gottlieb, geb. Batavia 15 juni 1916, overl. Amstelveen 15 maart 2007, dochter van Johan en Huberta van Stuyvenberg; zij hertr. Den Haag 15 juni 1950 Frans Karel Anton van Mourik.
Uit dit huwelijk:

1. Mariëtta Kolff, geb. Batavia 26 aug. 1937, tr. Rijswijk (Z.-H.) 7 nov. 1972 Johan Douwe van Popta, geb. Rijswijk (Z.-H.) 4 mei 1947, verkoopleider, later OZP, zoon van Sieds en Maria Cornelia Margaretha van Delft.

2. Robert, volgt XVIIIc.

XVIIIc. Robert Kolff (De Colve V) (Bestuur 1990-2007), geb. Velp 3 nov. 1938, textiel agent, tr. Linköping (Zweden) 4 nov. 1966 Astrid Kerstin Doris Sjögerud, geb. Linköping 22 nov. 1941, gids, dochter van Axel Edvin en Astrid Linnea Jerner.
Uit dit huwelijk:

1. Frederick Edwin, volgt XIXa.

2. Lilian Astrid Christina Kolff, geb. Amsterdam 16 nov. 1969, grafisch ontwerpster, tr. Amsterdam 16 juni 1999 Alfred Tamango Kramp [gegevens volgen].

XIXa. Frederick Edwin Kolff, geb. Amsterdam 6 maart 1967, drs. economie, tr. Amsterdam 10 juli 2006 Fabienne Anne Quintavalle, geb. Versailles (Frankrijk) 15 april 1967, dochter van Armando en Maria Annunziata Ghiloni.
Uit de relatie (voor de huwelijksdatum) en uit dit huwelijk:

1. Giolina Maria Kerstin Kolff, geb. Amsterdam 28 november 2003.

2. Lorenzo Robert Armando Kolff, geb. Amsterdam 17 augustus 2006.

XVI-l. Mr. Willem Matthias Kolff (Bestuur 1926-1935), geb. Middelharnis 2 dec. 1877, jur.dr. Leiden 1907, lid firma Charles Cornelder, cargadoors te Rotterdam en Amsterdam, overl. Diepenveen 3 jan. 1962, tr. Rotterdam 10 aug. 1905 Johanna van Gilse van der Pals, geb. Rotterdam 25 okt. 1881, overl. Diepenveen 30 nov. 1978, dochter van Cornelis en Johanna Kleiweg.
Uit dit huwelijk:

1. Anna Elisabeth Kolff, geb. Rotterdam 8 maart 1908, overl. Voorschoten 12 jan. 1999, tr. Hilversum 30 sept. 1930 Mr. Johannes Marinus Pilaar (Biografie 1939-1950), geb. Goes 24 juli 1902, griffier Prov. Staten van Zeeland, res.-kapitein veldart., overl. Middelburg 6 jan. 1968, zoon van Johannes en Pieternella Jacoba Kakebeeke.

2. Cornelis, volgt XVIIf.

3. Gualtherus Constantinus Marius, volgt XVIIg

XVIIf. Cornelis Kolff (Biografie 1939-1950), geb. Rotterdam 18 april 1912, res.-officier veldart., laatst. 1st luitenant, overl. op zee na 14 nov. 1941 bij een poging om vanuit Castricum naar Engeland over te steken, tr. Oldenzaal 14 dec. 1935 Martha Cornelia Molkenboer, geb. Oldenzaal 11 febr. 1914, overl. Wassenaar 17 juni 2009, dochter van Hermanus Johannes en Johanna Elisabeth van den Bergh; zij hertr. Wassenaar 20 febr. 1951 Leendert Pot.
Uit dit huwelijk:

1. Marian Charlot Kolff, geb. Rotterdam 24 april 1936, overl. Wassenaar 20 juli 2021, tr. Wassenaar 11 mei 1957 Mr. Marius Berend van Meerten, geb. Den Haag 25 maart 1932, overl. Wassenaar 25 april 2020, vice-president gerechtshof te Den Haag, zoon van Mr. Hendrik Nicolaas Jan Cornelis en Margaretha Hillegonda Maat.

2. Mariette Kolff, geb. Zutphen 9 april 1937, overl. Wassenaar 19 jan. 2018, tr. Wassenaar 30 juni 1961 Mr. Hans Jochem Helb, geb. Den Haag 6 jan. 1937, ondervoorzitter Kon. Nedlloyd Groep N.V. te Rotterdam, zoon van Mr. Henri Arnold en Josephine Bernardine Adam.

XVIIg. Mr. Gualtherus Constantinus Marius Kolff, geb. Heemstede 11 aug. 1915, oud-vertegenwoordiger K.L.M., laatst. te Lissabon, overl. Lexmond 30 sept. 2000, tr. 1e Wassenaar 10 sept. 1949 Mary Wilhelmina Nicoletta van de Kasteele, geb. Batavia 7 jan. 1920, overl. Den Haag 28 nov. 1968, dochter van Leonard Cornelis en Anna Maria Martinot; tr. 2e Mexico City 7 mei 1976 Christine Stramrood, geb. Hilversum 28 sept. 1932, oud-ambtenaar ministeries van buitenlandse zaken en algemene zaken en Kabinet van de Minister-President, dochter van Cornelis en Johanna Christina Cordule Mijnarends, overl. Den Haag 25 juli 2000.

Uit het eerste huwelijk:

1. Irene Djouni Kolff, geb. Den Haag 10 maart 1951, tr. Wassenaar 17 sept. 1987 Erik Johannes Paulus Platenburg, geb. ‘s-Hertogenbosch 21 april 1955, overl. Lingenwaal 9 mei 2006, zoon van Gerardus Johannes Paulus en Fernandina Agatha Gits.

2. Monique Corine Kolff, geb. Paranaque (Philippijnen) 23 april 1953 (&).

XVIm. Jacob Kolff (Bestuur 1935-1938) (1e Heerendiner), geb. Middelharnis 19 maart 1883, arts, geneesheer-directeur N.V. Sanatorium Beekbergen, overl. Beekbergen 4 okt. 1948, tr. Nijmegen 15 juni 1910 Jkvr. Adriana Pieternella de Jonge, geb. Muiderberg 12 sept. 1886, overl. Apeldoorn 12 febr. 1981, dochter van Jhr. Willem Johan en Johanna Jacoba Emmerica Catharina Bybau.
Uit dit huwelijk:

1. Willem Johan, volgt XVIIh.

2. Cornelis, volgt XVIIi

3. Jacob Cato Emmericus Kolff (Biografie 1939-1950), geb. Hummelo 5 dec. 1914, directeur en manager Aviation Services (Maleisië) Ltd. en directeur Malaysia Air Charter Co. Ltd., oud-res.-1e luitenant mil. luchtvaart, overl. Saratoga (USA) 30 april 2007, tr. 1e Shanghai 14 dec. 1946 Antonia Nojina, geb. Blagovscenka (Siberië) 25 jan. 1925, overl. Kuala Lumpur (Maleisië) 18 juli 1960, dochter van Paul Nojin en N.N.; tr. 2e Kuala Lumpur 25 juli 1961 Diane Grégoire, geb. Parijs 9 nov. 1928, dochter van Armand en Geraldine Barbara O’Byrne en gesch. echtg. van John Potter Walker.

4. Gualtherus Constantinus Marius, volgt XVIIj.

5. Adrianus Quirinus, volgt XVIIk.

XVIIh. Dr. Willem Johan Kolff (C.O.N.) (Yad Vashem) (De Colve IX) (Historie) (Biografie 1939-1950) (Links), geb. Leiden 14 febr. 1911, med.dr. Groningen 1946, oud-hoofd afd. Kunstmatige Organen Universiteit van Utah, werkzaam hartchirurgie (kunstmatige harten), overl. Newtown Square, Philadelphia (USA) 11 febr. 2009, tr. Apeldoorn 4 sept. 1937 Janke Cormelia Huidekoper (Yad Vashem), geb. Semarang 5 nov. 1913, conservator schelpenverzameling, overl. Port Townsend (USA) 25 febr. 2006, dochter van Albert Jacob en Waldarine Marciana Krüsemann.
Uit dit huwelijk:

1. Jacob, volgt XVIIId.

2. Adriana Pieternella Kolff, B.A., geb. Groningen 18 nov. 1940, tr. 4 sept. 1965 Jeremy Frederick Burnett, geb. Londen 5 juli 1935, oud-eigenaar bedrijf voor scheepsbenodigdheden, oud-lieutenant British Armed Forces, zoon van Vivian Percy en Xia Violet Sophia Norton.

3. Gualtherus Constantinus Marius Kolff, geb. Kampen 12 juli 1943, overl. Zwolle 19 juli 1943.

4. Albert Jacob, volgt XVIIIe.

5. Cornelis Albert, volgt XVIIIf.

6. Gualtherus Constantinus Marius, volgt XVIIIg.

XVIIId. Prof. Jacob Kolff, M.D., geb. Groningen 23 aug. 1938, hoogleraar hartchirurgie, hartchirurg Conemaugh Valley Memorial te Johnstown (Pennsylvania), tr. Cleveland (Ohio) 25 febr. 1967 Patricia Ann McAuley, geb. Windsor (Vermont) 21 sept. 1942, chief executive officer non-profit transplantation fund.
Uit dit huwelijk:

1. Jeffrey Willem. volgt XIXd.

2. Tara Adriana Kolff, geb. Wichita Falls 10 juli 1970, architect, tr. Seattle (Washington) 3 sept. 2000 Ziad Shehab, geb. Beirut (Libanon), 17 sept. 1971, architect.

3. Courtney Allison Kolff, geb. Cleveland (Ohio) 1 okt. 1973, psycholoog.

XIXd. Jeffrey Willem Kolff M.D., geb. Wichita Falls (Texas) 30 okt. 1968, hoogleraar medicijnen, tr. Cleveland (Ohio) Jennifer Jill Eaton, geb. Bowling Green (Ohio) 18 aug. 1971.
Uit dit huwelijk:

Addison Huidekoper Kolff, geb. Philadelphia 9 febr. 2002.

XVIIIe. Albert Jacob Kolff, geb. Kampen 18 juni 1944, architect, tr. Southbury (Connecticut) 19 febr. 1972 Claire Jewell, geb. Berkeley (California) 26 aug. 1946, maatschappelijk werkster, dr. of William en Edyth Cusick.
Uit dit huwelijk:

1. Katherine Emily Kolff, geb. Grosse Pointe Farms (Michigan) 12 maart 1974, US Army Police Officer, tr. Denemarken 26 nov. 1999 Tommy Lee Knobel, geb. Conrad (Montana) 19 aug. 1966, US Army aviator, son van Floyd en Linda Corcoran.

2. Teresa Elizabeth Kolff, geb. Stamford (Connecticut) 16 mei 1977, onderwijzeres bijzondere educatie, tr. (Connecticut) Bruce Evans Kocher, geb. Newton (Massachusetts) 5 april 1977, cardiac technician, zoon van Jerry en Carol Brines.

3. Anne Adrianna Kolff, geb. Stamford 22 sept. 1985, student.

XVIIIf. Cornelis Albert Kolff, M.D., geb. Kampen 31 mei 1945, kinderarts, hoofd familiekliniek, tr. Salt Lake City 22 juni 1968 Helen Hall, geb. 21 maart 1948, kunstenares.
Uit dit huwelijk:

1. Adam Kolff, geb. Seattle 7 jan. 1972, student, overl. 19 juni 2000 bij vliegtuigongeluk in Alaska.

2. Adri Kolff, geb. Seattle 27 sept. 1975, student.

XVIIIg. Gualtherus Constantinus Marius Kolff, M.D., geb. Kampen 24 juni 1949, chief executive officer Health Care Company, tr. Chestertown (Maryland) 13 sept. 1986 Lisa Jayne Ardery, geb. Heidelberg (Baden-Württemberg) 29 okt. 1959, investment banker, dochter van Edward R. en Muriel mei Moran.
Uit dit huwelijk:

1. Chelsea Ann Kolff, geb. Atlanta 15 aug. 1987.

2. Haley Alexandra Kolff, geb. Atlanta 5 juni 1989.

3. Meredith Hodson Kolff, geb. Atlanta 10 nov. 1990.

XVIIi. Cornelis Kolff (Bestuur 1942-1949) (Biografie 1939-1950), geb. Hummelo 19 aug. 1912, oud-directeur N.V. Ned. Onttinningsfabriek te Leeuwarden, overl. Leeuwarden 9 juni 2000, tr. Leeuwarden 10 okt. 1941 Jetske Froukje Hepkema, geb. Leeuwarden 27 dec. 1919, overl. Leeuwarden 26 okt. 2019, dochter van Sietze en Trijntje Tjalma.
Uit dit huwelijk:

1. Jacob, volgt XVIIIh.

2. Sietze Watse, volgt XVIIIi.

3. Gualtherus Constantinus Marius, volgt XVIIIj.

4. Gerrit Foeke, volgt XVIIIk.

5. Cornelis, volgt XVIII-l.

XVIIIh. Jacob Kolff, geb. Lekkum 30 aug. 1942, cardioloog Westeinde Ziekenhuis Den Haag, tr. 1e Leeuwarden 28 sept. 1965 (echtsch. ingeschr. 6 dec. 1985) Guylaine Maria Emilie Zita Malherbe, geb. Stiens 30 okt. 1945, dochter van Guy en Richtje Algra; tr. 2e Leiderdorp 16 maart 1990 Drs. Margaretha Maria Jose Martha van der Wee, geb. Lier (Antwerpen) 14 maart 1948, drs. Franse taal- en letterkunde, lerares Frans Scholengemeenschap Alphen a/d Rijn, dochter van Rudolf Maria en Maria Schroé.
Uit het eerste huwelijk:

2. Richtje Kolff, geb. Leiden 22 aug. 1969.

3. Jetske Froukje Kolff, geb. Leiden 17 febr. 1972, verpleegkundige, overl. Akkrum 25 aug. 2011, tr. [locatoe, datum] Arnout Bochmer [geb. …, zn. van .. ].

XIXh. Cornelis Kolff, geb. Leiden 29 maart 1966, general manager, tr. Slochteren 24 augustus 1996, Christel Oosterhoff, geb. Groningen 29 juli 1968, dr. van Wybo en Dineke van der Laan.
Uit dit huwelijk:

1. Julie Christel Jetske Kolff, geb. Leiden 9 sept. 1999.

2. Friso Cornelis Wibo Kolff, geb. Leiden 16 febr. 2002.

XVIIIi. Ir. Sietze Watse Kolff (Bestuur 1982-1996), geb. Leeuwarden 28 mei 1944, werktuigbouwk. ing. technisch directeur Heineken, tr. Leeuwarden 8 juni 1973 Greetje Anneke Bakker, geb. Leeuwarden 22 dec. 1946, oud-stewardess, dochter van Anne en Grietje Koolstra.
Uit dit huwelijk:

1. Annemiek Margreet Kolff, geb. Delft 29 juli 1976, functioneel applicatie beheerder (Eurofiber).

2. Cornelis Friso Kolff, volgt XIXi.

XIXi. Ir. Cornelis Friso Kolff (Bestuur 2015- ), geb. Rotterdam 16 aug. 1978, Supply Chain Optimization (Philips), tr. Zeist 27 aug. 2011 Hester van Monsjou, geb. Zeist 21 dec. 1980, KNO-arts, dochter van Erik en Mia Butler.
Uit dit huwelijk:

1. Pim Erik Kolff, geb. Amsterdam 20 aug. 2012.

2. Sietze Robert Kolff, geb. Leiderdorp 7 december 2014.

3. Mia Margreet Kolff, geb. Blaricum 17 april 2017.

XVIIIj. Gualtherus Constantinus Marius Kolff (Bestuur 1996-2015) (Links) (Quiz), geb. Leeuwarden 30 dec. 1946, chirurg, chiropractor, tr. Schiedam 24 okt. 1981, Liesbeth Vis, geb. Vlissingen 18 febr. 1950, chiropractor, dochter van Hendrik en Trijntje Mint.
Uit dit huwelijk:

1. Nynke Jetske Kolff, geb. Den Haag 23 april 1982.

2. Adriana Quirina Kolff, geb. Den Haag 24 sept. 1983.

XVIIIk. Ir. Gerrit Foeke Kolff, geb. Leeuwarden 7 sept. 1948, chem. ing., directeur GTI Holding te Bunnik, tr. Zwolle 6 okt. 1979 Drs. Charlotte Henriëtte Boevé, geb. Rotterdam 1 febr. 1954, drs. pedagogiek, psychotherapeute, dochter van Jan en Albertina Marie Pothoven.
Uit dit huwelijk:

1. Adriaan Cornelis Kolff, geb. Leiden 13 maart 1986.

2. Liselore Lot Kolff, geb. Leiden 13 juni 1988.

XVIII-l. Ir. Cornelis Kolff, geb. Leeuwarden 9 dec. 1958, werktuigbouwk. ing., bedrijfsleider Nutricia N.V. te Zoetermeer, tr. Den Haag 24 dec. 1989 Jkvr. Ir. Henriëtte van Swinderen, geb. Den Haag 18 aug. 1960, bouwk. ing., marketing manager Proctor & Gamble N.V. te Rotterdam, dochter van Jhr. Drs. Reneke Alexander en Anne Kersten.
Uit dit huwelijk:

1. Foeke Cornelis Kolff, geb. Den Haag 16 juni 1994.

2. Sietze Reneke Kolff, tweeling met voorgaande, geb. Den Haag 16 juni 1994.

3. Willem Jacob Kolff, geb. Den Haag 19 sept. 1997.

XVIIj. Gualtherus Constantinus Marius Kolff (Biografie 1939-1950), geb. Beekbergen 23 jan. 1920, huisarts, overl. Marssum 6 dec. 2008, tr. Usquert 22 dec. 1954 Aaltje Boukema, geb. Usquert 2 dec. 1927, overl. Marssum 15 sept. 2020, dochter van Jakob en Lena Bleker.
Uit dit huwelijk:

1. Ir. Lena Jakoba Kolff, geb. Marssum 10 juni 1956, landbouwk. ing., wetenschappelijk medewerker Prof. Mr. B.M. Teldersstichting te Den Haag, tr. Menaldu2. Mr. Adriana Jacoba, volgt XVIIIww.madeel 30 aug. 1991 Ing. Hendrikus Lambertus Sondagh, geb. Haarlem 19 aug. 1952, overl. Wijk bij Duurstede 16 nov. 2016, ing. informatica, automatiserings consultant Computer Science Corp. te Amstelveen, zoon van Hendrikus Hermanus en Margaretha Maria Moonen.

2. Mr. Adriana Jacoba, volgt XVIIIww.

XVIIIww. Mr.drs. Adriana Jacoba Kolff, geb. Marssum 31 mei 1962, jurist, overl. Leeuwarden 21 sept. 2019, senior advisor milieu, tr. Leiden 16 mei 2000 Graham D. Hill, geb. Isleworth (UK) 4 nov. 1953, cartograaf, zn. van Donald en Margaret Eva Smith.
Uit dit huwelijk:

1. Jakob Graham Donald Kolff, geb. Leiden 4 september 2001.

2. Gualtherus Constantinus Marius Kolff, geb. Leiden 2 maart 2005.

XVIIk. Adrianus Quirinus Kolff (Bestuur 1969-1987), geb. Beekbergen 27 dec. 1924, oud-directeur Kolff Verpakkingen, Epe, overl. Heerde 10 november 2003, tr. Wormerveer 16 okt. 1956 (echtsch. registered Zaanstad 4 sept. 1985) Elise Nolst Trenité, geb. Rotterdam 12 mei 1928, oud-verpleegkundige, dochter van Dr. Adriaan Cornelis en Henriette Elisabeth ten Hove.
Uit dit huwelijk:

1. Ir. Henriëtte Elise Kolff, geb. Haren (Gron.) 2 okt. 1959, landb. ingenieur, tropische veehouderij, delegatiehoofd Intercoöperation Bern op Madagascar, tr. Wageningen 26 sept. 1990, Ing. Peter Hofs, M.Sc., geb. Heteren 1 maart 1952, freelance consultant veeh. en streekontw., zoon van Jan Willem en Gerritje Willemtje Gerritsen en wedr. van Annigje Trijntje van Tol.

2. Jacob Kolff, volgt XVIIIkk.

XVIIIkk. Jacob Kolff (Links), geb. Epe 22 maart 1966, eigenaar Kolff-Plants B.V., Heesch, tr. Batenburg 9 juli 1999 Amina Abubakar, geb. Benin-City, Nigeria, 28 okt. 1970, onderwijzeres, dochter van Jimoh en Abibuta Musa.
Uit dit huwelijk:

1. Adriana Omuwa, geb. Nijmegen 18 okt. 2001.

2. Elise Omegie, geb. Nijmegen 16 juli 2004.

CBBB

XIVj. Arnoldus Catharinus Kolff, geb. Middelharnis 19 nov. 1827, reder en touwslager ald. , overl. Breda 19 juni 1901, tr. Oud-Gastel 25 aug. 1859 Adriana Lumina Heerma van Voss, geb. Oud Gastel 30 dec. 1829, overl. Breda 6 nov. 1919, dochter van Ulbo Jetze en Jacoba Johanna Fercken.
Uit dit huwelijk:

1. Cornelis, volgt XVk.

2. Ulbo Jetze Kolff, geb. Middelharnis 17 aug. 1861, overl. Oudenbosch 28 sept 1880.

3. Hermina Johanna Kolff, geb. Middelharnis 10 sept. 1863, overl. ald. 7 aug. 1865.

4. Hermina Johanna Kolff, geb. Middelharnis 25 nov. 1865, overl. Oostburg 21 jan. 1961, tr. Bergen op Zoom 10 aug. 1894 Arend Mijs (R.O.N.), geb. Oudenbosch 2 maart 1866, notaris te Oostburg 1904-deceased , vice-consul van België ald. 1914-1919, overl. Oostburg 16 sept. 1934, zoon van Ds. Jacob en Agatha Wilhelmina Heerma van Voss.

5. Jacoba Johanna Kolff, geb. Middelharnis 12 dec. 1867, overl. Bergen op Zoom 5 jan. 1892, tr. Middelharnis 22 mei 1890 Cornelis Anne Hendrik Wagtho (R.O.N.), geb. Utrecht 5 okt. 1865, landbouwer, overl. Tholen 16 sept. 1918, zoon van Ir. Cornelis en Maria Louisa Augusta Witte Eechout; hij hertr. Tholen 22 nov. 1893 Neeltje Adriana van der Burght.

6. Gualtherus Hendrikus, volgt, XV-l.7. Agatha Wilhelmina Jetske Heerma Kolff, geb. Middelharnis 8 aug. 1872, overl. Oostburg 8 febr. 1953.

7. Agatha Wilhelmina Jetske Heerma Kolff, geb. Middelharnis 8 aug. 1872, overl. Oostburg 8 febr. 1953.

XVk. Cornelis Kolff (Historie), geb. Middelharnis 2 juli 1860, reder, koopman en administrateur, overl. Middelharnis 22 april 1923, tr. Etten-Leur 13 aug. 1885 Johanna Hendrika Mijs, geb. Oudenbosch 23 mei 1861, lid. fa. Wed. C. Kolff & Zoon (wijnhandel) te Middelharnis, overl. ald. 24 juni 1933, dochter van Ds. Jacob en Agatha Wilhelmina Heerma van Voss.
Uit dit huwelijk:

1. Arnoldus Catharinus, volgt XVIn.

2. Agatha Wilhelmina Kolff (Historie), geb. Middelharnis 12 juli 1889, directrice Wed. C. Kolff & Zoon en Spaarbank, overl. Middelharnis 24 juni 1951.

3. Adriana Lumina Kolff, geb. Middelharnis 18 nov. 1891, onderwijzeres, overl. Apeldoorn 5 april 1976.

XVIn. Ir. Arnoldus Catharinus Kolff (O.O.N.) (De Colve XIII) (Bestuur 1933-1936), geb. Middelharnis 18 nov. 1886, civ. ing., hoofdingenieur Hoogheemraadschap Delfland, overl. Arnhem 4 april 1970, tr. Rijswijk (Z.-H.) 10 dec. 1912 Johanna Everdina van Bergeijk, geb. Delfshaven 26 febr. 1887, overl. Arnhem 15 nov. 1961, dochter van Johannes Cornelis en Adriana Margrietha van Buuren.

Uit dit huwelijk:

1. Adriana Margaretha Kolff, geb. Groningen 1 okt. 1913, administrateur Spaarbankver. Zutphen, bijkantoor Dieren en Rheden, overl. Amerongen 23 okt. 1994, tr. 1e Delft 9 mei 1940 Ir. Nanne Kornelis Huisman, geb. Siddeburen 27 mei 1909, werktuigbouwk. ing., werkzaam N.V. Werkspoor te Amsterdam, overl. Fledergeb. (Brandenburg) 2 febr. 1945, zoon van Jurrien en Janna Wiersema; tr. 2e Amerongen 12 dec. 1968 Mr. Benjamin Kolff (zie CBCA XVIIn.).

2. Cornelis, volgt XVII-l.

3. Johannes Cornelis Kolff (Biografie 1939-1950), geb. Delft 13 nov. 1920, student Technische Hogeschool te Delft, overl. Ulsen (Lüneburger Heide) 18 april 1944.

XVII-l. Cornelis Kolff (O.O.N.) (Bestuur 1952-overl.) (Biografie 1939-1950 Zeeland) (Biografie 1939-1950 Ned. Indië), geb. Groningen 13 febr. 1915, officier art. 1940-, laatst. brigade generaal Kon. Landmacht 1970-1973, overl. Apeldoorn 8 febr. 1982, tr. De Bilt 4 okt. 1943 Anne Elisabeth Niermeijer, geb. Arnhem 27 mei 1920, overl. 12 aug. 2003 Winschoten, dochter van Ir. Jan en Marie Ottilie Emmy Niemann.
Uit dit huwelijk:

1. Marie Johanna Kolff, geb. Delft 17 maart 1946.

2. Drs. Johanna Hendrika Kolff, geb. Rijswijk 6 sept. 1950, drs. geschiedenis, tr. Apeldoorn 22 nov. 1974 (echtsch. ingespr. ald. 13 mei 1981) Drs. Henri Charles Rutger Brandenburg, geb. Tilburg 3 aug. 1950, pharmaceutisch drs., apotheker.
Haar kinderen:

2a. Anne Ruth Kolff, geb. Delft 7 jan. 1982.

2a.1 Josefine Léonore Henriëtte Kolff, geb. Levanger (Noorwegen) 28 juni 2019.

2a.2 Mathilde Ragnhild Theresa Husås Kolff, geb. Levanger (Noorwegen) 13 okt. 2020.

2b. Paula Elisabeth Kolff, geb. Leiden 26 dec. 1986.

2c. Tim Harry Kolff, volgt XIXm.

2d. Barbara Tesse Kolff, geb. Leiden 24 april 1991.

2e. Hessel Teun Kolff, tweeling met voorgaande, geb. Leiden 24 april 1991.

3. Ir. Anne Elizabeth Kolff, geb. Rijswijk 26 sept. 1951, ing. tuin- en landschapsarchitectuur, stedebouwk. ing.

XIXm. Tim Harry, geb. Leiderdorp 10 juli 1989, Telecom Quality Analist, tr. Winschoten 8 mei 2012 Lucinda Catharina Naomie Alting, geb. Rotterdam 12 dec. 1990, dr. van Guido Menzing en Sandra Harriëtte Wilnis.

1. Isabelle Sandra Johanna Kolff, geb. Groningen 9 juni 2015.

2. Lily Jolien Anne Kolff, geb. Groningen 4 dec. 2019.

XV-l. Gualtherus Hendrikus Kolff (R.O.N.), geb. Middelharnis 28 maart 1870, directeur Nutsspaarbank, sceretaris Nederlandsche Spaarbankbond, overl. Amersfoort 4 jan. 1956, tr. Etten-Leur 1 aug. 1895 Helena Wilhelmina Kam, geb. Piershil 20 maart 1868, overl. Amersfoort 24 nov. 1955, dochter van ds. Jan Gerrit en Cornelia Maria Broers.

Uit dit huwelijk:

1. Drs. Cornelia Maria Kolff, geb. Epe 13 febr. 1897, litt. rom. drs., lerares Frans Stedelijk Gymnasium te Leiden, overl. ald. 22 nov. 1979, tr. Amersfoort 6 aug. 1931 Dr. Antoni Scholte, geb. Zuid-Scharwoude 12 juli 1901, litt. class. dr. Groningen 1933, leraar klassieke talen en oude geschiedenis te Den Haag, rector Stedelijk Gymnasium te Leiden, overl. ald. 10 juni 1952, zoon van Ds. Antoni Hendrik en Dorothea Brink.

2. Adriana Lumina Kolff, geb. Epe 13 juni 1899, directrice Gooise Huishoudschool, overl. Hilversum 27 juli 1965.

3. Helena Wilhelmina Kolff, geb. Epe 24 jan. 1901, overl. Arnhem 4 april 1997, tr. Amersfoort 9 juni 1927 Mr. Johan Hendrik Frederik Bloemers (R.N.L.), geb. Doesburg 5 jan. 1901, wnd.-griffier arrondissementsrechtbank te Zwolle 1925-1927, te Winschoten 1927-1934, rechter 1934-1943 en vice-president 1943-1947 arrondissementsrechtbank te Middelburg, vice-president bijz. gerechtshof Den Haag 1947-1949, raadsheer 1948-1959, vice-president 1959-1961 en president 1961-1971 gerechtshof te Arnhem, overl. ald. 30 jan. 1986, zoon van Dirk en Francisca Niemeijer.

4. Jacoba Johanna Kolff (R.O.N.) (Bestuur 1936-1939), geb. Epe 29 nov. 1902, directrice Huishoudschool te Zeist, overl. Amersfoort 8 sept. 1995.

5. Mr. Catharina Johanna Kolff (Bestuur 1939-19421968-1977), geb. Epe 4 mei 1906, oud-jur. adviseur Nederlandsche Spaarbankbond, overl. Amersfoort 17 mei 2003.