Vereniging

familie kolff

Inhoud van deze sectie

Kijk eens rond binnen deze sectie, als u wilt, en zie hoe en waarom de Vereniging werd opgericht. De tekst van de 1e Algemene Ledenvergadering staat integraal op deze sectie. Van hen die aanwezig waren bij deze vergadering is de presentielijst links afgebeeld (ga naar een vergroting).

Een belangrijk gedeelte van de leden neemt deel aan de jaarlijkse Familiedag. Er staan op deze sectie ook enkele statistieken over deze bijeenkomsten.

Op deze sectie staat ook een uittreksel van de statuten van de vereniging. Voorts vind u informatie over het Bestuur en de Ereleden, die benoemd worden vanwege hun grote inzet voor de Familievereniging.

In een apart gedeelte Alleen voor Leden staat meer vertrouwelijke informatie, zoals de Ledenlijst met adressen, de Jaarverslagen (vanaf 1996), gegevens over de komende Familiedag, en meer. Dit gedeelte kunt u alleen binnengaan als u beschiklt over een gebruikersnaam en een wachtwoord, dat alleen aan leden van de vereniging wordt verstrekt.

Doel van de Vereniging, Bijeenkomsten

De Familievereniging Kolff werd in 1926 opgericht te Rotterdam. In 2001 werd het 75-jarig jubileum gevierd. Er zijn nu (2009) ongeveer 430 leden.

Doel van de vereniging is de familieband te versterken en de geestelijke en stoffelijke belangen van het geslacht Kolff te bevorderen.
Eenmaal per jaar vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Sinds de oprichting is het gebruik om deze vergadering te laten plaatsvinden met een familiereünie (Familiedagen).

Andere activiteiten

Andere activiteiten van de vereniging zijn: het bijhouden van de genealogie, genealogisch onderzoek, het uitgeven van het jaarlijkse familiebulletin De Colve, onderzoek naar de familiegeschiedenis, het laten vervaardigen van publicaties over de familie. De meest recente publicatie is het boek Kolff in Zeven Eeuwen door Nelleke Manneke.

Presentielijst deelnemers 1e Algemene Ledenvergadering van de Vereniging, de Oprichtingsvergadering op 19 juni 1926, in Hotel Weimar te Rotterdam. Klik op de afbeelding om een vergroting te zien.

Eerste pagina, links

Eerste pagina, rechts

Tweede pagina, links