Genealogie: CB

familie kolff
Hoe werkt navigeren?

Klik op de naast de naam van een persoon om naar het genealogie overzicht te gaan van de betreffende persoon.

XIIf. Adrianus Quirinus Kolff (De Colve IV) (De Colve XIII) (De Colve XX) (Historie: G.4) (Historie: G.5), geb. Middelharnis 22 juni 1745, wijnkoper, reder, subst.-secretaris (1767-1787), schepen 1788, 1790, 1791, 1792, 1793 en gezworene 1790, 1797 te Middelharnis, secretaris van Krayestein 1789-1795, dijkgraaf van Onwaard 1789-1795, van Krayestein (1806), overl. Middelharnis 23 juli 1826, tr. ‘s-Grevelduin-Kapelle 23 okt. 1769 Hendrina van der Hoeven, geb. ‘s-Grevenduin-Kapelle 4 nov 1749, overl. Middelharnis 24 okt. 1823, dr. van Cornelis en Cornelia van Doorn.

Uit dit huwelijk:

Adrianus Quirinus Kolff

Adrianus Quirinus Kolff

Hendrina van der Hoeven

Hendrina van der Hoeven

 

 

 

 

 

 

 

1. Gualtherus, volgt XIIIe (CBA).

2. Cornelia Kolff, geb. Middelharnis 15 juni 1772, begr. ald. 12 okt. 1772.

3. Cornelia Elizabeth Kolff, geb. Middelharnis 14 april 1773, overl. Brielle 3 okt. 1851, tr. Middelharnis 3 dec. 1800 Mr. Adrianus Rudolphus Krayenhoff van de Leur, geb. Colombo 14 mei 1780, j.u.d. Leiden 1800, ambtenaar agentschap van Binnenlandsche Zaken, afd. Waterstaat 1800-1804, advocaat te Steenbergen 1804-1808, advocaat en procureur te Brielle 1808-1838, notaris 1809-1838, vrederechter, later kantonrechter (1815)-1841 en officier van justitie 1841-overl. ald., overl. Brielle 7 sept. 1850, zn. van Cornelius Dionysius en Anna Jacoba van de Leur.

4. Cornelis, volgt XIIIf (CBB).

5. Alida Jacoba Kolff, geb. Middelharnis 18 maart 1778, overl. Rotterdam 6 maart 1856.

6. Arnolda Catharina Kolff, geb. Middelharnis 14 juni 1780, begr. ald. 27 febr. 1781.

7. Arnolda Catharina Kolff, geb. Middelharnis 21 juli 1782, overl. Rotterdam 3 maart 1861, tr. Middelharnis 1 sept. 1803 Dirk Herbert Joosten, geb. Amsterdam 13 sept. 1771, makelaar te Rotterdam, overl. ald. 14 juni 1836, zn. van Jan Hendrik en Johanna Monne.

8. Cornelis Geertrudis Kolff, geb. Middelharnis 25 sept. 1784, overl. ald. 27 juni 1787.

9. Cornelis Geertruyus, volgt XIIIg (CBC).