Uitgelicht familie kolff

Thuis in elke tijd | Vrouwendag 2023

Een concert over vrouwen die hun stem vonden in een tijd waarin dat zeer ongewoon was.

De jaren 1880-1922.

Een turbulente en energieke tijd voor vrouwen.
Er werd gerookt en gefietst.
Ingesnoerde kleding verdween; vrouwen eisten letterlijk meer lucht.
Welgestelde vrouwen die niet móchten werken voor geld en arbeidersvrouwen die móesten werken onder erbarmelijke omstandigheden vonden elkaar.
We kijken vanuit ons perspectief naar het leven van Kate Kolff en horen muziek uit die turbulente tijd.

Kate Kolff (‘Thuis in elke tijd’, door kleindochter Catherine Wijnands) (CBCD XVu) is onderdeel van deze uitvoering. Katherine licht het nader toe bij de voorstelling(en).

Meer informatie en data en locaties van concerten is hier te vinden.

Thuis in elke tijd

Nieuwe website

Sinds begin december 2022 is de website van de Familievereniging Kolff, die al dateerde uit 1996, opnieuw ontworpen en online geplaatst. De website is aangepast aan de mogelijkheden van deze tijd en onder meer beter geschikt gemaakt voor mobiele telefoons. De beheerders werken nog aan het bijschaven van de site. Zoals te verwachten was zijn er kleine aanpassingen nodig in de tekst. De gegevens die wij hebben verzameld voor de nieuwste opname van de familie Kolff in het Nederland’s Patriciaat zijn nog niet verwerkt. Dit wordt zo spoedig mogelijk gedaan. Voorts werken de links binnen de genealogische pagina’s (nog) niet naar behoren.

Zeeuwse Literatuurprijs naar Dirk Kolff

In Vlissingen werd op 1 november 2022 bekendgemaakt dat Dirk Kolff (CBCA XVIIIn) de Zeeuwse Boekenprijs heeft gewonnen met zijn werk over Frans Naerebout. Deze prestigieuze prijs is eerder gewonnen door o.a. Annejet van der Zijl, Oek de Jong, Arjen Fortuin, Franca Treur en Wessel te Gussinklo.

Uit het juryrapport schrijft Historiek: “Een studie die leest als een roman. (…) Met de biografie die de in Vlissingen opgegroeide auteur van zijn stadgenoot Frans Naerebout schreef, heeft Zeeland een held van vlees en bloed behouden en opnieuw in de armen gesloten.” Meer informatie over deze prijs en een link naar een fotoverslag is hier te vinden.

Frans Naerebout

Frans Naerebout boekpresentatie Vlissingen

Op 29 april is het eerste exemplaar van ‘Frans Naerebout (1748-1818) en het Vlissingen van zijn tijd’ door Dirk Kolff (CBCA XVIIIn) gepresenteerd aan de burgemeester van Vlissingen.

Link naar Uitgever Walburg Pers

Frans Naerebout
Nieuws familie kolff

Familiedag 2022

Voor het eerst na drie jaar kwam de familie in 2022 weer bijeen op de Familiedag. De ontvangst met lunch vond plaats bij Bertie Nix-Kolff op Nimmerdor te Amersfoort. Daarna werd een gezamenlijk bezoek gebracht aan het Nationaal Militair Museum te Soesterberg.

Marius neemt afscheid van CAS

Na zich bijna 17 jaar te hebben ingezet om een einde te maken aan de mishandelingen van paarden, stieren en koeien bij de stierengevechten en later ook andere dieren, nam Marius eind november afscheid van het Comité Anti Stierenvechten. Tijdens een receptie vanwege zijn afscheid in het Carlton Ambassador hotel, eind november 2022, sprak hij de aanwezigen en zijn collega’s wereldwijd toe.

Dirk Kolff Erelid

Vanwege zijn bijzonder grote verdiensten voor de Familievereniging Kolff werd Prof.dr D.H.A. (Dirk) Kolff benoemd tot Erelid van de Familievereniging Kolff. De benoeming vond plaats met algehele instemming van de 88e Algemene Ledenvergadering te ’s Hertogenbosch in 2016.

Foto’s van deze Familiedag zijn te zien op de besloten Facebook pagina van de Familie Kolff (link: zie linkerkolom). Foto links: Dirk is zojuist benoemd; voorzitter feliciteert Annemarie (betere foto volgt).

Dirk 2016

Kolff op Facebook

Voor Leden van de familie Kolff en belangstellenden is er sinds februari 2016 een Facebook groepspagina. Bezoek de Familie Kolff op Facebook en meld u aan!

Facebook Kolff