Genealogie: AA

familie kolff
Hoe werkt navigeren?

Klik op de naast de naam van een persoon om naar het genealogie overzicht te gaan van de betreffende persoon.

(uitgestorven 1941)

XIVa. Willem Marinus Kolff (15 burgemeesters), geb. Deil 7 aug. 1810, burgemeester en secretaris ald. 1836-overl., lid. Prov. Staten van Gelderland 1850-overl., overl. Deil 21 juli 1868, tr. Buurmalsen 2 sept. 1835 Martina Maria Verwey, geb. Buurmalsen 2 sept. 1812, overl. Deil 20 dec. 1870, dr. van Jan Antonie en Teuntje van Wijk.
Uit dit huwelijk:

1. Maria Gualtera Kolff, geb. Deil 21 mei 1836, overl. Leiden 11 jan. 1892, tr. Deil 1 juni 1865 Robertus Formijne, geb. Varik 20 mei 1828, ontvanger der registratie en domeinen, laatst, te Leiden, overl. ald. 26 juni 1901, zn. van Barend en Maria Dirkje van Empel.

2. Jan Antonie Kolff, geb. Deil 28 juli 1838, overl. ald. 20 juli 1845.

3. Gualtherus Martinus Kolff (15 burgemeesters), geb. Deil 20 juni 1840, burgemeester en secretaris ald. 1868-overl., lid Priv. Staten van Gelderland 1868-overl., overl. Deil 5 dec. 1879.

4. Wilhelmina Martina Kolff, geb. Deil 7 jan. 1842, overl. Herwijnen 11 jan. 1915, tr. Deil 19 aug. 1874 Mr. George Justinus Kolff (zie AC XVc.).

5. Martina Wilhelmina Kolff, geb. Deil 23 jan. 1844, overl. Utrecht 23 aug. 1925, tr. Deil 18 juni 1868 Mr. Gerardus Anthony Visscher (R.N.L., C.O.N.), geb. Utrecht 18 juni 1835, jur.dr. Utrecht 1858, griffier kantongerecht te Geldermalsen 1862-1864, kantonrechter ald. 1864-1867, subst.-officier van justitie te Heerenveen 1867-1868, te Arnhem 1868-1875, advocaat-generaal 1875-1885 en procureur-generaal 1885-1907 gerechtshof te Leeuwarden, overl. Utrecht 4 juli 1907, zn. van Bartholomeus Cornelis Johannes en Anna Elisabeth Knoll.

6. Jannetta Antonia Kolff, geb. Deil 21 maart 1846, overl. ald. 24 maart 1928, tr. Deil 28 nov. 1872 Mr. Marius Kolff (zie AC XVd.).

7. Anna Femmina Kolff (Biografie: Deil), geb. Deil 28 jan. 1848, overl. ald. 20 febr. 1941.

8. Margrita Johanna Kolff, geb. Deil 27 nov. 1849, overl. ald. 19 mei 1850.