Nederland’s Patriciaat

familie kolff

Nederland's Patriciaat

Het zgn. Blauwe Boekje

Opname in NP98 (2022)(wordt 2023)

In april 2021 werd u schriftelijk verzocht om gegevens voor de opname in het Nederland’s Patriciaat 98 (2022). In de brief die u van de voorzitter van de Familievereniging ontving werd gemeld dat de formulieren online beschikbaar zijn. Hier treft u links aan naar de brief en de formulieren (Word documenten, openen in nieuw scherm):
– brief met verzoek en uitleg (NL, EN, ES)
– formulier Nederlands
– formulier English
– formulier Castillano
We ontvangen de gegevens graag uiterlijk 5 mei 2021.

Over Nederland’s Patriciaat

In Nederland’s Patriciaat worden genealogieën opgenomen van families die tenminste gedurende de laatste 150 jaar onafgebroken een vooraanstaande rol in de Nederlandse samenleving hebben gespeeld. Ze treden tot op de huidige dag op de voorgrond met prominente bestuurders, wetenschappers, officieren of zakenlieden.

De Familie Kolff in Nederland’s Patriciaat

De familie Kolff (Kolff, Van Breda Kolff, Van Santen Kolff, Kolff van Oosterwijk) is al opgenomen sinds de eerste uitgaven van het Nederland’s Patriciaat. Vanaf de eerste opname, in deel 3 (1912), werd de familie ook opgenomen in delen 15 (1925), 51 (1965) en 78 (1994). In deel 78 zijn de gegevens tot aan 1994 verwerkt. De genealogie op deze website volgt de opname van deze uitgave, maar is bijgewerkt tot aan de huidige datum. Voorwaarde daarvoor is, vanzelfsprekend, dat familieleden hun gewijzigde gegevens hebben doorgegeven aan de Familievereniging.

Verhuizing van het Nederland’s Patriciaat

Sinds 1946, toen deel 32 verscheen, heeft het Centraal Bureau voor de Genealogie de uitgaven verzorgd. In verband met een reorganisatie stopt het CBG daar mee. De reeks wordt met ingang van 1 januari 2016 voortgezet door Historisch Bureau De Clercq en Uitgeverij Verloren. Ten behoeve hiervan is de Stichting ‘Het Blauwe Boekje. Uitgever van het Nederland’s Patriciaat’ opgericht, waaraan het CBG alle publicatierechten heeft overgedragen. Deze stichting bewaakt de continuïteit en kwaliteit van de reeks.

Nederland's Patriciaat 1972-2009

In december 2015 is ‘Nederland’s Patriciaat 1972-2009. Tweeëndertig jaargangen uitgelicht’ van de hand van dr. Jochem Kroes verschenen. Het is deel XXII in de serie Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde.

Deze studie is een familie-, cultuur en sociaal-historische analyse van 32 jaargangen van de reeks Nederland’s Patriciaat, waarin genealogieën van 406 vooraanstaande families zijn opgenomen. Dit aantal is ongeveer een kwart van de gehele populatie van zo’n 1800 Nederlandse families in deze ruim honderdjarige reeks. De familie Kolff komt veel in deze studie voor.

U kunt het werk bestellen via KNGGW bij Uitgeverij Kostverloren.

Meer over Nederland’s Patriciaat:
– website Het Blauwe Boekje
– bij Uitgeverij Kostverloren, Nieuws (vermoedelijk tijdelijk)
– op de website van het CBG
– op Wikipedia