Generaties: VII – IX

familie kolff
Hoe werkt navigeren?

Klik op de naast de naam van een persoon om naar het genealogie overzicht te gaan van de betreffende persoon.

VII. Wouter (Wolter) Woutersz Kolff (Historie: G.1.1) (Historie: G.2) (Historie: G.5), geb. ca. 1579, groeide als wees op bij zijn oom en tante Langemaet-Pap te Geertruidenberg. Zijn oom Andries Langemaet was schipper op een oorlogschip, gestationneerd te Geertruidenberg, van de Admiraliteit van de Maze (Rotterdam). In 1600/1601 verhuisde hij als schipper naar Nijmegen, burger ald. 29 april 1601, meester schippersgilde ald., woonde in De Drie Colven in de Steenstraat, begr. 19 okt. 1635, tr. 1e Nijmegen 19 april 1601 Jacquemijntgen N.N. van Antwerpen, wed. van Peter Gommers; tr. 2e Nijmegen 19 dec. 1604 Metgen Cornelisdr van Tiel; tr. 3e Nijmegen 11 maart 1607 Peterken Willemsdr van Niedecke (Historie: G.2), van Nijmegen, begr. 14 dec. 1649, dr. van Willem en Ermken van Aldenkerken.

Huis De Drie Colven, Nijmegen

Huis De Drie Colven, Nijmegen

Uit het derde huwelijk:

1. Enneken Kolff, ged. (geref.) Nijmegen 24 april 1608

2. Wolter, volgt VIII

3. Willem Kolf, ged. Nijmegen 9 juni 1616

4. Metgen Kolf, ged. Nijmegen 23 nov. 1623

5. Evert Kolf, ged. Nijmegen 11 jan.1626

VIII. Wolter Woltersz. Kolff, (Historie: G.1.1) (Historie: G.2), ged. Nijmegen 9 nov. 1610, schipper, begr. 26 april 1654, tr. Rijswijk (Gld.) 7 juli 1641 Maria van Heteren (Historie: G.3.2) (Historie: Mededelingen), van Nijmegen, stadslijkbidster ald. 1649-?, overl. kort voor 2 mei 1674, wed. van Gerrit Kiespenningh.
Uit dit huwelijk:

1. Grietje Kolff, ged. Nijmegen 6 april 1642, overl. na 3 maart 1706, tr. Nijmegen 19 dec. 1666 Adriaan van den Ham, overl. na 3 maart 1706

2. Wolter, volgt IX

3. Hester Kolff, ged. Nijmegen 25 sept. 1646

4. Wilhelm Kolff, ged. Nijmegen 8 maart 1648

IX. Ds. Wolter (Gualtherus) Kolff, (Historie: G.1.1) (Historie: G.3) (Biografieën: 1939-1950) (Familiewapen Kolff), ged. Nijmegen 22 sept. 1644, geref. predikant te Dalem 1670-1673, te Noordeloos 1673-1679, te Maassluis 1679-overl., overl. ald. 1 mei 1705, tr. Beuningen (ondertr. Nijmegen 23 juli) 1671 Petronella van Duyren (Historie: G.3.2), ged. Nijmegen 6 okt. 1644, begr. Maassluis 24 okt. 1712, dr. van Wolther en Engeltje Jacobs.

Petronella van Duyren

Petronella van Duyren

Uit dit huwelijk:

1. George Justus, volgt A Xa (Tak A)

2. Engeltje Kolff, geb. Noordeloos, begr. Maassluis 20 febr. 1737, tr. Maassluis 2 aug. 1705 Johannes Bubbeson, ged. Maassluis 25 dec. 1677, begr. ald. 18 dec. 1718, zn. van Frans Arentsz en Cornelia Claesdr Verboon

3. Johannes Kolff, ged. Maassluis 4 juli 1679, begr. ald. 30 aug. 1681

4. Maria Kolff, ged. Maassluis 8 febr. 1682, overl. (begr.) Delft 11 dec. 1728, tr. Maasland 24 jan. 1703 Boudewijn van Adrichem (van Opstal), ged. Maassluis 11 jan. 1679, grutter, overl. Maassluis 9 dec. 1744, zn. van Goris Jan van Opstal en Annitje Boudewijns Verhey; hij hertr. Maassluis 13 maart 1729 Maria de Lange

5. Gualtherus, volgt B Xb (Tak B)

6. Cornelis, volgt C Xc (Tak C)