Genealogie: CBCB

familie kolff
Hoe werkt navigeren?

Klik op de naast de naam van een persoon om naar het genealogie overzicht te gaan van de betreffende persoon.

XIV-l. Cornelis Laurentius Kolff, geb. Rotterdam 24 jan. 1821, lid firma Tollens & Co., vernis- en verfhandel, overl. Rotterdam 15 april 1909, tr. Rotterdam 12 juni 1844 Johanna Petronella Tollens, geb. Rotterdam 4 juli 1817, overl. ald. 6 febr. 1896, dr. van Hendricus Franciscus en Gerbranda Catharina Rivier.
Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Geertruyus, volgt XVo.

2. Hendrik Franciscus, volgt XVp

3. Hermina Emerentia Kolff, geb. Rotterdam 5 maart 1850, overl. ald. 19 dec. 1850.

4. Johannes Wilhelmus Kolff, geb. Rotterdam 20 sept. 1851, lid firma W.J. Kolff & Co., sigarenfabrikanten ald., overl. Haarlem 26 okt. 1919, tr. Rotterdam 28 juni 1883 Margaretha Elisabeth Freni, geb. Rotterdam 2 febr. 1861, overl. Haarlem 5 nov. 1921, dr. van Frederik Jan en Theresia Teekens.

5. Cornelis Johannes Kolff, geb. Rotterdam 1 juli 1854, overl. ald. 22 juli 1855.

6. Johannes Cornelis Willem Kolff, geb. Rotterdam 1 jan. 1858, overl. ald. 28 aug. 1858.

XVo. Cornelis Geertruyus Kolff (Rotterdamse Bijnaam), geb. Rotterdam 12 mei 1846, koopman te Buitenzorg, overl. Soekaboemi 7 okt. 1912, tr. 1e Buitenzorg 28 maart 1888 Jacoba Jonker, geb. Buitenzorg 2 nov. 1841, overl. ald. 8 mei 1888, dr. van Jan Jacob en N.N. en wed. van Hendrik Orth; tr. 2e Lebak (Bantam) 9 febr. 1889 Anna Jonker, geb. Buitenzorg 24 juli 1843, overl. Soekaboemi 25 juni 1911, zuster van zijn eerste echtg. en wed. van Hendrik Adrian Ludwig von Michalofski.
Uit het eerste huwelijk:

XVIq. Jacques Johan Cornelis Kolff, geb. Buitenzorg 19 nov. 1881, directeur Cultuurmij. Pasir Geding ald., overl. Lembang 26 dec. 1931, tr. Buitenzorg 10 aug. 1906 Anna Cornelia Francina Schock, geb. Manggar (Billiton) 9 aug. 1888, overl. Driebergen-Rijsenburg 8 aug. 1959, dr. van Rijk Johannes en Francina Margaretha Brugman; zij hertr. Bandoeng 1 april 1938 Karl Cornelis Wilhelm Schmidt.
Zij adopteerden:

XVIIq. Wally Paul (Willem) Kolff (naamswijziging Walle in Kolff, Gouv. Besl. 4 juli 1931), geb. Batavia 20 april 1925, oud-verzekeringsdeskundige, overl. Waalwijk 30 maart 1999, tr. Amsterdam 12 okt. 1948 Theresia Imelda de Boer (R.O.N.)(L.O.N.), geb. Willemstad (Curaçao) 27 mei 1928, overl. Waalwijk 28 nov. 2020, dr. van Johannes en Anna Maria Boermans.
Uit dit huwelijk:

Anna Maria Kolff (L.O.N.), geb. Amsterdam 24 sept. 1948, schoonheidspecialiste, tr. Waalwijk 24 sept. 1975 Johannes Hendricus Maria van der Marel (L.O.N.), geb. Voorburg 23 april 1949, drukker, zn. van Johannes en Maria Theodora van der Meer.

XVp. Hendrik Franciscus Kolff (Rotterdamse Bijnaam), geb. Rotterdam 8 aug. 1848, lid firma Tollens & Co., vernis- en verffabrikanten, overl. Rotterdam 12 okt. 1903, tr. Rotterdam 5 sept. 1872 Maria Martina Ruijchaver, geb. Rotterdam 9 sept. 1846, overl. ald. 20 dec. 1912, dr. van Martinus Jan en Maria Sophia Martha Bonga.
Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Laurentius Kolff, geb. Rotterdam 18 aug. 1873, overl. ald. 9 april 1874.

2. Cornelis Laurentius, volgt XVIr.

3. Martinus Jan, volgt XVIs.

XVIr. Cornelis Laurentius Kolff (1e Heerendiner) (Verslag 1e Heerendiner) (Rotterdamse Bijnamen), geb. Rotterdam 1 okt. 1874, lid firma Tollens & Co., vernis- en verffabrikanten ald., overl. Den Haag 26 mei 1951, tr. Dordrecht 10 aug. 1898 Dina Cornelia van der Elst, geb. Dordrecht 25 jan. 1877, overl. Hilversum 19 nov. 1958, dr. van Dr. Bartholomeus en Jeannette Dorothée den Bandt.
Uit dit huwelijk:

1. Maria Martina Kolff, geb. Rotterdam 7 aug. 1900, overl. Soest 1 okt. 1984, tr. 1e Den Haag 14 okt. 1920 (echtsch. ingeschr. ald. 26 mei 1951), Barend Hopperus Buma, geb. Leeuwarden 5 aug. 1896, wijnbouwer in Chopak aan het Balatonmeer (Hongarije) 1921-1928, directeur N.V. De Zilvervos, pelsdierfokkerij landgoed Refugium te Elspeet 1929-1932, burgemeester van Doniawerstal 1934-1940, van Haskerland 1940-1941, van Smallingerland 1941-1955, res.-1e luitenant cav., overl. Drachten 29 april 1958, zn. van Wiardus Willem en Petronella Johanna Alberta Dieuwerdina ter Haar; hij hertr. Den Haag 7 dec. 1946 (echtsch. ingeschr. ald. 7 sept. 1950) Catharina van Haersma Buma.

2. Bartholomeus Kolff, geb. Rotterdam 27 april 1902, overl. Zürich 31 juli 1921.

3. Hendrik Franciscus, volgt XVIIr.

4. Sophia Maria Kolff, geb. Rotterdam 8 nov. 1914, overl. Amersfoort 31 maart 1995, tr. Den Haag 19 okt. 1940 Mr. Carel Paulus Hoytema van Konijnenburg (R.O.N.), geb. Bergambacht 15 febr. 1904, oud-burgemeester van Scherpenzeel, zn. van Pieter en Maria Louise Frijlinck en gesch. echtg. van Gerda van Dalen.

XVIIr. Hendrik Franciscus Kolff (Bestuur 1948-1951), geb. Rotterdam 15 juli 1911, oud-directeur Tollens & Co. N.V., vernis- en verffabr. ald., overl. Wassenaar 26 aug. 1996, tr. 1e Harlingen 7 april 1936 (echtsch. ingeschr. ald. 6 april 1951) Amelia Gerardina Hannema, geb. Harlingen 10 mei 1915, overl. Wassenaar 5 juli 1999, dr. van Anthony Engelbert en Anna Adriana Sophia Buma; zij hertr. Wassenaar 30 maart 1957 Pieter Hendrik Kemper, gesch. echtg. van Henriëtte de Monchy; tr. 2e Londen 17 mei 1951 Petronella Daniëlla Beelaerts van Emmichoven, geb. Zierikzee 12 juni 1915, overl. Wassenaar 24 febr. 1994, dr. van Henri Everhard, heer van Emmichoven, Ganswijk en Waardhuizen, en Maria Hocke en gesch. echtg. van Ir. Cornelis Willem Gregorius van de Velde.
Uit het eerste huwelijk:

1. Cornelis Laurentius, volgt XVIIIp.

2. Anthony Engelbert, volgt XVIIIq.

3. Wouter Jacob, volgt XVIIIr.

XVIIIp. Cornelis Laurentius Kolff (R.O.N.) (Erelid) (Bestuur 1969-2006) (De Colve VIII) (De Colve XII) (Verslag 1e Heerendiner) (Rotterdamse Bijnamen), geb. Wassenaar 3 mei 1938, adjunct-directeur Tollens & Co. N.V., vernis- en verffabr. te Rotterdam 1965-1970, company secretary 1970-1992 en algemeen directeur (1992-2002) Ferro (Holland) B.V. Rotterdam, hoofdingeland (1985-2003) en Hoogheemraad (2003- ) Hoogheemraadschap van Schieland (1985- ), oud-res.-1e luitenant mil. adm., tr. Hoogezand 25 april 1964 Mariette Swanette Tjaarda Reinders (Erelid) (Redactie De Colve 1996-2012), geb. Groningen 7 juli 1939, dr. van Dr. Hugo Tjaard Johan en Frouwke Maria Weevers Stous.
Uit dit huwelijk:

1. Hendrik Franciscus (Hans) Kolff, volgt XIXp.

2. Mr. Franka Marina Kolff, geb. Rotterdam 24 juli 1967, project coordinator Human Rights Education (Sarpis), tr. Rotterdam 31 aug. 1991 Drs. Erik Robert d’Engelbronner, geb. Groningen 23 aug. 1964, drs. geologie, hydrogeoloog, zn. van Robert Marinus Charles en Johanna Margaretha Nierstrasz.

3. Hugo Gerhard Cornelis, volgt XIXr.

4. Mr. Anthony Wouter Kolff, volgt XIXs.

XIXp. Hendrik Franciscus (Hans) Kolff, geb. Rotterdam 5 juli 1965, Manager International Sales bij Business Lease Group in Zeist, tr. Vlieland 17 sept. 2016 Suzanna (Suzanne) Margaretha Wilhelmina Ammerlaan, geb. Pijnacker 4 juli 1973, dr. van Petrus Arnoldus Ammerlaan en Maria Adriana Jacoba Ammerlaan-Ammerlaan.
Uit dit huwelijk:

Emilie Irene Maria Kolff, geb. Rotterdam 15 augustus 2017.

XIXr. Drs. Hugo Gerhard Cornelis Kolff, geb. Rotterdam 9 aug. 1969, drs. economie, werkzaam Pokon & Chrysal B.V., tr. Groningen 11 okt. 1996 Lokke Schuling, psychologe, geb. Groningen 12 januari 1971, dr. van Dr. Jan en Elisabeth Frederika Maria Foeken.
Uit dit huwelijk:

1. Alle Julius Cornelis Kolff, geb. Naarden 21 sept. 1999.

2. Fenna Bodine Elisabeth Kolff, geb. Naarden 21 sept. 1999 (tweeling met voorgaande).

3. Sybe Jan Leo Kolff, geb. Naarden 11 dec. 2001.

XIXs. Mr. Anthony Wouter Kolff (Bestuur 2006- ) (Links) (15 burgemeesters), geb. Rotterdam 28 nov. 1976, kandidaat-notaris Loyens & Loeff, Amsterdam (2003-2010), directeur/eigenaar Studentflex Uitzendbureau (2001-2010), voorzitter VVD Utrecht (2007-2010), voorzitter VVD Midden-Nederland (2014-2017), wethouder gemeente Nieuwegein (2010-2012), burgemeester van Veenendaal (2012-2017), Dordrecht (2017- ), tr. Eefde 15 juli 2017 met Mr. Mariëlle Elianne Mellink, geb. Amersfoort, 27 aug. 1989, dr. van Johannes Marinus Mellink en Hermana Lucia Maria Servaas.
Uit dit huwelijk:

1. Beaudine Hermana Mariëtte, geb. Dordrecht 26 nov. 2019.

2. Xander Cornelis Johannes Kolff, geb. Dordrecht 3 oktober 2021.

XVIIIq. Anthony Engelbert Kolff (R.O.N.) (De Colve XVII) (De Colve XX), geb. Wassenaar 19 juli 1942, EDI-Executive Europe Combined Terminals B.V. Rotterdam, tr. Rotterdam 30 okt. 1969 Wilmina Aleida Willinge, geb. Rotterdam 6 febr. 1943, oud-jeugd maatschappelijk werkster, dr. van Mr. Johan Anton en Ida Elisabeth Westra van Holthe.
Uit dit huwelijk:

1. Johan Anton Kolff, volgt XIXqq.

2. Lukas Jeroen Kolff, volgt XIXrr – (&).

XIXqq. Johan Anton Kolff, geb. Rotterdam 11 sept. 1970, tr. Bloemendaal 16 juni 2001 Saskia Marchine Johanna van Es, dr. van Johannes Jacobus en Hermine Marchine Smuling, geb. Amsterdam 8 juli 1972.
Uit dit huwelijk:

1. Hein Lukas Kolff, geb. Amsterdam 30 aug. 2005.

2. Wick Johannes Kolff, geb. Praag (Tsjechië) 24 april 2007.

3. Aleid Antonia Kolff, geb Praag (Tsjechië) 24 april 2007.

XIXrr. Lukas Jeroen Kolff, geb. Rotterdam 8 okt. 1973, married (…, details onvolledig, – &)
Uit dit huwelijk:

1. Charlie Alexander Kolff, geb. Londen (Engeland) 10 april 2008.

2. Rose Maria Kolff, geb. Londen (Engeland) 21 dec 2009.

3. Louis Anthony Kolff, geb. Londen (Engeland) 12 dec 2014.

XVIIIr. Drs. Wouter Jacob Kolff (Bestuur 1971-1986), geb. Wassenaar 23 juli 1945, econ.drs., directeur Rabobank Nederland (lid directiecomité centraal bankbedrijf), tr. Haarlem 14 maart 1970 Jkvr. Anna Cuinira van Valkenburg, geb. Amstelveen 26 jan. 1947, dr. van Jhr. Mr. Cornelis Constantijn en Jkvr. Wilhelmine Justine Nahuys.
Uit dit huwelijk:

1. Amélie Geraldine Kolff, geb. Rotterdam 13 maart 1971, tr. Haarlem 18 mei (kerkelijk Wassenaar 19 mei) 2001 Bastiaan André van de Bunt, geb. .., zn. van (..) van de Bunt en (..) van der Meulen.

2. Feyo Anthony Kolff, volgt XIXr.

3. Wendeline Justine Kolff, geb. Rotterdam 26 juli 1976, tr. Wassenaar 26 juli 2008 Jeroen (H.H.F.) van de Ven, geb. .., zn. van (..) van de Ven en (..).

4. Barbara Madeleine Kolff, tweeling met voorgaande, geb. Rotterdam 26 juli 1976, tr. Wassenaar 5 febr. 2011 Luuk H. Pijnaker , geb. .., zn. van (..) Pijnaker en (..).

XIXr. Feyo Anthony Kolff, geb. Rotterdam 16 jan. 1973, jurist, werkzaam European Broadcasting Union, Genève, tr. Den Haag 14 oktober 2000, Mijke Hertoghs, dr. van Paul en Ine Wynans, geb. Maastricht 24 jan. 1973, werkzaam bij Verenigde Naties.
Uit dit huwelijk:

1. Casper Calvin Kolff, geb. Genève (Zwitserland) 12 feb. 2008.

2. Victor Jacob Kolff, geb. Genève (Zwitserland) 9 mei 2011.

XVIs. Martinus Jan Kolff (Bestuur 1926-overl.) (1e Heerendiner), geb. Rotterdam 9 jan. 1878, lid firma Kolff & Van der Hoeven, overl. ald. 25 sept. 1927, tr. Rheden 25 sept. 1902 (echtsch. uitgespr. arr.rechtbank Den Haag 17 dec. 1925) Evelina van Stolk, geb. Rotterdam 5 sept. 1878, overl. Den Haag 16 jan. 1974, dr. van Cornelis en Eveline Gesine Heufke Kantelaar.
Uit dit huwelijk:

1. Hendrik Franciscus, volgt XVIIs.

2. Eveline Kolff, geb. Rotterdam 28 april 1906, overl. Laren 23 februari 2001, tr. Den Haag 9 maart 1932 Jhr. Hans van Suchtelen, geb. Blaricum 13 nov. 1907, Diplom-Ing., oud-gieterijingenieur, zn. van Jhr. Dr. Nicolaas en Carolina Jacoba van Hoogstraten.

3. Wilhelmina Kolff, geb. Rotterdam 29 juli 1908, tuinarchitecte, overl. Den Haag 30 november 2001, tr. Den Haag 27 april 1940 Gerard Johannes van Buuren (R.O.N.) (Biografie 1939-1950), geb. Oegstgeest 27 mei 1900, officier inf., laatst. kolonel, garnizoenscommandant van Den Haag, overl. ald. 30 jan. 1975, zn. van Johan Dirk en Adriana Kort.

XVIIs. Hendrik Franciscus Kolff, geb. Rotterdam 9 juli 1904, uitgever South African Newsletter, overl. Lesotho 19 sept. 1983, tr. 1e (door echtsch. ontbonden Johannesburg 1969) Betty Iworth; tr. 2e Maseru (Lesotho) Thelma Francina Mphako, geb. Kolojane (Lesotho) 12 sept. 1926, oud-lerares en secretaresse, dr. van Joel Tsiekholo en Mapitiri Moremppholo.
Zij adopteerden:

Cordelia Ndo Kolff, geb. Maseru 12 aug. 1969.