Genealogie: CBC

familie kolff
Hoe werkt navigeren?

Klik op de naast de naam van een persoon om naar het genealogie overzicht te gaan van de betreffende persoon.

Hermina Emerentia Hollertt

Hermina Emerentia Hollertt

and Cornelis Geertruyus

Cornelis Geertruyus

XIIIg. Cornelis Geertruyus Kolff, geb. Middelharnis 27 juni 1788, lid fa. C.L. Hollertt & Kolff, groothandel in koloniale waren te Rotterdam, overl. ald. 16 aug. 1867, tr. Rotterdam 10 febr. 1813 Hermina Emerentia Hollertt, geb. Rotterdam 5 nov. 1792, overl. ald. 31 jan. 1880, dr. van Cornelis Laurentius en Francina van Hoogdalem.
Uit dit huwelijk:

1. Adriana Hendrika Kolff, geb. Rotterdam 5 jan. 1814, overl. Middelharnis 20 jan. 1876, tr. 1e Rotterdam 27 juni 1839 Johannus Marinus Voorhoeve, geb. Rotterdam 7 jan. 1815, mede-oprichter en lid fa. J. & J.M. Voorhoeve, makelaars in assurantiën, pakhuismeester van de thee, overl. Rotterdam 16 jan. 1841, zn. van Hermanus Cornelis en Adriana Catharina van Rossum; tr. 2e Rotterdam 11 mei 1848 Gualtherus Constantinus Marius Kolff (zie CBB XIVi.).

2. Francina Cornelia Kolff, geb. Rotterdam 10 jan. 1816,, overl. Alkmaar 15 juni 1856, tr. Rotterdam 10 aug. 1843 Johan George Wilhelm Zahn, geb. Amsterdam 9 jan. 1809, ontvanger registratie, laatst. te Heerenveen, overl. Utrecht 4 juli 1888, zn. van Gerard Paulus Hector en Catharina Clasina van Hoogenhuizen.

3. Arnolda Catharina Kolff, geb. Rotterdam 24 jan. 1818, overl. ald. 29 maart 1818.

4. Dirk Herbert Arnold, volgt XIVk (CBCA).

5. Cornelis Laurentius, volgt XIV-l (CBCB).

6. Adriana Quirina Hendrika Kolff, geb. Rotterdam 20 nov. 1822, overl. ald. 13 juni 1882, tr. Rotterdam 7 mei 1845 Carel Dirk Hendrik Dijxhoorn, geb. Rotterdam 25 febr. 1817, lid fa. Adriaan Offers & Zn. commissionairs in effecten, overl. Rotterdam 12 febr. 1874, zn. van Pieter Arnout en Antonia de Koning.

7. Sara Cornelia Kolff, geb. Rotterdam 25 nov. 1823, overl. ald. 17 juni 1853, tr. Rotterdam 10 juli 1850 Corneille André Ledeboer, lid fa. G. van Rossem & Co., tabakskopers en karottenfabrikanten ald., overl. Den Haag (Scheveningen) 10 juli 1886, zn. van Lambertus Bernardus en Catharina Elizabeth Cantier Certon; hij hertr. Rotterdam 27 okt. 1858 Hermina Emerentia Kolff (zie: deze staak XIIIg12), zuster van zijn eerste echtgenote en tr. 3e Amsterdam 29 april 1864 Jacoba Adriana Bijleveld.

8. Adrianus Quirinus, volgt XIVm (CBCC).

9. Johannes Marius, volgt XIVn (CBCD).

10. Alida Jacoba Kolff, geb. Rotterdam 28 jan. 1829, overl. ald. 16 april 1911, tr. Rotterdam 3 mei 1877 Gualtherus Constantinus Marius Kolff (zie CBB XIVi.).

11. Cornelis Geertruyus, volgt XIVo (CBCE).

12. Hermina Emerentia Kolff, geb. Rotterdam 22 juni 1832, overl. ald. 5 okt. 1859, tr. Rotterdam 27 okt. 1858 Corneille André Ledeboer, wedr. van haar zuster Sara (zie deze staak XIIIg7).

13. Gualtherus, volgt XIVp (CBCF).

14. Hendrica Adriana Kolff, geb. Rotterdam 7 sept. 1835, overl. ald. 7 febr. 1927, tr. Rotterdam 24 aug. 1859 Ludwig August Eberhard Suermondt, geb. Rotterdam 1 dec. 1834, lid fa. A.C. Fraser & Co., kooplieden in tropische producten, overl. Rotterdam 1 mei 1925, zn. van Willem en Mary Twiss.