Genealogie: CBCD

familie kolff
Hoe werkt navigeren?

Klik op de naast de naam van een persoon om naar het genealogie overzicht te gaan van de betreffende persoon.

Afb. links: Ds. Johannes Marius (XIVn) en Jacoba Schellink

XIVn. Ds. Johannes Marius Kolff, geb. Rotterdam 17 juni 1827, hervormd predikant te Odijk 1851-1856, te Oudewater 1856-1862, te Dalfsen 1862-1863, te Sneek 1863-1872, overl. Arnhem 5 juni 1902, tr. 1e Rotterdam 11 juni 1851 Jacoba Schellink, geb. Rotterdam 4 nov. 1827, overl. Sneek 20 april 1869, dr. van Wouter Jan en Dina Petronella de Voogd; tr. 2e Sneek 17 juni 1870 Catharina Benthem Reddingius, geb. Sneek 11 febr. 1837, overl. Haarlem 29 okt. 1913, dr. van Mr. Rutger Adolf en Johanna Hermanna Feickens.
Uit het eerste huwelijk:

1. Geertruyus Cornelis Kolff, geb. Odijk 27 juli 1852, hoofdadministrateur Mexican Central Railway Cy., overl. Mexico D.F. 3 mei 1940, tr. Mexico D.F. 19 nov. 1916 Isabel Bouchez, geb. Jalapa (Mexico) 19 okt. 1860, overl. Mexico D.F. 12 jan. 1938.

2. Wouter Johannes, volgt XVt.

3. Herman, volgt XVu.

4. Pieter, volgt XVv.

5. Dina Petronella Kolff, geb. Oudewater 3 april 1860, overl. ald. 7 april 1860.

6. Johannes Marius Jacobus Kolff, geb. Oudewater 6 juli 1861, overl. Sneek 29 aug. 1865.

7. Dina Petronella Kolff, geb. Sneek 11 juli 1866, overl. Haarlem 4 juni 1953, tr. Arnhem 12 mei 1891 Gerhard Nicolaas Aberson, geb. Amsterdam 18 dec. 1861, hoofdadministrateur Medan Tabakmij., overl. Haarlem 31 juli 1939, zn. van Mr. Willem Agathon Nicolaas en Antoinette Adriana de Kempenaer.
Uit het tweede huwelijk:

8. Jacoba Kolff, geb. Sneek 9 maart 1872, overl. Heemstede 20 maart 1932, tr. Arnhem 12 aug. 1897 Cornelis Teves, geb. Harlingen 17 febr. 1873, directeur Ver. Touwfabr. te Rotterdam, overl. Heemstede 20 juli 1949, zn. van Marten Cornelis en Marijke Alta.

9. Rutger Adolf Kolff, geb. Haarlem 29 juli 1873, overl. ald. 1 juli 1874.

XVt. Wouter Johannes Kolff (O.O.N.), geb. Odijk 13 juli 1853, med.dr. Leiden 1879, geneesheer te Nijmegen, overl. Rotterdam 25 juni 1927, tr. 1e Utrecht 19 mei 1879 Wilhelmina Elisabeth Spoor, geb. Oosterhout (N.-B.) 14 jan. 1856, overl. Nijmegen 25 maart 1912, dr. van Willem Lodewijk Joost en Martiana Hoyer; tr. 2e Nijmegen 18 juni 1913 Teuntje Johanna van Herwijnen, geb. Meeuwen 21 dec. 1863, overl. Wassenaar 8 juni 1932, dr. van Wouter Eimert en Elisabeth Uythoven en 1e gesch. echtg. van Franciscus Wilhelmus Noorduyn en 2e wed. van Willem Hendrik Schippers.
Uit het eerste huwelijk:

1. Jacoba Kolff, geb. Nijmegen 6 mei 1880, overl. Utrecht 12 jan. 1933, tr. Nijmegen 2 okt. 1906 Cornelis Koning, geb. Rotterdam 20 dec. 1872, officier inf. 1894-, laatst. luitenant-kolonel 1925-1930, kolonel tit., overl. Nijmegen 19 juli 1937, zn. van David en Adriana Petronella Johanna van Wijk.

2. Dr. Wilhelmina Martiana Kolff, geb. Nijmegen 10 sept. 1881, med.dr. Amsterdam 1910, kinderarts te Nijmegen, overl. Innsbruck 21 sept. 1969, tr. Steyr (Opper-Oostenrijk) 9 juni 1914 Dr. Gustav Eduard Schönthaler, geb. Wenen 21 juli 1865, jur.dr., advocaat en notaris te Innsbruck, overl. ald. 22 juli 1945.

3. Dr. Johannes Marius Kolff (1e Heerendiner), geb. Nijmegen 1 maart 1884, huisarts te Rotterdam, bekend sportman en roeier, overl. Rotterdam 7 jan. 1959, tr. Rotterdam 21 juni 1917 Emelie Sophie Constance Mees, geb. Semarang 29 dec. 1894, overl. Maarn 4 febr. 1992, dr van Abraham Cornelis en Louisa Johanna Philippina Hen van Rijnbeek.

4. Hermanna Johanna Kolff (Biografie 1939-1950, zoon), geb. Nijmegen 8 aug. 1886, overl. Haren (Gr.) 30 aug. 1977, tr. Groningen 12 jan. 1910 Mr. Gerrit Bernard Fortuijn (O.O.N.), geb. Arnhem 7 juni 1880, jur.dr. Groningen 1904, advocaat en procureur te Amsterdam, directeur bijkantoor Groningen Assurantie Mij. De Nederlanden van 1845, overl. Groningen 27 dec. 1963, zn. van Roelandus Johan Herman en Greta de Visser.

XVu. Herman Kolff (1e Heerendiner) (Geheugen van Nederland), geb. Rotterdam 6 okt. 1854, lid firma Kolff & Kolff, dir. Disconto Mij. ald., lid gemeenteraad van Rotterdam, overl. Den Haag (Scheveningen) 19 aug 1918, tr. Rotterdam 23 juni 1881 Madeleine Hanegraaff, geb. Rotterdam 12 aug. 1861, overl. ald. 13 juni 1945, dr. van Balthasar Constantijn Diederik en Maria Catharina Everardina van Hoboken.

 

Uit dit huwelijk:

Madeleine Hanegraaff

Madeleine Hanegraaff

Herman (XVu)

Herman (XVu)

1. Maria Catherina Everardina Kolff, geb. Rotterdam 6 aug. 1882, overl. ald. 24 aug. 1882.

2. Johannes Marius, volgt XVIv.

3. Catherina Jacoba Kolff (Biografie), geb. Rotterdam 20 aug. 1885, overl. Schiers (Davos, Graubünden) 12 sept. 1974, tr. 1e Rotterdam 18 april 1907 Abraham Cornelis Dalen, geb. Rotterdam 4 mei 1875, lid fa. P.A. van Es & Co., cargadoors, overl. Rotterdam 4 jan. 1910, zn. van Jan Hendrik en Sophia Elisabeth Smith; tr. 2e Rotterdam 10 maart 1914 (echtsch. ingeschr. ald. 12 okt. 1924) Benjamin Vlielander Hein, heer van Rockanje (Verhaal van een schilderij), geb. Den Haag 13 nov. 1877, procuratiehouder Gijselman en Steup, makelaars te Batavia, lid fa. P.A. van Es & Co., cargadoors, overl. Epe 6 dec. 1956, zn. van Mr. Benjamin Maurits, heer van Rockanje, en Catharina Rica Geertruida Couperus en gesch. echtg. van Johanna Wilhelmina Dalen; hij hertr. St.Giles (Londen) 5 dec. 1924 (echtsch. ingeschr. Den Haag 25 febr. 1937) Bertha Isaure Brands; tr. 3e Groningen 12 sept. 1934 Mr. Jan Kool, geb. Almelo 8 febr. 1884, jur.dr. Groningen 1909, dir. Mesdag en Groeneveld’s Bank N.V. te Groningen, overl. Haren 19 okt. 1976, zn. van Mr. Floris Gerrit en Geziena Scholten.

4. Constantijn Kolff (1e Heerendiner), geb. Rotterdam 28 dec. 1886, lid firma’s Driebeek & Kolff en Spierenburg & Co., assuradeuren, overl. Rotterdam 24 mei 1973.

5. Herman Kolff (1e Heerendiner) (Rotterdamse Bijnaam), geb. Rotterdam 4 mei 1892, lid fa. Milders & Co., bankiers, overl. Rotterdam 1 juni 1958.

Afb: Petronella Maria van der Giessen en Johannes Marius (XVIv).

XVIv. Johannes Marius Kolff (Ridder-Commandeur in de Orde van de Afrikaanse Bevrijding) (Erelid) (Bestuur 1926-1956) (Verhaal van een Schilderij: intro) (Verhaal van een Schilderij: Helvetia) (Biografie 1939-1950 inleiding) (Biografie 1939-1950) (De Colve II) (1e Heerendiner) (Heerendiner: dames ) (Rotterdamse Bijnaam) (Overste J.M. Kolffstraat), geb. Rotterdam 16 okt. 1883, lid fa. Goudzwaard & Kolff, cargadoors en expediteurs, consul van Liberia te Rotterdam, res.-officier inf., laatst luitenant-kolonel, kolonel tit., lid gemeenteraad van Wassenaar, overl. ald. 9 okt. 1958, tr. Rotterdam 20 april 1916 Petronella Maria van der Giessen (De Colve I) (De Colve II) (Biografie Algerije), geb. Krimpen a.d. IJssel 7 sept. 1894, overl. Leiden 18 mei 1983, dr. van Jan en Alida Johanna Boele.

Afb: Petronella Maria Kolff-van der Giessen met drie jaar oude kleinzoon Johannes Marius (de huidige voorzitter van de familievereniging) (XVIIw4).

Uit dit huwelijk:

1. Herman, volgt XVIIw.

2. Jan, volgt XVIIx.

3. Pieter Cornelis, volgt XVIIy

XVIIw. Herman Kolff (Erelid) (Bestuur 1956-1983) (Over deze site) (Biografie 1939-1950) (De Colve II), geb. Rotterdam 23 jan. 1917, dir. fa. F.A. Voigt & Co. N.V., cargadoors ald., adj.-dir. Gemeentewerken Warmond, overl. Wassenaar 26 juli 1997, tr. 1e Den Haag 1 febr. 1944 (echtsch. ingeschr. ald. 9 april 1951) Anna Jacoba Brans, geb. Rotterdam 21 okt. 1925, overl. Den Haag 14 juli 1958, dr. van Theodorus en Bernardina Louise de Ridder; zij hertr. Den Haag 6 sept. 1954 Johannes Cornelis Petrus Hofkes; tr. 2e Wassenaar 28 jan. 1953 Christine Cornelia Wilhelmina Flora (Tineke) Sutherland (Legpenning Wassenaar, 1993) (De Colve II), geb. Den Haag (Scheveningen) 4 juli 1927, overl. Leidschendam-Voorburg 25 nov. 2009, dr. van August en Wilhelmina Antonia Lens.

Uit het eerste huwelijk:

1. Herman Kolff, geb. Wassenaar 21 juli 1944.

2. Petronella Maria Kolff, geb. Wassenaar 23 nov. 1945, art consultant, overl. Den Haag 14 mei 2012, tr. New York jan. 1972 Alexander Janis Celmins, geb. Riga (Letland) 22 mei 1917, antiquair en ontwerper.

3. Dineke Catherine Kolff, b. Wassenaar 5 May 1947, tr. Wassenaar 19 July 1967 Erik Boermans, b. Wassenaar 31 Jan. 1945, dir. fa. Van der Beyl BV in Rotterdam, n. by Johannes Reindert and Helena van der Beyl.

Uit het tweede huwelijk:

4. Drs. Johannes Marius Kolff (Stadsspeld Den Haag, 2010) (Bestuur 1983- ) (De Colve II) (De Colve IX) (De Colve XII) (Verhaal van een Schilderij) (Quiz) (webmaster) (Links) (Overste J.M. Kolffstraat), geb. Wassenaar 16 aug. 1953, directeur Johanniter Hulpverlening (2001-2004), dir./eig. Organisatiebureau Hofpoort (1994-2008), directeur CAS International (2006- ).

5. John Wouter, volgt XVIIIw.

6. Wilhelmina Antonia Kolff, geb. Wassenaar 26 jan. 1956, kraamverzorgster, tr. Wassenaar 23 sept. 1977 (echtsch. ingeschr. ald. 2001) Frans Adriaens, geb. Den Haag 23 sept. 1952, informatie-analist ABN-AMRO te Zwolle, zn. van Henricus Petrus Paulus en Janny Teunia Lokker.

7. Alida Johanna Kolff, geb. Wassenaar 11 april 1958.

8. Pieter Cornelis Kolff, geb. Wassenaar 3 okt. 1959, hoofdredacteur publicaties Parnassia (1992-2006), lid gemeenteraad Wassenaar (2014- ), tekstschrijver COA (2006- ), free-lance schrijver en cabaretier.

Tineke Kolff-Sutherland ontvangt de Legpenning van de Gemeente Wassenaar uit handen van de burgemeester, P.H. Schoute, in 1993, vanwege haar jarenlange inzet voor de sport-beoefening.

XVIIIw. John Wouter Kolff (De Colve X), geb. Wassenaar 15 sept. 1954, Administrateur SNV Botswana, Mali, Kenia (1987 – 2002), Regional Representative Rode Kruis in Zambia, Sri Lanka, Indonesië (2002-2005), Country Director diverse NGO’s Malawi, Kenia, Somalie, Zuid-Soedan (2005 -), relatie met Dr. Pauline Wangari Kamau, geb. Muranga (Kenia) 31 juli 1963, Senior Consultant in Gender and Development, dr. van Kamau Mweru en Mary Waruiru Kamau.
Uit deze relatie:

Waruiru Kayla Tinie Kolff, geb. Nairobi (Kenia) 10 mei 1996, studente Biologie

XVIIx. Jan Kolff (Biografieën 1939-1950), geb. Rotterdam 26 jan. 1919, oud-dir. J. & G. Stroband N.V., fabr. van garagedeuren te Badhoevedorp, overl. Den Haag 20 april 2006, tr. 1e Wassenaar 7 juli 1951 (echtsch. ingeschr. ald. 28 maart 1972) Johanna Wilhelmina Schalkwijk, geb. Rotterdam 22 maart 1929 , overl. Rotterdam 18 maart 2007, dr. van Willem Cornelis en Sophie Elisabeth Eugenie Vlielander Hein; tr. 2e Arosa (Graubünden) 22 febr. 1978 (door echtsch. ontbonden 1988) Margaretha Emma Boers, geb. Rotterdam 19 maart 1939, oud-stewardess, dr. van Paul Leendert Jan en Cornelia Margaretha Maria Duvalois en gesch. echtg. van Petrus Johannes Marie Fruijtier.
Uit het eerste huwelijk:

1. Sicco Johannes Marius, volgt XVIIIt.

2. Sylvia Eugenie Kolff, geb. Rotterdam 16 sept. 1953, tr. Harmelen 22 sept. 1979 Frederik Willem Warmelink, geb. Amsterdam 12 jan. 1952, dir. makelaars- en assurantiekantoor, zn. van Dirk Jan Willem en Gerarda Magtilda van Baak.

3. Mathilde Elisabeth Kolff, geb. Rotterdam 16 sept. 1953, administratief medewerkster.

XVIIIt. Sicco Johannes Marius Kolff, (Overste J.M. Kolffstraat), geb. Rotterdam 25 jan. 1952, fotograaf, tr. Nuenen 23 juni 1978 Michelien Visman, geb. Dongen 29 mei 1954, verpleegkundige, dr. van August Christiaan Frederik en Johanna Carolina Visman.
Uit dit huwelijk:

1. Lars Sebastiaan Joep Kolff, volgt XIXt.

2. Bas Roeland Joost Kolff, geb. Naarden 30 mei 1980.

XIXt. Lars Sebastiaan Joep Kolff (Links), geb. Zierikzee 21 nov. 1978, dir./eig. BLK Projects, tr. Amsterdam 2 okt. 2010 Anna Sophia (Fieke) Gart, geb. Haarlem 13 sept. 1982, kinderarts, dr. van Frederik Daniël en Margriet Hordijk.
Uit dit huwelijk:

1. Viggo Laurens Michael Kolff, geb. Amsterdam 14 dec. 2011.

2. Sven Frederik Sebastiaan Kolff, geb. Amsterdam 12 sept. 2013.3. Friso Wouter Kolff, geb. Bloemendaal 30 maart 2021.

3. Friso Wouter Kolff, geb. Bloemendaal 30 maart 2021.

XVIIy. Pieter Cornelis Kolff (Overste J.M. Kolffstraat), geb. Wassenaar 12 febr. 1930, bedrijfsleider J. & G. Stroband N.V., fabr. van garagedeuren te Badhoevedorp, tr. Amsterdam 12 april 1961, Hermine Antoinette Wesselink, geb. Warnsveld 2 aug. 1938, overl. Amstelveen 3 april 2020, dr. van Johan en Jesje Admiraal.

Uit dit huwelijk:

1. Ilonka Jetske Kolff, geb. Nieuwer-Amstel 7 juni 1962, tr. Heemstede 16 sept. 1988 Arie van Roon, geb. Gouda 21 maart 1959, hoofd brandwacht Heemstede, zn. van Cornelis en Gijsbertha van den Bos.

2. Wouter, volgt XVIIIu.

3. Johannes Marius, volgt XVIIIv.

XVIIIu. Wouter Kolff, geb. Amstelveen 4 maart 1964, systems engineer, tr. Amstelveen 2 juli 1987 (echtsch. uitgespr. 2004) Petronella Wilhelmina Metz, geb. Amsterdam 7 maart 1966, peuterleidster, dr. van Casparus Wilhelmus en Cornelia de Hooge.
Uit dit huwelijk:

1. Joyce Kolff, geb. Amstelveen 18 jan. 1989.

2. Diede Kolff, geb. Almere 14 april 1992.

XVIIIv. Johannes Marius Kolff (Overste J.M. Kolffstraat), geb. Amstelveen 8 aug. 1965, systeemanalist, tr. Amstelveen 9 okt. 1991 Gwenda Bralds, geb. Amstelveen 11 aug. 1965, directiesecretaresse, dr. van Jan en Hanny Cornelia Kroon.
Uit dit huwelijk:

1. Lysanne Maxime Kolff, geb. Amstelveen 5 jan. 1994.

2. Lucas Fabian Kolff, geb. Amstelveen 2 dec. 1996.

3. Laurens Sebastian Kolff, geb. Amstelveen 29 jan. 2004.

XVv. Pieter Kolff, geb. Oudewater 17 juni 1856, hoofdadministrateur Deli-Mij., overl. Den Haag (Scheveningen) 3 dec. 1906, tr. 1e Kollum 26 nov. 1885 Hendrica Udina de Groot, geb. Kollumerland 8 sept. 1862, overl. Medan (Sumatra) 10 dec. 1887, dr. van Dr. Albertus Johannes en Pronica Johanna Benthem Reddingius; tr. 2e Amersfoort 5 febr. 1891 Adriana Moens, geb. Rotterdam 5 nov. 1863, overl. Rijswijk (Z.-H.) 17 dec. 1944, dr. van William en Johanna Geetruida Tromp.

Uit het eerste huwelijk:

1. Pronica Kolff, geb. en overl. Medan 4 dec. 1887.

Uit het tweede huwelijk:

2. Johannes Marius, volgt XVIw.

3. Pieter, volgt XVIx.

4. Johanna Geertruida Kolff, geb. Den Haag (Scheveningen) 5 april 1900, overl. Soest 27 april 1977, tr. Den Haag 20 dec. 1926 (echtsch. ingeschr. ald. 10 juni 1946) Charles Constant Hasselman, geb. Zoelen 7 febr. 1897, officier cav., laatst. majoor, overl. Arnhem 11 febr. 1977, zn. van Dirk Catharinus en Elisabeth Petronella Catharina van Beuningen en gesch. echtg. van Henriëtte Louise Maria del Court van Krimpen; hij hertr. Nijmegen 23 febr. 1948 Wilhelmina Schut.

XVIw. Johannes Marius Kolff, geb. Medan 14 nov. 1891, veehouder, overl. Tostado (Santa Fé, Argentinië) 22 april 1977, tr. 1e Buenos Aires (Argentinië) 19 aug. 1922 (echtsch. ingeschr. Den Haag 9 mei 1952) Helena Jacoba Roest, geb. Vlissingen 2 juni 1900, overl. Rosario (Argentinië) 22 dec. 1982, dr. van Ir. Mattheus Pieter en Belia Helena Bekker; zij hertr. Londen (U.K.) 8 juli 1952 Everardus Simon Kabel en tr. 3e Groningen 28 sept. 1957 Jan Hulst; tr. 2e Tostado (Argentinië) febr. 1943 Violet Mary Maclean, geb. Londen (U.K.) 1 maart 1916, overl. Tostado (Argentinië) 3 februari 2007.

Uit het eerste huwelijk:

Afb. links: Johannes Marius (XVIw) in Argentinië1. Belia Adriana Kolff, geb. Buenos Aires (Argentinië) 27 juni 1923, overl. Villa Gesell (Argentinië) 15 aug. 2011, tr. 30 juni 1943 Hernan Flores Leiva, geb. La Paz (Entre Rios, Argentinië) 10 jan. 1917, dierenarts, overl. 29 mei 1974, zn. van José Flores en Ana Leiva.

2. Juan Mario, volgt XVIIz.

Uit het tweede huwelijk:

3. Estefan, volgt XVIIaa.

4. Francisco Kolff (Familiewapen), geb. 28 okt. 1946, veehouder, tr. 11 sept. 1974 (echtsch. ingeschr. maart 1978) Maria Catalina Seri, geb. Fortin Inca (Santiago del Estero, Argentinië) 6 nov. 1949, dr. van Quinto Seri en Maria Gallardo.

XVIIz. Juan Mario Kolff, geb. Buenos Aires (Argentinië) 8 juli 1929, fabriekschef-inkoper, overl. Rosario (Argentinië) 13 maart 2005, tr. Rosario (Argentinië) 19 febr. 1952 (door echtsch. ontbonden 1962) Victoria Eugenia Colosio, geb. 2 febr. 1937; tr. 2e Beatriz Nelida Fernandez geb. [datum, plaats?], overl. Rosario april 2016.
Uit het eerste huwelijk:

1. Elena Victoria Kolff, geb. Rosario (Argentinië) 8 dec. 1952, werkzaam dagblad ‘Clarin’, tr. Buenos Aires (Argentinië) 3 jan. 1981 Guillermo Mario Entevero, geb. Buenos Aires (Argentinië) , 14 aug. 1953, werkzaam dagblad ‘Clarin’.

Uit dit huwelijk:

1a. Constanza Entivero Kolff, geb. Buenos Aires (Argentinië) 27 febr. 1982.

1b. Samanta Entivero Kolff, geb. Buenos Aires (Argentinië) 29 mei 1983.

1c. Ursula Entivero Kolff, geb. Buenos Aires (Argentinië) 17 febr. 1986.

2. Ines Liliana Kolff, geb. Rosario (Argentinië) 10 maart 1954, werkzaam dagblad Crónica, tr. (..) Alejandro Linares, bankemployé.

3. Eugenia Victoria Kolff, geb. Rosario (Argentinië) 24 sept. 1956, comerciante, tr. Santiago de Chile (door echtsch. ontbonden juli 1988) 2 febr. 1979 Eduardo Codero, geb. Santiago de Chile, zn. van Eduardo en Yamile Homad.

Uit dit huwelijk:

3a. Carla Cordero Kolff, geb. Santiago de Chile 13 juli 1979, studente dansacademie in Mexico.

3b. Valeria Cordero Kolff, geb. Santiago de Chile 20 nov. 1982, studente medicijnen.

3c. Gonzalo Cordero Kolff, geb. Santiago de Chile 2 okt. 1985.

Uit het tweede huwelijk:

4. Mariana Kolff, geb. Rosario (Argentinië) 24 juni 1970, admin. medewerkster, tr. 16 april 1993 (echtsch. ingeschr. juli 2003) Ruben Conde Carreira, geb. 3 aug. 1963 Buenos Aires (Argentinië), architect, zn. van José en Isabel Carreira.

Uit dit huwelijk:

Martina Conde Kolff, geb. Madrid (Spanje) 3 mei 1995.

5. Beatriz Kolff, geb. Rosario (Argentinië) 23 Oct. 1971, admin. medewerkster, tr. Rosario 27 Sept. 1996 Leonardo Pablo Bossio, geb. 9 apr. 1966, arts, zn. van Raúl Andrés en Blanca Teresita Cragnolino.

Uit dit huwelijk:

1. Delfina Bossio Kolff, geb. Rosario (Argentinië) 5 jan. 2000.

2. Emma Bossio Kolff, geb. Rosario (Argentinië) 27 sept. 2008.

XVIIaa. Estefan Kolff, geb. Tostado (Argentinië) 10 juni 1945, directeur landbouwmachinefabriek – comerciante, tr. Tostado (Argentinië) 11 april 1969 Maria Alicia Peralta, geb. Tostado (Argentinië) 17 mei 1944, docente, dr. van Arturo en Ventura Alicia Machado.
Uit dit huwelijk:

1. Helga Milena Kolff, geb. Tostado (Argentinië) 11 april 1971, ambtenaar, tr. 19 april 1991 (door echtsch. ontbonden 20 okt. 2000) Walter Nestor Amadeo Parola, geb. Tostado (Argentinië) 9 juli 1965, comerciante, zn. van Néstor Agustin en Ana Ester Lidia Oreglia, tr. 2e (datum, plaats?) Carlos Pacheco (gegevens volgen).

Uit het 2e huwelijk:

Ernestina Milagros Pacheco Kolff, geb. Neuquen (Argentinië) 12 juli 2008.

2. Marcos Alexandro Kolff, volgt XVIIIaa.

3. Tania Maria Kolff, geb. Tostado (Argentinië) 5 juni 1975, admin. medewerkster, tr. 17 jan. 2004 Carlos Alfonso Palacios, geb. General Alvear (Argentinië) 31 maart 1975, zn. van Carlos en Genoveva López.

Uit dit huwelijk:

1. Isabella Palacios Kolff, geb. Neuquen (Argentinië) 5 jan. 2005.

2. Maximo Palacios Kolff, geb. Neuquen (Argentinië) 12 jan. 2009.

4. Maria Fernanda, geb. Puiggari (Entre Rios, Argentinië) 30 april 1978, onderwijzeres.

XVIIIaa. Marcos Alexandro Kolff, geb. Puiggari (Entre Rios, Argentinië) 9 febr. 1973, jurist, tr. Tostado (Argentinië) 18 juli 2003 Zaira Carina Martini, geb. Tostado (Argentinië) 8 mei 1978, psychopedagoog, dr. van Luis H. en Elsa Margarita Pelagogge.
Uit dit huwelijk:

1. Natassja Martina Kolff, b. Tostado (Argentina) Sept 16. 2004.

2. Ian Francis Leon Kolff, b. Neuquen (Argentina) 13 Oct. 2008.

XVIx. Pieter Kolff, geb. Amersfoort 25 mei 1894, koopman te Rotterdam, overl. Den Haag 4 juli 1967, tr. Rotterdam 27 nov. 1919 Apolonia Johanna Maria Orth, geb. Rotterdam 6 aug. 1898, overl. Voorburg 2 aug. 1991, dr. van Franciscus Marie en Apollonia Eekhout.
Uit dit huwelijk:

1. Pieter, volgt XVIIbb.

2. Wilhelmina Johanna Kolff (De Colve XIV), geb. Rijswijk (Z.-H.) 3 april 1933, overl. Rotterdam 2011, 19 aug. tr. Rijswijk (Z.-H.) 16 jan. 1959 Ir. Jacob Johan Endtz (R.N.L.), geb. Bovenkarspel 31 mei 1930, civiel ing., oud-president raad van bestuur Hollandsche Beton Groep N.V. te Rijswijk, overl. Wageningen 17 nov. 1999, zn. van Dr. Arnold Willem en Neeltje Margaretha van Gelderen.

XVIIbb. Ir. Pieter Kolff, geb. Rijswijk (Z.-H.) 25 febr. 1926, werktuigbouwk. ing., oud-ingenieur Octrooiraad, overl. Wassenaar 31 mei 2021, tr. Rijswijk (Z.-H.) 6 april 1957 Johanna Hermine Schuurman, geb. Loemoet (Tapanoeli, Ned.-Indië) 6 jan. 1930, overl. Den Haag 19 okt. 2016, dr. van Willem Frederik Hendrik en Jacoba Jeanette Grilk.
Uit dit huwelijk:

1. Mr.drs. Hermine Johanna Kolff (Bestuur 1983- ) (Quiz) (voorheen Redactie De Colve), geb. Den Haag 29 juni 1958, jur.drs.

2. Peter Willem Kolff, geb. Den Haag 22 maart 1961, docent economie, tr. Leidschendam 16 dec. 1995 Marlon W.J. Gerla (Links) .