Generaties: I – VI

familie kolff
Hoe werkt navigeren?

Klik op de naast de naam van een persoon om naar het genealogie overzicht te gaan van de betreffende persoon.

Uit recent onderzoek blijkt dat enkele van de vroegste generaties mogelijk niet correct zijn weergegeven. Meer hierover in Onderzoek.

Onderzoek wees uit dat eerdere vermeldingen van de vroegste generaties van het geslacht Kolff onjuistheden hebben bevat. In 2015 besloot de Algemene Vergadering van de Familievereniging Kolff om de genealogie aan te passen naar de dan bekende gegevens over de vroegste generaties.

I. Wouter, geb. ca. 1400
1. Aernt Woutersz., volgt II.

II. Aernt Woutersz., geb. ca. 1425, overl. vóór 1504; bezat onroerend goed in Gorinchem.
Zijn kinderen:
1. Wouter Aerntsz., volgt III.
2. Cornelis Aerntsz., vermeld te Gorinchem in 1504.

III. Wouter Aerntsz., geb. ca. 1450, vermeld in Gorinchem (1504-1509), had daar onroerend goed (en een herberg?),
en was zeer waarschijnlijk de vader van:
– Wouter Woutersz. Colff, volgt IV.

IV. Wouter Woutersz. Colff, geb. ca. 1475, vermeld in Gorinchem 1500-1517, 1532 en Oisterwijk 1517-1525, mogelijk eigenaar van een herberg annex kolfbaan te (of even buiten) Gorinchem en later schipper, vroedschap van Oisterwijk, overleden 1532/1535. Tr. (1) vóór 1505 Sofia (Fyken) Jansdr. en (2) vóór 1511 Hadewig (Heesken) van den Eynde, overl. jan. 1541, dr van Aert Petersz. van den Eynde en Aleyt Aertsdr Appels (Houtappel?) [noot 1], en weduwe van Daniël Cornelisz. van der Goes; zij hertrouwde na Wouter Woutersz.’ dood met Cornelis Bartholomeusz.
Uit het tweede huwelijk:
– Wouter Woutersz. Colff, volgt V.

V. Wouter Woutersz. Colff, geb. vóór 1511, vermeld vanaf 1535, landbouwer en lakenverver te Oisterwijk, gegoed aldaar, burgemeester 1549-1550, 1561-1565, schepen (1558), 1561-1565, 1565-1566 en heilige-geestmeester 1556-1571, steeds te Oisterwijk, overl. vóór eind 1572. Tr. vóór 1547 Elisabeth Willemsdr Colen, overl. na 27 maart 1548, dr. van Willem Laureynsz. en Jenneken (Johanna) Hendriksdr de Wildt.
Uit dit huwelijk:
– Wouter Kolff, volgt VI.

VI. Wouter Kolff, geb. ca. 1540?, vermeld 19 juli 1574 tot 24 maart 1586 te Oisterwijk, procureur, gevolmachtigde ‘Vrijheid’ van Oisterwijk, betrokken bij legerzaken, week uit naar Geertruidenberg, tenslotte nog even poortwachter aldaar 1589, overl. 1590. Tr. ca. 1578 Anneken Adriaensdr Pap [noot 2], dr van Adriaen Cornelisz. Pap, pachter van accijnzen en koopman in riviervis te Geertruidenberg en A(dria)entgen Jacob Hubrechtsdr, pachteres van het weggeld en koopvrouw aldaar, overl. 1591/1595.
Uit dit huwelijk:
– Wouter (Wolter) Woutersz. Kolff, volgt VII

Noot 1: De families Van de Eynde en (Hout)appel waren zeer welgesteld en invloedrijk in de ‘Vrijheid’ van Oisterwijk.

Noot 2: De families Pap en Langemaet waren waarschijnlijk lidmaten van de ‘gereformeerde’ kerk in Geertruidenberg. Vanaf nu was de familie ‘gereformeerd’.