Genealogie: CD

familie kolff
Hoe werkt navigeren?

Klik op de naast de naam van een persoon om naar het genealogie overzicht te gaan van de betreffende persoon.

XIIh. Elisa Kolff, geb. Middelharnis 27 sept. 1751, koopman in meekrap te Rotterdam, officier schutterij 1774-, laatst. luitenant 1777-1780, lid municipale raad Rotterdam 1811-1813, overl. ald. 28 april 1816, tr. Rotterdam 24 april 1782 Jacoba van Zwijndrecht, geb. Rotterdam 15 april 1750, overl. ald. 3 sept. 1827, dr. van Pieter en Neeltje de Raadt.
Uit dit huwelijk:

 Jacoba van Zwijndrecht

Jacoba van Zwijndrecht

Elisa Kolff

Elisa Kolff

1. Gualtherus Kolff, geb. Rotterdam 11 febr. 1784, overl. ald. 23 febr. 1785.

2. Cornelia Petronella Kolff, geb. Rotterdam 19 april 1786, overl. ald. 20 febr. 1838, tr. Rotterdam 18 maart 1812 Jacob Adriaan Ham, geb. Rotterdam 12 febr. 1777, koopman, overl. Rotterdam 11 dec. 1857, zn. van Pieter en Huberta Maria Elisabeth Nahuys.

3. Gualtherus Kolff, geb. Rotterdam 5 aug. 1787, overl. ald. 26 jan. 1789.

4. Alida Geertruida Kolff, ged. Rotterdam 25 okt. 1789, overl. ald. 31 dec. 1831, tr. Rotterdam 4 juni 1810 Willem van Rossem, geb. Muiden 11 febr. 1790, lid firma Van Rossem, van Oordt & Cie., zeezieders en commissionairs te Rotterdam 1811-1847, overl. ald. 21 april 1853, zn. van Ds. Cornelis en Adriana Maria van Oordt; hij hertr. Rotterdam 30 mei 1838 Maria Ledeboer.

5. Paulina Cornelia Kolff, geb. Rotterdam 28 okt. 1792, overl. Utrecht 20 maart 1862, tr. Rotterdam 18 maart 1812 Benjamin Rouffaer, geb. Rotterdam 7 febr. 1783, koopman ald., overl. Utrecht 28 nov. 1863, zn. van Arnoldus en Eva Blauw.
(Een van hun kinderen, Jacoba Elisabeth Rouffaer, tr. 14 juli 1841, Dirk Herbert Arnold Kolff (zie CBCA XIVk) (Historie).