Genealogie: CBA

familie kolff
Hoe werkt navigeren?

Klik op de naast de naam van een persoon om naar het genealogie overzicht te gaan van de betreffende persoon.

(uitgestorven 1961)

XIIIe. Gualtherus Kolff (De Colve IV), geb. Middelharnis 26 maart 1771, koopman en commissionair te Rotterdam, overl. Liverpool 31 jan. 1836, tr. Rotterdam 24 mei 1797 Hendrica van der Eb, geb. Rotterdam 19 dec. 1773, overl. ald. 9 dec. 1807, dr. van Cornelis en Johanna Smi(d)ts.
Uit dit huwelijk:

1. Hendrika Adriana Kolff, geb. Rotterdam 28 febr. 1798, overl. ald. 3 febr. 1841, tr. Rotterdam 28 juli 1824 Jacob Mees (R.N.L.), geb. Rotterdam 1 nov. 1790, mede-oprichter firma Mees, Boer & Moens, sinds 1847 Mees & Moens, rederij, invoer van koloniale producten en handel in Peru-guano, vice-president Kamer van Koophandel en Fabrieken 1838-1851, lid. Prov. Staten van Zuid-Holland 1842-overl., lid gemeenteraad van Rotterdam 1847-overl., overl. ald. 28 okt. 1854, zn. van Jan Rudolf en Maria de Prill en wedr. van Anna van Baalen.

2. Johannes, volgt XIVh.

3. Adrianus Quirinus Kolff, geb. Rotterdam 13 febr. 1801, overl. Liverpool 14 mei 1823.

4. Johanna Anna Elisabeth Kolff, geb. Rotterdam 2 nov. 1802, overl. ald. 7 dec. 1802.

XIVh. Johannes Kolff, geb. Rotterdam 25 aug. 1799, ambtenaar (1826), makelaar (1832), overl. Rotterdam 25 jan. 1868, tr. 1e Leiden 18 okt. 1826 Constantia van Lelyveld, geb. Alkmaar 19 juli 1800, overl. Den Haag 11 april 1829, dr. van Pieter en Cypriana Anna Margaretha van Royen, tr. 2e Haarlem 27 april 1832 Christine Hermine Hacke, geb. Heilo 24 febr. 1809, overl. Den Haag 13 juni1877, dr. van Ds. Coenraad en Niesje van der Elst.
Uit het eerste huwelijk:

1. Anna Margaretha Petronella Kolff, geb. Den Haag 10 aug. 1827, overl. Leiden 23 april 1882, tr. Rotterdam 31 okt. 1849 Jan Scheltema, geb Leiden 30 okt. 1824, dekenfabrikant, lid gemeenteraad van Leiden, commandant dienstdoende schutterij ald., overl. h. Zandhorst, Noordwijkerhout 1 april 1891, zn. van Jacobus en Henriëtte Willemine Jannette Walen.

2. Henriette Gualthère Constance Kolff, geb. Den Haag 31 maart 1829, overl. Delft 30 april 1885.
Uit het tweede huwelijk:

3. Hermine Agnes Kolff, geb. Rotterdam 25 jan. 1833, overl. ‘s-Hertogenbosch 28 okt. 1870, tr. Rotterdam 4 juni 1857 Dr. Hendrik Pierson (C.N.L., C.O.N.), geb. Amsterdam 10 juni 1834, theol.dr.h.c. Groningen 1914, hervormd predikant te Heinenoord 1857-1869, te ‘s-Hertogenbosch 1869-1877, president-directeur Heldringgestichten te Zetten 1877-1914, overl. Groningen 7 aug. 1923, zn. van Jan Lodewijk Gregory en Ida Oyens; hij hertr. Amsterdam 1 aug. 1872 Petronella Adriana Oyens.

4. Gualtherus Adrianus Quirinus Kolff, geb. Rotterdam 2 maart 1834, overl. ald. 13 febr. 1842.

5. Henriette Jeannette Christine Kolff (Historie), geb. Rotterdam 8 juli 1835, philantrope, oprichtster en vice-presidente Ver. Kolff’s Blindenfonds, overl. Den Haag 1 mei 1927.

6. Conrad Mauritz Frederik, volgt XVi.

7. Adriana Jacoba Kolff, geb. Rotterdam 17 dec. 1837, overl. ald. 5 febr. 1841.

8. Marie Henri Kolff, geb. Rotterdam 1 juli 1839, koopman te Batavia, overl. Rippoldau (Baden) 24 juli 1889, tr. Modjokerto (Pekalongan) 12 april 1865 Maria Suzanna Francisca von Oven, geb. Soerabaja 25 mei 1847, overl. Nice 19 okt. 1932, dr. van Wilhelm Heinrich en Maria Elisabeth van Teijlingen; zij hertr. Brussel 26 sept. 1893 Jules Marie de Moerloose.

Familiegroep/Family group Von Oven-van Teijlingen (circa/approx. 1870)

Van links naar rechts/from left to right:
H. de Geer & Josephine von Oven, Marie Henri Kolff & Maria Suzanna Francisca von Oven, het ouderlijk echtpaar/the parent couple Wilhelm Heinrich von Oven & Maria Elisabeth van Teijlingen, J. van Haeften & C. von Oven, G. Eschauzier & E. von Oven (plus twee kinderen Von Oven en een kind Van Haeften/plus two children Von Oven and one child Van Haeften)

9. Hendrika Adriana Kolff, geb. Rotterdam 7 okt. 1842, overl. Den Haag 12 dec. 1927, tr. Rotterdam 20 nov. 1868 Eugen Carl von Vietsch, geb. Düsseldorf (Rheinland) 20 okt. 1828, ritmeester Pruis. Uhlanen, overl. Düsseldorf 16 nov. 1889, zn. van Eugen August Carl en Auguste Freiin von Plettenberg.

10. Gualtherus Adrianus Kolff, geb. Rotterdam 17 juli 1844, overl. ald. 17 nov. 1844.

 

11. Gualtherus Johannes Kolff (R.O.N.) (Historie), geb. Rotterdam 31 jan. 1846, oprichter en directeur Ned. Blindenbibliotheek, overl. Den Haag 14 okt. 1918.

12. Annette Marguerite Kolff, geb. Rotterdam 11 juli 1847, overl. h. Nieuw-Eikenduinen, Loosduinen 19 juni 1888, tr. Den Haag 9 sept. 1875, Mr. Anne Marie Maas Geesteranus, geb. Delft 25 febr. 1836, jur.dr.Leiden 1858, burgemeester van Hillegom 1861-1864, van Hillegersberg 1865-1869, hoofdredacteur Het Vaderland 1869-1872, redacteur 1872-1882 en directeur 1882-1899 Nederlandsche Staatscourant, overl. Den Haag 27 mei 1899, zn. van Cornelis en Jacoba Soek en wedr. van Johanna Maria de Wetstein Pfister.

13. Christine Hermine Kolff, geb. Rotterdam 31 jan. 1849, overl. ald. 3 april 1850.

14. Christine Hermine Kolff, geb. Rotterdam 17 mei 1850, overl Den Haag 18 dec. 1921, tr. Den Haag 31 jan. 1879 Paul Adrien Huet, geb. Amsterdam 10 maart 1839, procuratiehouder 1866-1872 bierbrouwerij Heineken & Co, Amsterdam, directeur Amersfoortsche Beijersch-Bierbrouwerij, overl. Den Haag 14 aug. 1919, zn. van Dr. Pierre Josué Louis en Geertruida Paulina Aletta Ledeboer.

XVi. Conrad Mauritz Frederik Kolff (R.N.L.), geb. Rotterdam 30 sept. 1836, lid firma Kolff & Witkamp , makelaars in koffie, thee en kruidenierswaren, overl. Rotterdam 3 nov. 1918, tr. Rotterdam 12 nov. 1862 Emmerentia Johanna van Stolk, geb. Rotterdam 19 sept. 1843, overl. ald. 7 jan. 1928, dr. van Abraham en Catharina Elisabeth Mees.
Uit dit huwelijk:

1. Christine Hermine Kolff, geb. Rotterdam 11 jan. 1864, overl. ald. 20 jan. 1864.

2. Catharina Elizabeth Kolff, geb. Rotterdam 19 mei 1866, overl. Den Haag 11 febr. 1958, tr. Rotterdam 5 mei 1887 Jean Adrien van Oosterzee (R.O.N.), geb. Rotterdam 21 juni 1863, lid firma Van Oosterzee & Co., makelaars in assurantiën, directeur Ned. Transportverz. Mij., lid firma Van Oosterzee & Pit, overl. Rotterdam 28 april 1911, zn. van Nicolaas en Sophia Milders.

3. Johannes, volgt XVIj.

4. Abraham Kolff (1e Heerendiner), geb. Rotterdam 11 okt. 1870, lid firma Kolff & Witkamp, overl. Amsterdam 16 febr. 1941, tr. Bremen 12 juli 1932 Elly Annelise Anthony, geb. Bremen 2 april 1899, overl. Zoetermeer 10 maart 1986, dr. van Friederich-Wilhelm Henry en Wilhelmine Sophie Elisabeth Hollmann.

XVIj. Johannes Kolff (De Colve I) (1e Heerendiner) (Rotterdamse Bijnaam), geb. Rotterdam 11 okt. 1870, makelaar in koffie, lid firma Kolff & Witkamp, overl. Rotterdam 9 okt. 1961, tr. Rotterdam 20 sept. 1901 Jeannette Christine Kolff (CBCF XIVp6) (Bestuur 1926-1933).
Uit dit huwelijk:

Emmerentia Johanna Sara Kolff (Biografie), geb. Rotterdam 9 febr. 1903, overl. Utrecht 30 mei 1940, tr. Deil 6 nov. 1935 Mr. Willem Marinus Kolff (AC XVIc).