Genealogie: AC

familie kolff
Hoe werkt navigeren?

Klik op de naast de naam van een persoon om naar het genealogie overzicht te gaan van de betreffende persoon.

XIVc. Gualtherus Marinus Jan Kolff (R.E.K.) (De Colve XIII), geb Deil, 8 aug. 1815, secretaris Tielerwaard 1842-overl., overl. Deil 20 jan. 1866, tr. Deil 21 okt. 1838 Fijke van Wijk, geb. Geldermalsen 5 juni 1819, overl. Deil 9 mei 1903, dr. van Jan Dirk en Fijke van Wachem.
Uit dit huwelijk:

1. Mr. Gualtherus Kolff, geb. Deil 28 maart 1839, jur.dr. Utrecht 1862, advocaat te Tiel 1862-1875, te Zaltbommel 1875-overl., secretaris Tielerwaard 1866-1876, notaris te Zaltbommel 1875-overl., overl. ald. 22 okt. 1908.

2. Sophia Johanna Kolff, geb. Deil 1 febr. 1841, overl. ald. 23 maart 1920.

3. George Justinus, volgt XVc.

4. Jan Dirk Kolff, geb. Deil 3 juli 1845, overl. ald. 15 dec. 1891.

5. Marius, volgt XVd.

6. Aart Johannes Kolff, geb. Deil 7 maart 1850, ontvanger der registratie en domeinen te Sittard, 1874-1876, te Culemborg 1876-1881, te Woerden 1881-1885, te Meppel 1885-1893 en te Wijk bij Duurstede 1893-overl., overl. ald. 30 jan. 1904, tr. Meppel 16 okt. 1889 Lummigje Nieuwenhuis, geb. Meppel 4 april 1865, overl. Ermelo 15 mei 1936, dr. van Klaas en Aaltje van Veen.

7. Maria Kolff, geb. Deil 3 juli 1860, overl. Den Haag 7 dec. 1942,
tr. Deil 5 april 1893 Bernard Christiaan Schuylenburg, geb. Axel 25
aug. 1854, officier mil. adm. O.I.L. 1875-, laatst. majoor 1898-1899,
luitenant-kolonel tit. 1899-, overl. Den Haag 1 aug. 1914, zn. van Willem
en Adriana Hermina Engelen.

XVc. Mr. George Justinus Kolff (O.O.N.), geb. Deil 23 april 1843, jur.dr. Utrecht 1865, notaris te Herwijnen 1873-1921, lid gemeenteraad 1888-overl. en wethouder 1888-1897 ald., lid Prov. Staten van Gelderland 1890-1907, overl. Herwijnen 10 juni 1921, tr. Deil 19 aug. 1874 Wilhelmina Martina Kolff (zie AA XIVa4).
Uit dit huwelijk:

1. Martina Maria Kolff, geb. Herwijnen 9 april 1876, overl. Den Haag 2 maart 1951, tr. Herwijnen 29 juni 1898 Dr. Jan Gerard de Lint (O.O.N.), geb. Princenhage 25 maart 1867, med.dr. Leiden 1918, geneesheer te Gorinchem, lector geschiedenis der geneeskunde Rijksuniversiteit Leiden, oprichter en directeur Instituut voor de Geschiedenis der Genees-, Wis- en Natuurkunde te Leiden, overl. Den Haag 15 sept. 1936, zn. van Dr. Corlenis Johannes en Hermina Agatha Theodora van Genderen.

2. Sophia Kolff, geb. Herwijnen 14 dec. 1878, overl. ald. 28 juni 1953.

XVd. Mr. Marius Kolff (O.O.N.) (Biografie) (De Colve XIII) (15 burgemeesters), geb. Deil 24 jan. 1848, advocaat te Arnhem 1871, advocaat en procureur te Gorinchem 1871-1877, notaris te Bleiswijk 1876-1877, te Rosmalen 1877-1880, burgemeester en secretaris van Deil 1880-1913, advocaat ald. 1913-overl., dijkgraaf Tielerwaard 1903-1923, overl. Deil 28 jan. 1931, tr. Deil 28 nov. 1872 Jannetta Antonia Kolff (zie AA XIVa6.).
Uit dit huwelijk:

1. Gualtherus Marinus Johannes Kolff, geb. Gorinchem 18 febr. 1876, overl. ald. 1 maart 1876.

2. Anna Femina Kolff (naamswijziging Gualthera Maria Johanna in Anna Femina vonnis arrondissementsrechtbank Dordrecht 13 juni 1897, zie [ook]: Biografie), geb. Gorinchem 7 mei 1877, overl. Vlissingen 29 okt. 1968, tr. Deil 19 febr. 1903 Mr. Gerard Jacob Sprenger, geb. Middelburg 28 okt. 1874, jur.dr. Utrecht 1902, gemeentesecretaris1905-1912 en plv.-rechterarrondissementsrechtbank te Middelburg, secretaris Kamer van Koophandel en Fabrieken, agent De Nederlandsche Bank N.V. te Middelburg, later te Utrecht, overl. ald. 10 juni 1963, zn. van Frans Dignus en Maria Arnoldina Snouck Hurgronje.

3. Gualtherus, volgt XVId.

4. Martina Maria Kolff, geb. Deil 23 nov. 1880, overl. ald. 12 maart 1881.

5. Willem Marinus, volgt XVIth .

XVId. Mr.Dr. Gualtherus Kolff (R.N.L., C.O.N.) (De Colve XIII) (Biografie) , geb. Hintham 22 febr. 1879, jur.dr. Utrecht 1901, dr. staatswetensch. Utrecht 1912, griffier kantongerecht 1907-1910 en kantonrechter 1910-1934 te Geldermalsen, te Gorinchem 1934-(1943), 1945-1947, lid gemeenteraad van Geldermalsen 1909-1949, lid Prov. Staten van Gelderland 1919-1932, lid Eerste Kamer der Staten Generaal 1935-overl., dijkgraaf Waterschap van de Linge-uitwatering, later genoemd Lingegraaf Waterschap van de Beneden Linge 1924-1949, overl. Tiel 28 febr. 1959, tr. Leeuwarden 15 okt. 1912 Jeanne Adrienne Bloembergen, geb. Leeuwarden 14 febr. 1888, overl. Bussum 5 jan. 1979, dr. van Reitze en Sophia Wilhelmina Hoogerwerff.
Uit dit huwelijk:

1. George Justinus, volgt XVIIb .

2. Reitze Kolff, geb. Geldermalsen 14 jan 1917, overl. ald. 21 okt. 1917.

3. Gualtherus Kolff, levenloos geb. Geldermalsen 14 sept. 1918.

XVIIb. Mr. George Justinus Kolff (R.O.N.) (Bestuur 1946-1951) (Biografie 1939-1950) (15 burgemeesters) (De Colve XIII), geb. Geldermalsen 25 nov. 1913, oud-burgemeester van Deil en Beesd, oud-dijkgraaf Tielerwaard, oud-res.1e luitenant motordienst, overl. Deil 20 november 2000, tr. Deil 6 sept. 1945 Johanna Geertruida Quirina Knobbout, geb. Buren 13 mei 1920, overl. Deil 18 febr. 2010, dr. van Pieter Hendrik en Quirina Antonia Josina Vermande.
Uit dit huwelijk:

1. Quirina Kolff, geb. Deil 4 jan. 1947, tr. Deil 18 febr. 1966 Dirk Johannes Beverloo, geb. Deil 2 maart 1942, overl. Enspijk (Geldermalsen) 31 okt. 2016, kraanmachinist, zn. van Hendrik Johannes en Lena Bouman.

2. Nancy Kolff, geb. Deil 9 maart 1951, tr. Gouda 17 dec. 1970 Johannes Marinus Vervoorn, geb. Apeldoorn 23 febr. 1950, public-relations manager Alfa Romeo, zn. van Gerard en Hermijntje Duijzer.

3. Piet-Hein, volgt XVIIIa .

XVIIIa. Piet-Hein Kolff (De Drie Colven), geb. Deil 10 aug. 1958, werkzaam in land- en tuinbouwarchitectuur, tr. Geldermalsen 21 febr. 1985 Cornelia Francina van Stuyvenberg, geb. Buurmalsen 23 april 1961, admin. medewerkster, dr. van Dirk Cornelis en Francina Janny Cornelia van de Vlierd.
Uit dit huwelijk:

1. Marieke Kolff, geb. Münster (Dld.) 27 nov. 1989.

2. Maarten Kolff, volgt XIXa .

3. Jacqueline Kolff, geb. Münster (Dld.) 24 april 1994.

XIXa. Maarten Kolff, geb. Münster (Dld.) 15 juni 1991, eigenaar restaurant Why Not in Nijmegen, relatie met Jill Michelle Sylvia van den Bosch, geb. Nijmegen 3 maart 1991, dr. van Robertus Jacobus Petrus en Heleen van den Bosch.
Uit deze relatie:

Lilly, geb. Nijmegen 20 mei 2019.

Willem Marinus

Willem Marinus

XVIe. Mr. Willem Marinus Kolff (B.K.) (Bestuur 1926-overl.) (Biografie 1939-1950) (Biografie) (15 burgemeesters) (Geheugen van Nederland) (Links), geb. Deil 6 febr. 1882, jur.dr. Utrecht 1907, secretaris Tiendcommissie te Tiel -1914, burgemeester van Deil 1914-1942, overl. concentratiekamp Sonnenburg (Slonsk), Küstrin (nu Kosztryn, Polen) 25 jan. 1944, tr. 1e Den Haag 5 maart 1927 (echtsch. ingeschr. ald. 23 febr. 1935) Sara Lydia Kolff (CBCF XVz1); tr. 2e Deil 6 nov. 1935 Emmerentia Johanna Sara Kolff (zie CBA XVIj.dr).
Uit het eerste huwelijk:

Hermina Elisabeth Cornelia Kolff (Bestuur 1953-1962) (Historie) (Biografie), geb. Deil 12 jan. 1928, overl. Beesd 1 okt. 2021, tr. Schiedam 7 aug. 1957 Dirk Huijssoon, geb. Vlissingen 6 febr. 1918, gezagvoerder koopvaardij bij P.A. van Es en Co. N.V., overl. Deil 13 juli 1975, zn. van Dirk en Hendrika Martina van de Kreke en wedr. van 1e Davina Kemp Johnston en 2e Bertha Plate.