Genealogie: CC

familie kolff
Hoe werkt navigeren?

Klik op de naast de naam van een persoon om naar het genealogie overzicht te gaan van de betreffende persoon.

XIIg. Lambertus Kolff (De Colve III) (Historie) (15 burgemeesters), geb. Middelharnis 21 maart 1749, baljuw 1768-1795, schout, 1768-1795, 1796-1798, 1798-1811, 1817, adjunct-secretaris 1771-1789, secretaris 1789-1795, 1797-1798, 1798-1811, 1817-overl., rentmeester 1789-1795, thesaurier 1796-1798, burgemeester 1817-overl. en reder te Middelharnis, overl. ald. 22 aug. 1823, tr. Amersfoort 21 maart 1774 Constantia Margaretha Kolff (zie B XIh.2).

Uit dit huwelijk:

1. Alida Kolff (De Colve XVIII), geb. Middelharnis 17 jan. 1775, overl. Rotterdam 31 aug. 1850, tr. Middelharnis 1 juli 1801 Cornelis van Koetsveld, geb. Delft 17 sept. 1774, wijnkoper te Rotterdam, commissaris van kleine zaken en vrederechter 1806-1811, gasthuismeester 1808-1849 te Rotterdam, overl. ald. 28 dec. 1850, zn. van Cornelis en Anna Elisabeth du Crocq.

2. Lambertus Kolff, geb. Middelharnis 4 okt. 1777, overl. ald. 19 okt. 1778.

3. Lambertus, volgt XIIIh (CCA) (Kolff van Oosterwijk).

4. Gualtherus Kolff, geb. Middelharnis 4 nov. 1781, overl. ald. 25 juli 1820, tr. Herkinge 25 juli 1811 Maria Hendrina Friderichs, geb. Lith 15 mei 1793, overl. Nieuw-Vosmeer 15 maart 1858, dr. van Bernardus en Janneke Bellingen.
Uit dit huwelijk:

Constantia Lambertina Margaretha Kolff, geb. Middelharnis 14 mei 1817, overl. ald. 8 febr. 1819.

5. Hermina Johanna Kolff, geb. Middelharnis 19 april 1784, lid firma Wed. C. Kolff en Zn., overl. Middelharnis 28 nov. 1859, tr. Middelharnis 27 juni 1804 Cornelis Kolff (zie CBB XIIIf).

6. Sara Cornelia Kolff, geb. Middelharnis 19 aug. 1786, overl. ald. 14 nov. 1790.

7. Willem Hendrik, volgt XIIIi (CCB).

8. Sara Cornelia Kolff, geb. Middelharnis 29 jan. 1793, overl. Den Haag 20 juli 1863, tr. Middelharnis 18 nov. 1819 Guillaume Jaques ten Brummeler, geb. Gouda 8 april 1792, notaris 1819-1860 en makelaar ald., burgemeester van Gouderak 1832-1841, overl. Gouda 14 dec. 1860, zn. van Gerard en Elisabeth Johanna Andriesse.