Genealogie: CBCE

familie kolff
Hoe werkt navigeren?

Klik op de naast de naam van een persoon om naar het genealogie overzicht te gaan van de betreffende persoon.

XIVo. Cornelis Geertruyus Kolff (De Colve IV), geb. Rotterdam 28 april 1831, overl. New York 18 april 1860, tr. New York 10 maart 1858 Mary Amelia Fiedler, geb. New York 22 febr. 1837, overl. 6 mei 1886; zij hertr. New York 1 aug. 1865 Friedrich Hartie Momsen en tr. 3e Lübeck juni 1880 Heinrich Lisch

Uit dit huwelijk:

XVw. Cornelius Gertrudus Kolff (De Colve IV) (In Memoriam), geb. New York 2 sept. 1860, makelaar, overl. New York 27 febr. 1950, tr. Eppendorf (bij Hamburg) 20 sept. 1884 Emelie Pauline Kochen, geb. Hamburg 31 juli 1859, overl. New York 22 maart 1915, dr. van Albrecht Johann Daniel en Julia Knauer.
Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Gertrudus Kolff, geb. Staten Paul (Minnesota) 12 aug. 1885, makelaar, overl. New York 17 nov. 1941.

2. Olga-Maria Hermina Emerentia Kolff, geb. Staten Paul 25 april 1890, overl. Wentorf (bij Hamburg) 30 dec. 1975, tr. Hamburg 1 aug. 1913 William Hans Breymann, geb. Hamburg 16 juli 1886, lid firma Breymann & Hubener, olieimporteurs te Hamburg, overl. Borgwedel (Sleeswijk-Holstein) 4 maart 1981, zn. van Eduard Heinrich Emil Wilhelm en Emilie Adolphine Radeke.

3. Emilie Louise Kolff, geb. Des Moines (Iowa) 9 febr. 1892, werkzaam op sociaal gebied, overl. Oakland (Californië) 9 febr. 1982.

Cornelius Kolff-Breymann (Davos, Zwitserland) is een van de twee zoons van Olga-Maria Breymann-Kolff; de naam Kolff werd aan zijn familienaam toegevoegd zodat de naam in deze belangrijke tak van de familie zou tak zou voortleven; een wens van zijn moeder Olga Maria. Het is de bedoeling van de Familievereniging om Kolff-Breymann in de genealogie op te nemen. Dit is mogelijk omdat de naam Kolff-Breymann nu officieel geregistreerd is in Duitsland zowel als Zwitserland. Momenteel wordt nog gewerkt aan het verzamelen van de gegevens om ze te kunnen opnemen in de genealogie.