Genealogie: CBCF

familie kolff
Hoe werkt navigeren?

Klik op de naast de naam van een persoon om naar het genealogie overzicht te gaan van de betreffende persoon.

XIVp. Gualtherus Kolff, geb. Rotterdam 23 okt. 1833, lid. firma Moens & Kolff, commissie- en expeditiezaken, overl. Rotterdam 25 maart 1909, tr. Rotterdam 31 okt. 1860 Sara Lydia van Hoboken, geb. Rotterdam 28 okt. 1838, overl. ald. 27 mei 1906, dr. van Jacobus, heer van Cortgene, en Sara Lydia van Vollenhoven.
Uit dit huwelijk:

1. Sara Lydia Kolff (De Colve I) (Rotterdamse Bijnaam), geb. Rotterdam 8 aug. 1861, overl. ald. 11 okt. 1945.

2. Cornelis Geertruyus, volgt XVx.

3. Jacobus Kolff (Rotterdamse Bijnaam), geb. Rotterdam 5 dec. 1864, lid firma Arn. Theod. Sölling & Co., bankiers ald. oprichter en directeur Maas- en Merwebank, overl. Rotterdam 11 maart 1937.

4. Gualtherus, volgt XVy.

5. Herman, volgt XVz.

6. Jeannette Christine Kolff (Bestuur 1926- 1933), geb. Rotterdam 14 febr. 1873, overl. ald. 1 juni 1938, tr. Rotterdam 20 sept. 1901 Johannes Kolff (zie CBA XVIj).

XVx. Cornelis Geertruyus Kolff, geb. Rotterdam 28 febr. 1863, lid firma Lukwel & Tiele, makelaars in tabak, overl. Rotterdam 21 aug. 1932, tr. Rotterdam 16 nov. 1893 Jeannette Roelandia Ruys, geb. Rotterdam 1 jan. 1871, overl. ald. 22 mei 1939, dr. van Willem en Maria Cankrien.
Uit dit huwelijk:

1. Gualtherus Kolff, geb. Rotterdam 18 sept. 1894, overl. ald. 21 dec. 1905.

2. Willem, volgt XVIy.

3. Cornelis Geertruyus, volgt XVIz.

XVIy. Willem Kolff (Erelid) (Bestuur 1926/1951-1970 zie noot), geb. Rotterdam 16 okt. 1898, lid firma Lukwel & Tiele, makelaars in tabak ald., overl. Leidschendam 9 juni 1981, tr. 1e Rotterdam 3 april 1924 Francina Hoffman van Hove, geb. Rotterdam 19 dec. 1903, overl. Voorschoten 16 maart 1945, dr. van Johann Martin Godfried en Jeanne Françoise Marie Scheltus van IJseldijk; tr. 2e Driebergen-Rijsenburg 15 febr. 1951 Jantje Scheffer, geb. Rhenen 10 aug. 1922, overl. Wassenaar 23 sept. 2002, dr. van Gijsbert en Jantje van den Bosch.
Uit het eerste huwelijk:

1. Cornelis Geertruyus, volgt XVIIcc.

2. Martin Kolff, geb. Den Haag 23 febr. 1935, oud-onderwijzer, tr. Driebergen-Rijsenburg (echtsch. ingeschr. ald. 19 nov. 1981) Lilian Nelly Jacqueline Rooswinkel, geb. Roermond 23 okt. 1942, verpleegkundige, dr. van Joseph Lodewijk en Sophia Maria Christina Reyners; zij hertr. Mr. Robert Frank de Vooijs, gesch. echtg. van Agnes Kolff (zie deze staak XVIbb.2).

XVIIcc. Ing. Cornelis Geertruyus Kolff (Bestuur 1969-2002), geb. Den Haag 24 juni 1930, elektrotechn. ing., directeur-eigenaar Diana Yacht Design B.V. te Haarlem, tr. Zandvoort 18 juni 1960 Johanna Elisabeth Graffelman, geb. Amsterdam 10 jan. 1932, overl. Bloemendaal 26 sept. 2014, dr. van Albertus Jacob en Grietje de Vries.
Uit dit huwelijk:

1. Diederik Willem, volgt XVIIIw.

2. Julius Albert Kolff, volgt XVIIIx.

XVIIIw. Diederik Willem Kolff, geb. Den Haag 16 april 1963, officier-jachtvlieger Noorse luchtmacht.
Uit zijn relatie met Camilla Marie Krog, geb. Bergen (Noorwegen) 4 sept. 1967, dr. van Peder Oluf Pedersen en Tora Kristine Krog:

1. Julia Kristiane, geb. York (Engeland) 4 juli 1994.

2. Tora Josephine, geb. Oslo (Noorwegen) 18 juni 1999.

3. Vincent Gregard, geb. Oslo (Noorwegen) 9 mei 2002.

XVIIIx. Julius Albert Kolff (Bestuur 2002- ), geb. Haarlem 14 mei 1973, piloot KLM, tr. Amsterdam 22 nov. 2003 Marieke de Maat (geb. …, dr. van …).
Uit dit huwelijk:

1. Boris Cornelis, geb. Amsterdam 5 nov. 2007.

2. Isa Johanna, geb. Hoofddorp 11 dec. 2010.

XVIz. Cornelis Geertruyus Kolff (Rotterdamse Bijnaam), geb. Rotterdam 10 juli 1905, directeur N.V. Aanneming Mij. P.J. van Eesteren te Rotterdam, overl. Wilrijk (Antwerpen) 16 juni 1981, tr. 1e Rotterdam 21 april 1927 (echtsch. ingeschr. ald. 17 nov. 1938) Jkvr. Louise Francina de Geer van Jutphaas, geb. Lekkerkerk 23 sept. 1904, overl. Rotterdam 17 juli 1973, dr. van Louis en Francina Petronella van Oort; zij hertr. Holborn (Londen) 19 jan. 1939 Henri Frederick van Zijst; tr. 2e Rotterdam 15 sept. 1939 Cornelia Johanna Cécilia de Waal, geb. Rotterdam 13 nov. 1911, overl. Wassenaar 17 maart 2006, dr. van Hendrik Ferdinand en Caronline Maria Bland van den Berg en gesch. echtg. van Gualtherus Kolff (zie deze staak XVIbb).
Uit het eerste huwelijk:

1. Jeannette Roelandina Kolff, geb. Overschie 9 febr. 1928, oud-lerares koken en voedingsleer huishoudschool, overl. Bloemendaal 6 maart 2021, tr. 1e Bloemendaal 1 aug. 1953 (echtsch. ingeschr. ald. 3 mei 1962) Cornelis Adrianus van der Plas, geb. Amsterdam 3 sept. 1927, verkoopleider, overl. Mexico City 11 febr. 1970, zn. van Gerardus en Femma de Groot; tr. 2e Bloemendaal 15 sept. 1967 Frederik Heyman, geb. Batavia 19 febr. 1909, handelsarbitragant bij Organon B.V. te Oss, oud-luitenant-ter-zee 2e kl. K.M.R., overl. Aerdenhout 3 mei 1970, zn. van Christiaan en Johanna Frederieka Wilhelmina Kyftenbelt en gesch. echtg. van 1e Sonja Swensen en 2e Greta Boltjes; tr. 3e Bloemendaal 2 aug. 2005 Daniël Johannes van Baarsen (R.O.N.), geb. Amsterdam 10 juni 1922, fabrikant, overl. Bloemendaal 24 april 2009, zn. van Nicolaas en Sophia Anna Maria Hanekamp, eerder gehuwd met Henriette Antonia Aloysia Bakker, geb. Amsterdam 21 juni 1923, overl. Bennebroek 19 febr. 1996.

2. Louise Francina Cornélie Kolff, geb. Overschie 25 juni 1930, overl. Veldhoven 20 januari 2005, tr. 1e Overschie 10 aug. 1951 Hugo Henri van Dobben, geb. Swatow (China) 4 maart 1925, luitenant-ter-zee 2e kl., werkzaam Phs. van Ommeren N.V. te Rotterdam, overl. Leiden 7 jan. 1958, zn. van Alexander Leonard Wilhelm en Margaretha Wilhelmina van Zijst; tr. 2e Vlissingen 16 juli 1959 Reinhard Leonard Hintzen, geb. Mijnsheerenland 4 juli 1928, luitenant-ter-zee K.M.R. 1963-1973, oud-bedrijfsdirecteur Philips’ Gloeilampenfabr. N.V., overl. Veldhoven 1 maart 2013, zn. van Mr. Herman Carel en Carolina Johanna Jacoba Pels Rijcken.

3. Cornelis Barthold, volgt XVIIdd.

Uit het tweede huwelijk:

4. Sylva Cornelia Johanna Cecilia Kolff, geb. Overschie 16 aug. 1942, tr. Rotterdam 13 maart 1965 Drs. Bernard Donker, geb. Schiedam 5 jan. 1936, econ. drs., directeur Papiergroothandel Riem & Honig., overl. Warnsveld 7 april 2022, zn. van Johan Christiaan en Sara Helena Maria Tjeenk Willink.

XVIIdd. Cornelis Barthold Kolff, geb. Overschie 22 jan. 1933, bedrijfassistent KEMA te Arnhem, overl. ald. 28 maart 1974, tr. Zutphen 3 mei 1955 Antoinette Johanna Alma Engelkamp, geb. Medan 9 jan. 1934, dr. van Bernardus Cornelis en Jeanette Antonia Gravestein.

Uit dit huwelijk:

1. Monique Antoinette Kolff, geb. Velp 16 juni 1959, tr. 1e Arnhem 28 juni 1985 (echtsch. ingeschr. ald. 18 maart 1996) Jan Paul Hilverink, geb. Arnhem 1 april 1960, rayonmanager, zn. van Karel Rinke en Emilie Yvonne Pieete; tr 2e Denekamp 16 mei 2003 Petrus Philippus Sylvester Tiehatten, arts, geb. Enschede 1 jan. 1955, overl. 21 maart 2018, zn. van Marinus Eduard Bernard en Josephina Maria Lormans.

2. Peter Cornelis Kolff (Bestuur 1987-1990), geb. Velp 31 juli 1961, horeca-ondernemer.

3. Cornelis Geertruyus, volgt XVIIIdd.

XVIIIdd Cornelis Geertruyus Kolff (Bestuur 1990-2008), geb. Velp 22 maart 1966, piloot, tr. Doesburg 28 mei 1993 Monique Geertrudis Mari Kamphuis, geb. Doesburg 23 mei 1967, arts, overl. Vught 21 febr. 2022, dr. van Hendrikus Bernardus en Maria Wilhelmina Elisabeth van der Aa.

Uit dit huwelijk:

1. Marit Antoinette Elisabeth Kolff (Bestuur), geb. Maastricht 4 okt. 1997.

2. Cornelis Barthold Kolff, geb. Maastricht 31 aug. 1999.

3. Rosan Monique Kolff, geb. Maastricht 8 mei 2001.

XVy. Gualtherus Kolff (1e Heerendiner) (De Colve XIII), geb. Rotterdam 28 juni 1867, commissionair in effecten te Amsterdam, overl. Aken 9 jan. 1935, tr. Praag 12 april 1898 Helene Mathilde Voss (De Colve I), geb. Praag 7 maart 1880, overl. Amersfoort 15 febr. 1971, dr. van Louis Georg en Paulina Franciska Spitzer.
Uit dit huwelijk:

1. Mathilde Kolff (De Colve I) (De Colve XIII), geb. Amsterdam 8 jan. 1899, overl. Amersfoort 31 maart 1970.

2. Gualtherus Louis, volgt XVIaa.

XVIaa. Gualtherus Louis Kolff (Biografie 1939-1950) (De Colve XIII), geb. Amsterdam 29 jan. 1911, directeur kwekerij Waterdaal N.V., res.-officier cav., laatst. 1e luitenant, overl. Basel 11 april 1985, tr. Den Haag 18 okt. 1938 Charlotte Enger, geb. Leeuwarden 18 dec. 1914, overl. Amersfoort 31 juli 1997, dr. van Mr. Emile François en Gijsbertha Wilhelmina van Eck.

Uit dit huwelijk:

Gijsbertha Wilhelmina Kolff (Bestuur 1977-1983) (De Colve XIII), geb. Den Haag 1 nov. 1939, bloemist, tr. 1e Leusden 17 sept. 1966 (echtsch. ingeschr. ald. 4 aug. 1975) Jhr. Arnoud Jan Hendrik de Beaufort, geb. Bazel 19 okt. 1941, Diploming. agr. E.T.H., hoogheemraad Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden te Nieuwegein, directeur Stichting Rioned te Ede, lid Prov. Staten van Utrecht 1974-1987, zn. van Ferdinand en Erica Bubeck; hij hertr. Karlsruhe 16 sept. 1977 Magdalena Sutter; tr. 2e Amersfoort 16 dec. 1975 Jan Hendrik Wilhelm Nix (O.O.N., B.L.), geb. Goenoeng Sitoli (Sumatra’s Westkust) 17 sept. 1912, kolonel cav. b.d., overl. Amersfoort 4 apr. 1999, zn. van Marie Cornelis en Alice Constance Botellho en gesch. echtg. van Lydia de Graaff.

XVz. Herman Kolff (1e Heerendiner) (Rotterdamse Bijnaam), geb. Katendrecht 3 juni 1870, lid firma Moens & Kolff te Rotterdam, overl. Velp 17 april 1945, tr. Rotterdam 6 juni 1901 Elisabeth Cornelia Messchaert, geb. Rotterdam 15 maart 1874, overl. Leiden 28 sept. 1945, dr. van Dr. Nicolaas en Cornelia Bicker Caarten.

Uit dit huwelijk:

1. Sara Lydia Kolff (De Colve I) (Biografie) (Rotterdamse Bijnaam), geb. Rotterdam 19 mei 1902, overl. Leerdam 25 juni 1987, tr. 1e Den Haag 5 maart 1927 (echtsch. ingeschr. ald. 23 febr. 1935) Mr. Willem Marinus Kolff (zie XVIe.); tr. 2e Den Haag 9 juli 1941 Hendrik Leonard Oudenhoven (Biografie 1939-1950), geb. Meerssen 11 maart 1885, gezagvoerder Rotterdamsche Lloyd, kapitein-luitenant-ter-zee K.M.R., overl. Schiedam 3 juli 1953, zn. van Willem Frederik Leonard en Antje Heynis en wedr. van Christina Johanna van Dorp.

2. Mr. Nicolaas Kolff (Bestuur 1938-overlijden) (De Colve I), geb. Rotterdam 28 okt. 1904, jur.ac.litt.drs., overl. Bad Oeynhausen (Nordrhein-Westfalen) 17 mei 1969, tr. Voorburg 17 (kerkelijk 20) okt. 1950 Maria Wilhelmina Vernes (De Colve I), geb. Rotterdam 28 juni 1917, overl. Voorschoten 18 juli 2007, dr. van Elias en Eva Dorothea Buttstedt.

3. Gualtherus, volgt XVIbb.

XVIbb. Gualtherus Kolff (Rotterdamse Bijnaam), geb. Rotterdam 27 nov. 1907, oud-directeur N.V. Slavenburg’s Bank, kantoor Rotterdam, lid firma Arn. Theod. Sölling & Co., directeur Kolff’s Im- en Export Mij. N.V., sportcommissaris K.N.A.C., overl. in vliegtuig onderweg van Amsterdam naar Curaçao 17 april 1982, tr. 1e Rotterdam 12 april 1934 (echtsch. ingeschr. ald. 18 aug. 1937) Cornelia Johanna Cecilia de Waal, geb. Rotterdam 13 nov. 1911, overl. Wassenaar 17 maart 2006, dr. van Hendrik Ferdinand en Cornelia Maria Bland van den Berg; zij hertr. Rotterdam 15 sept. 1939 Cornelis Geertruyus Kolff (zie deze staak: XVIz); tr. 2e Rotterdam 31 okt. 1939 Antoinette Maria Cornelia Goossens, geb. Rotterdam 16 febr. 1915, overl. Zwitserland 12 maart 2006, dr. van Jan Karel Willem Frederik en Johanna Cornelia Pauline Castendijk.
Uit het eerste huwelijk:

1. Caroline Kolff, geb. Overschie 16 febr. 1935, med.-secretaresse, overl. Wassenaar 27 aug. 2019, tr. Amsterdam 27 mei 1983 Petrus Lambertus Nieuwenhuys, geb. Amsterdam 28 jan. 1936, adjunct-directeur ABN AMRO Genève (Zwitserland), overl. Wassenaar 27 sept. 2019, zn. van Hendrikus Wilhelmus Christianus en Marianne van Hees en gesch. echtg. van Henriette Fréderique Françoise Sark

2. Agnes Kolff (Bestuur 1968-2004) (Quiz), tweeling met voorgaande, geb. Overschie 16 febr. 1935, tr. 1e Rotterdam 7 juni 1958 (echtsch. ingeschr. ald. 11 dec. 1981) Mr. Robert Frank de Vooys, geb. Rotterdam 2 april 1926, directeur N.V. Van Stolk & Reese, papiergroothandel en enveloppenfabriek, zn. van Gerrit Cornelis en Marie Louise Utermark; hij hertr. Lilian Nelly Jacqueline Rooswinkel, gesch. echtg. van Martin Kolff (zie deze staak: XVIy.2); tr. 2e Rotterdam 28 aug. 1987 Prof. Dr. Dirk Martinus Nicolaas van Wensveen, geb. Rotterdam 6 maart 1933, dr.econ.wetensch. Rotterdam 1966, bankier, voorzitter hoofddirectie Bank Mees & Hope N.V. 1975-1993, voorzitter directie MeesPierson 1994-1998, bijzonder hoogleraar financiële instellingen Universiteit van Amsterdam, bijzonder hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam, zn. van Willem en Aletta Maria Bergwerf en gesch. echtg. van Else Louise Maingay.
Uit het tweede huwelijk:

3. Gualtherus Jan, volgt XVIIee.

4. Elisabeth Henriëtte Kolff, geb. Wassenaar 15 febr. 1944, secretaresse, tr. 1e Wassenaar 28 mei 1965 (echtsch. ingeschr. ald. 15 mei 1981) Bernd Thomas Franz Otto Breitbarth, geb. Berlijn 29 mei 1938, koopman, zn. van Franz en Ludowika Maria Johanna Martha vom Rath; tr. 2e Rotterdam 24 nov. 1994 Gustaaf Adolph Drijver, geb. Rotterdam 20 sept. 1939, directeur Drijver en Partners, zn. van Gustaaf Adolph en Maria Groetje Bakker en gesch. echtg. van Elisabeth Iburg.

5. Antoinette Cornelia Ernestine Kolff, geb. Wassenaar 21 mei 1948, tr. Wassenaar 12 okt. 1968 Hendrik Gustaaf Moorrees, geb. Bandoeng 25 maart 1942, directeur CITCO Bank Nederland B.V., zn. van Hendrik Gustaaf en Elisabeth Cornelie Elise van Riemsdijk.

XVIIee. Gualtherus Jan Kolff, geb. Rotterdam 18 dec. 1940, general manager Rotterdam Freight Agencies B.V., tr. Rotterdam 22 sept. 1967 Maayke van der Hoeven, geb. Leiden 13 febr. 1941, dr. van Joachim Pieter en Wilhelmina Hermana Alexandrina Elisabeth de Blécourt.

Uit dit huwelijk:

1. Gualtherus Jeroen, volgt XVIIIee.

2. Merel Willemijn Kolff, geb. Rotterdam 1 sept. 1976, studente radiotherapie AMC, tr. Amsterdam 30 juni 2006 Joggem Simons.

VIIIee. Gualtherus Jeroen Kolff, geb. Rotterdam 4 nov. 1970, tr. Wageningen, 18 aug. 2000, Jeanne-Marie van Spronsen (echtsch. ingeschr. [onbekend], 2e partner met Milène Verlee.

Uit de eerste verbindtenis:

1. Ninne Elisabeth Willemijn Kolff, geb. Rotterdam 4 jan. 1999.
Uit de tweede verbindtenis:

2. Pien Maayke Nadine Kolff, geb. Rotterdam 29 jan. 2009.

3. Jet Margaretha Irene Kolff, born Rotterdam 2 Aug. 2012.

Het is de webmaster niet duidelijk of Willem Kolff bestuurslid is vanaf 1926 of vanaf 1951. In de oude notulen worden alleen voorletters en woonplaatsen genoemd en geen genealogische gegevens, daarom kon in het geval van Willem Kolff geen duidelijkheid gevonden worden. De webmaster hoopt hier binnenkort meer duidelijkheid over te kunnen krijgen.