Genealogie: Afkortingen en Onderscheidingen

familie kolff
Hoe werkt navigeren?

Klik op de naast de naam van een persoon om naar het genealogie overzicht te gaan van de betreffende persoon.

Genealogie: Afkortingen en Onderscheidingen

Vanaf 2016 zal ook de vaders familienaam bij de ouders van de echtgenote/partner vermeld worden, ook al komt deze naam al voor bij de betreffende persoon. In Nederlands’ Patriciaat werd dit tot dusverre niet gedaan, en dat volgde deze genealogie, maar sinds de wetgeving over de keuze van familienamen uit 2002 en ook in andere gevallen blijkt het beter om deze naam wel te vermelden. De webmaster zal langzamerhand in de genealogie aanpassingen doen om op alle pagina’s deze vermelding te doen verschijnen.

(&) meer gegevens bekend, maar niet op deze site op verzoek betrokkene
of, later op verzoek betrokkene weer toegevoegd, maar onvolledig vanwege ontbreken gegevens
geb. plaats en datum van geboorte
overl. plaats en datum van overlijden
tr. plaats en datum van huwelijk
(r) relatie met
hertr. hertrouwd
dr. dochter
zn. zoon
begr. begraven
ged. gedoopt
ald. aldaar
N.N. onbekend (geen naam)
* vroeg gestorven

En andere gebruikelijke afkortingen.
Bij ‘echtsch. ingeschr.’ moet worden opgemerkt dat deze gegevens niet altijd worden verstrekt en dat deze dus soms onvolledig zijn.

R.M.W.O.3 Militaire Willemsorde, Ridder 3e klasse
R.M.W.O.4 Militaire Willemsorde, Ridder 4e klasse
R.N.L. Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
O.O.N. Officier in de Orde van Oranje-Nassau
C.O.N. Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau
R.O.N. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
L.O.N. Lid in de Orde van Oranje-Nassau
O.E.K. Officier in de Orde van de Eikenkroon
R.E.K. Ridder in de Orde van de Eikenkroon
B.K. Bronzen Kruis
B.L. Bronzen Leeuw
Legpenning Hoge Gemeentelijke Onderscheiding

Andere onderscheidingen (meestal buitenlandse) worden in de Genealogie voluit vermeld.