Genealogie: B (correctie)

familie kolff

Correctie

Bij het werk aan de uitgave van de levensherinneringen van D.H. Kolff Sr. (2010, door de archivaris en de heer Vincent Klooster) werd het volgende ontdekt:

Bij B XIIIb, Dirk Hendrik Jr (1800-1843) staat, dat hij schout-bij-nacht titulair was. Dat is onjuist. Het was zijn vader B XIId D.H. Kolff Sr (1761-1835), die bij zijn pensionering in 1817 die titel kreeg. In 1814, na zijn terugkeer uit ballingschap in Duitsland was hij inderdaad eindelijk Kapitein-ter-Zee geworden; in 1800, bij zijn vlucht uit Den Haag was hij Kapitein-Luitenant-ter-Zee en tussen 1800 en 1814 was hij natuurlijk ambteloos burger.

Deze correctie is in de genealogie aangebracht (september 2010).