Genealogie: B (correctie)

familie kolff
Hoe werkt navigeren?

Klik op de naast de naam van een persoon om naar het genealogie overzicht te gaan van de betreffende persoon.

Correctie

Bij het werk aan de uitgave van de levensherinneringen van D.H. Kolff Sr. (2010, door de archivaris en de heer Vincent Klooster) werd het volgende ontdekt:

Bij B XIIIb, Dirk Hendrik Jr (1800-1843) staat, dat hij schout-bij-nacht titulair was. Dat is onjuist. Het was zijn vader B XIId D.H. Kolff Sr (1761-1835), die bij zijn pensionering in 1817 die titel kreeg. In 1814, na zijn terugkeer uit ballingschap in Duitsland was hij inderdaad eindelijk Kapitein-ter-Zee geworden; in 1800, bij zijn vlucht uit Den Haag was hij Kapitein-Luitenant-ter-Zee en tussen 1800 en 1814 was hij natuurlijk ambteloos burger.

Deze correctie is in de genealogie aangebracht (september 2010).