Internationaal

familie kolff

Geografische verspreiding

Van de leden van de familie Kolff is ongeveer een kwart woonachtig buiten Nederland. In deze tabel wordt weergegeven waar de belangrijkste afstammelingen zich hebben gevestigd. Niet weergegeven zijn internationale vestigingen van één of twee generaties, ook niet expatraite verblijven, net zo min als familieleden die zich in het buitenland vestigden, maar daar nog geen langere familielijn hebben gevestigd dan meer dan twee generaties.
In deze tabel gaat het om de lange termijn. Indonesië (Ned. [Oost] Indië) is buiten dit overzicht gelaten, dit wordt voor dit gebied overzicht beschouwd als onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden tot aan de officiële overdracht van de soeverijniteit.

Genealogische voortzetting van de familie buiten Nederland is weergegeven met een blauwe lijn.
Groen: De huidige generaties
Loopt de rood/bruine lijn door, naast de blauwe lijn, dan zijn er familieleden zowel in Nederland als buiten Nederland

Internationaal (Geografische verspreiding)

(A) CA CBBA CBCD CBCE CCB
Guyana* USA USA Mexico, Argentinie USA, Duitsland, Zwitserland * USA Nieuw-Zeeland
A
B
A
C
C
A
C
B
B
A
C
B
B
B
C
B
C
A
C
B
C
B
C
B
C
C
C
B
C
D
C
B
C
E
C
B
C
F
C
C
A
C
C
B
B
C
B
A
A
A
C
B
B
C
B
C
C
C
C
D
C
A
C
B
A B C

* Tak A, Guyana: Helaas is de genealogie hier onvolledig: we weten weinig over de nazaten (meer hierover).
* De tak CBCE (Kolff-Breymann) is tegenwoordig alleen vertegenwoordigd in Duitsland en Zwitserland (meer over tak CBCE).
Alle andere takken hebben familieleden buiten Nederland, maar voldoen nog niet aan de in deze tabel gestelde voorwaarden van meer dan twee generaties.