Ereleden

Erelid 2012

Overzicht ereleden

Vanwege bijzondere verdiensten voor de vereniging kunnen ereleden benoemd worden. Tot Erelid van de Familievereniging Kolff zijn benoemd (volgorde: op Tak):

Ereleden

Dirk Herbert Kolff Naarden CBCA XVIp
Herbert Dirk Kolff Amerongen CBCA XVIIo
Dirk Herbert Arnold Kolff Zoeterwoude CBCA XVIIIn
Cornelis Laurentius Kolff Rotterdam CBCB XVIIIp
Mariëtte Swanette Tjaarda Kolff-Reinders Rotterdam CBCB XVIIIp
Johannes Marius Kolff Wassenaar CBCD XVIw
Herman Kolff Wassenaar CBCD XVIIw
Willem Kolff Driebergen CBCF XVIy
Ir. Ale Reinard Kolff van Oosterwijk Wassenaar CCA XVIIjj

Afbeelding: Mariëtte Kolff (CBCB XVIIIp) heeft zojuist gehoord dat zij tot Erelid van de Familievereniging Kolff is benoemd (2012).

Lees meer over Leden en Ereleden in de Statuten (uittreksel) van de Familievereniging Kolff.