Honorary Members

Erelid 2012

Honorary Members

Because of their special efforts for the association honorary members can be appointed. Honorary members of the Kolff Family Association are (sequence listing on Branch):

Ereleden Engels

Dirk Herbert Kolff Naarden CBCA XVIp
Herbert Dirk Kolff Amerongen CBCA XVIIo
Dirk Herbert Arnold Kolff Zoeterwoude CBCA XVIIIn
Cornelis Laurentius Kolff Rotterdam CBCB XVIIIp
Mariëtte Swanette Tjaarda Kolff-Reinders Rotterdam CBCB XVIIIp
Johannes Marius Kolff Wassenaar CBCD XVIw
Herman Kolff Wassenaar CBCD XVIIw
Willem Kolff Driebergen CBCF XVIy
Ir. Ale Reinard Kolff van Oosterwijk Wassenaar CCA XVIIjj

mage: Mariëtte Kolff (CBCB XVIIIp) has just heard that she has been appointed Honorary Member of the Kolff Family Association (2012).

More on the honorary membership in the regulations (excerpt) of the Kolff Family Association.