Opmerkingen

familie kolff

Opmerkingen

Deze opmerkingen betreffen alleen de artikelen die zijn overgenomen uit De Colve op deze website:

Waar mogelijk zijn er links aangebracht tussen artikelen in De Colve en/of de Genealogie en andere pagina’s. Als de persoonlijke referenties de realiteit niet benaderen, voor zoals de webmaster dat heeft ontdekt, dan zijn er geen links aangebracht. Correcties, indien gewenst, zijn in de tekst aangebracht en links zijn gemaakt.