Links: Onderzoek

familie kolff
Link naar Onderzoek: Waarom deze link?

‘Gevangenen in het Oranjehotel’
is een initiatief van
het Nationaal Archief
Het Nationaal Archief presenteert:

Van 15 verzetsmensen uit het hele land geeft bovenstaande website gerichte onderzoekstips voor leerlingen uit het middelbaar onderwijs. Daarmee kan een leerling in zijn eigen woonplaats biografische en andere gegevens verzamelen voor zijn profielwerkstuk. Een van deze 15 mensen is: Willem Marinus Kolff (AC XVIe), die van het Oranjehotel is weggevoerd en die overleed in het concentratiekamp Sonnenburg (Slonsk), Küstrin (nu Kosztryn, Polen) 25 januari 1944.Zie ook, op deze site: Biografieën, 1939-1950, Willem Marinus en Biografieën: Deil
Meer over het Nationaal Archief bij Links: Archief

Vliegveld Valkenburg, mei 1940
Krijgshandelingen op en rondom het Vliegveld Valkenburg, een eerbetoon aan allen die er gevochten hebben en speciaal voor hen die daar de hoogste prijs betaalden. Initiatiefnemer en maker van de site is de heer F. Oorschot. Onder meer op deze site het verslag van Herman Kolff, dpl. Wachtmeester Staf 6 R.A. (CBCD XVIIw).

Zie ook, op deze site: Biografieën, 1939-1950, Herman (CBCD)