Overste J.M. Kolffstraat in Kesteren (Neder-Betuwe)

Familie Kolff onthult straatnaambord 'Overste J.M. Kolffstraat' in Kesteren

Overste J.M. Kolff is Johannes Marius Kolff (CBCD XVIv, geboren Rotterdam 16 oktober 1883, overleden Wassenaar 9 oktober 1958) [Overste = Luitenant-Kolonel]

(Hieronder volgt het persbericht van de Gemeente Neder-Betuwe, 15 oktober 2014; namen familieleden zijn waar nodig aangepast vanwege publicatie op site en links werden toegevoegd)

Op woensdag 15 oktober is het bord ‘Overste J.M. Kolffstraat’ in Kesteren officieel onthuld door de zoon van de overste, Pieter Cornelis (CBCD XVIIy), kleinzoon Marius (CBCD XVIIw) en wethouder Hans Keuken. Dat gebeurde in het bijzijn van nog meer nazaten Kolff en van bewoners van deze nieuwe straat.

De genodigden werden voorafgaand aan de onthulling ontvangen in de nieuwe zaal van De Schutse.
Na zijn welkomstwoord vertelde wethouder Keuken over de prachtige wijk die midden in het dorp is verrezen op het oude veilingterrein met een appartementencomplex en woningen, de kerk van de Hersteld Hervormde Gemeente ‘De Fontein’ en de uitbreiding van De Schutse. Dat alles aan de Overste J.M. Kolffstraat. Het zijn projecten van ontwikkelaar Habion, Bunte Vastgoed en bouwbedrijf Van Driesten.

Een lezing van de heer Kobus van Ingen van de Historische Kring Kesteren en Omstreken volgde over de wederwaardigheden van Overste Johannes Marius Kolff, de commandant van het 46e Regiment Infanterie dat gelegerd was in Kesteren tijdens de mobilisatie in 1939 bij de zogenoemde Betuwestelling.
De basis van deze stelling was een liniedijk die in 1799 was aangelegd en liep van De Spees aan de Rijn tot Ochten aan de Waal. Die liniedijk verkeerde in 1939 in slechte staat; er was decennialang niets aan gedaan. De Nederlandse herbewapening was midden jaren dertig van de vorige eeuw wel langzaam op gang gekomen en ook de Betuwestelling werd heringericht onder toezicht van het Bureau Stellingbouw. Zeven kazematten zouden er komen.
Commandant J.M. Kolff vond dat veel te weinig en hij vond de bouw ook veel te lang duren. In oktober 1939 vroeg en kreeg hij van de Commandant Veldleger toestemming en geld om in eigen beheer kazematten te bouwen. Met de regimentsbouwploeg zijn er onder zijn voortvarende leiding uiteindelijk 24 zogenaamde Kolff-kazematten gebouwd.

Kleinzoon Marius, J.M. want vernoemd naar Johannes Marius, sprak namens de familie een dankwoord voor de geste om een straat in Kesteren naar vader en grootvader Kolff te noemen. “Een bijzondere eer en ook een emotioneel moment omdat de onthulling van het bord in het bijzijn van zijn zoon, kleinkinderen en andere familieleden kan plaatsvinden.” Hij las vervolgens een passage voor uit het dagboek dat de overste voor en tijdens de oorlog bijhield.

Na de onthulling overhandigde wethouder Keuken aan de familie een straatnaambord om ‘mee naar huis te nemen.’ “Het krijgt een plek in ons familiehuis”, aldus Marius. Een bijzonder woord van dank sprak de wethouder uit richting de bewoners van De Schutse en hun begeleiders voor de uitstekende bediening en de heerlijke traktatie van de bakgroep. “Het was voortreffelijk!”

Zie ook:
Biografiëen/1939-1950/Inleiding (door Overste J.M. Kolff)
Biografiëen/1939-1950/Overzicht Berichten/Johannes Marius Kolff (id.)

Historische Kring Kesteren en Omstreken
(ook voor Historische Publicaties over de kazematten)

Gemeente Neder-Betuwe
Artikel op website Neder-Betuwe

Het woord kazemat komt van het Italiaanse ‘casamatta’ of het Spaanse ‘casamata’, beide afgeleid van het Byzantijnse begrip ‘chasmata’, een aanduiding voor een vesting met schietgaten. Ze worden ook wel bunkers genoemd.

Afbeeldingen, top: het straatnaambord; daaronder: de onthulling;
voorts, links: drie kleinzoons van Overste J.M. Kolff, naar hem genoemd, dus driemaal Johannes Marius Kolff: op de foto van links naar rechts en op hun beurt weer de zoons van resp. Jan (CBCD XVIIx), Pieter Cornelis (CBCD XVIIy) en Herman (CBCD XVIIw);
en links, Kolff-kazemat te Kesteren (2014) met twee vredig grazende paarden.
Bovenste afbeelding © Gemeente Neder-Betuwe – overige © Pieter Kolff (CBCD XVIIw8)