Historie: Familiewapen Kolff

familie kolff
© Familiewapen Kolff

© Familiewapen Kolff

Familiewapen: Kolff en Van Santen KolffFamiliewapen: Kolff en Van Santen Kolff
In blauw drie verlaagde kolven met de vorm van klophamers, de middelste overtopt door een lelie, alles van goud. Helmteken: een zittende zilveren zwaan, rood getongd en zwart gebekt. Dekkleden: blauw, gevoerd van goud.

 

 

Kolff van OosterwijkFamiliewapen: Kolff van Oosterwijk
Gedeeld: I het bovenbeschreven wapen Kolff; II in rood drie zilverbeslagen en -gesnoerde blauwe jachthoorns (Van Oosterwijk). Helmteken en dekkleden als bij Kolff.

 

 

 

Van Breda KolffFamiliewapen: Van Breda Kolff
Gevierendeeld: I en IV het bovenbeschreven wapen Kolff; II en III in rood drie zilveren schuinkruisjes (Van Breda). Helmteken en dekkleden als bij Kolff.

 

Oudste Wapenvoerder

Oudste bekende wapenvoerder is Ds. Wolter Kolff (IX) volgens het alliantiewapen van hem en zijn echtgenote, gedateerd 1671 (in familiebezit) (Historie: G.3.3). In het schild zonder kleuraanduiding voerde hij drie kolven, de slagstukken naar beneden, de buitenste twee toegewend, de middelste naar rechts. Hij voerde als helmteken een staande omgewende zwaan. Met het boven afgebeelde wapen Kolff, met de zwaan staande en omgewend, zegelde Cornelis Kolff (C Xc), notaris te ’s Gravenhage (Den Haag), van 1704 tot 1710 tal zijner akten (Haags Gemeentearchief, Notarieel archief, inv.nrs. 1695 en 1696).

Bron: Nederlands Patriciaat 78 (1994) 88-90; H.H. Heldring, ‘Het wapen and de naam van de familie Kolff’, De Ned. Leeuw 81 (1964) 286-288;
A. Bijl Mz., ‘Het wapen der familie Kolff’, De Ned. Leeuw 87 (1970) 128-130.