Kate Kolff, Thuis in elke tijd

Thuis in elke tijd

Thuis in elke tijd, het leven van Kate Kolff 1885/1974.

Biografie van haar grootmoeder Catherina Jocoba Kolff (CBCD XVu) door Catherine Wijnands (CBCD XVu.drdr).

Op 9 november 2018 de verscheen de biografie ‘Thuis in elke tijd’ van Kate Kolff (CBCD XVu3). Het was een feestelijke boekpresentatie, met muziek van Chopin en van betovergrootvader Hanegraaff, en mooie verhalen over de totstandkoming van het werk door Catherine Wijnands, kleindochter van Kate Kolff.

De Familievereniging steunde Catherine bij de totstandkoming van deze biografie, die veel bijdraagt aan het bewaren en toegankelijk maken van de geschiedenis van de familie Kolff.
Er zijn vrouwen over wie nooit wordt geschreven. Moeders naar wie nooit een plein wordt vernoemd, echtgenotes die nooit een eigen postzegel krijgen, dochters die nooit in de krant staan. Tezamen vormen zij het legioen anonieme vrouwen die welbeschouwd de ruggengraat van onze samenleving uitmaken.

Thuis in elke tijd vertelt op indringende wijze het levensverhaal van Kate Kolff (1885-1974), een gewone vrouw aan wie niets gewoons was. Geboren in het welvarende deel van Rotterdam, fotografeerde zij als kind een wereld die voorgoed zou verdwijnen. Ze werd jong weduwe met twee dochtertjes, hertrouwde met haar zwager (neef van Louis Couperus), scheidde van hem en huwde op haar vijftigste een verstokte vrijgezel. Zowel in de Tweede Wereldoorlog als in de sociaal bewogen jaren daarna betoonde Kate Kolff zich een onafhankelijke en ijzersterke vrouw., die als zovelen de moed had om altijd door te gaan en daarmee beslissend vormgaf aan een snel veranderend Nederland.

Catherine Wijnands schreef dit boek over haar grootmoeder niet uit nostalgie. Aan de hand van brieven. foto’s en gesprekken reconstrueerde zij nuchter en secuur het bewogen leven van Kate Kolff, een ontroerend verhaal van volhadding in tijden van ondergang en wederopbouw.
Thuis in elke tijd is daarmee ook een hommage aan al die naamloze vrouwen aan wie de herinnering alleen nog voortleeft in het geheugen van evenzovele families, in de schaduw van de geschiedenis.

Bestellen doet u via de Uitgeverij Walburg Pers of uw eigen boekhandel.
(Voor elders bestellen kan dit behulpzaam zijn: ISBN 9789462 493353 NUR 680)
Volg voor bestellen via Walburg deze link naar Thuis in elke tijd.