Historie: Personen: Rotterdamse Bijnamen

familie kolff

Rotterdamse Bijnamen (periode 1850-1950). Meer onderaan deze pagina >

Historie: Personen: Rotterdamse Bijnamen

Bijnaam Wie Genealogie Waarom Beroep/Werkzaamheid
Jantje Zakformaat Jan KrielKleintje Koffie Johannes (Jan) CBA XVIj 1. Omdat hij erg klein was, en 2. Omdat hij makelaar was in koffie Lid fa. Kolff & Witkamp, makelaars in koffie en thee
De Prins Cornelis Geertruyus CBCB XVo Deed nogal deftig Koopman
Dansende Hein Hendrik Franciscus CBCB XVp Broer van De Prins en vader van Cor Menie Lid fa. Tollens & Co., vernis- en verffabrikanten
Cor Verf Cor MenieDe Bolle Jongen Cornelis Laurentius (Cor) CBCB XVIr Was nogal dik Lid fa. Tollens & Co., vernis- en verffabrikanten
Aad Zout Adrianus Anthonie (Aad) CBCC XVs Firmant Rotterdamse Zoutziederij Kolff & Vis
Cor Vlieg Rose Cor Cornelis (Cor) CBCC XVq4 1. Voorzitter Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, en 2. Vanwege zijn werkzaamheid Directeur Tollens & Co. N.V., vernis- en verffabriekanten
Aad Apache Adrianus Quirinus (Aad) CBCC XVIt Was in contact met Indianen geweest toen hij in Canada woonde Koopman
Jan Koekoek Jan Klein Johannes Marius CBCD XVIv Woonde aan de Koekoekslaan te Wassenaar Firmant Fa. Goudzwaard & Kolff, cargadoors en expediteurs
Ons Her Herman (Herry) CBCD XVu5 Lid fa. Milders & Co., bankiers
Saar Paardekop Sara Lydia CBCF XIVp1 Ongehuwd. Op straat liet een werkman zich eens ontvallen: "Jij bent ook moeders mooiste niet".
Jan Stapallemachtig Jacobus (Jan) CBCF XIVp3 Ongehuwd, broer van Saar Paardekop, woonde aan het Haringvliet 46; hij liep nogal traag Firmant Arn. Theod. Sölling & Co., bankiers
Saar Bloemkool Sara Lydia CBCF XVz1 Vanwege haar grote bos witte haren. Zuster van Platte Therus.
Platte Therus Gualtherus CBCF XVIbb Sprak zeer plat; broer van Saar Bloemkool Firmant Arn. Theod. Sölling & Co., bankiers
Kees Worst Cornelis Geertuyus CBCF XVIz Was kortstondig directeur van een worstfabriek Dir. N.V. Aannemingsmij. J.P. van Eesteren
Na 2008 op deze pagina toegevoegd:
Manus Duig Herman (Manus) CBCF XVz Was korte tijd 'makelaar in duigen' Lid firma Moens & Kolff

Bijnamen in Rotterdam waren in het verleden zeer gebruikelijk en behoorden vrijwel uitsluitend bij leden van enige tientallen families, die in veel opzichten toenmaals de toon zetten in Rotterdam. In deze betrekkelijk kleine, besloten groep van gegoede burgers, die veel met elkaar te maken hadden, ook veel van elkaar wisten en vaak onderling geparenteerd waren, kwamen gelijke voornamen in de verschillende families nogal eens voor. Een bijnaam als teken van herkenbaarheid was dan gemakkelijk, welhaast noodzakelijk.
Ook vele Rotterdamse leden van de familie Kolff hadden een of meerdere bijnamen, zoals in bovenstaand overzicht aangegeven; voor alle duidelijkheid zijn de nummeringen van het Nederlands Patriciaat 1994, toegevoegd. Indien sprake bleek van onjuistheden zijn deze- waar nodig, gecorrigeerd. Vele van de genoemde mannelijke leden van het geslacht Kolff ,waren eveneens aanwezig bij de “Heerendiners”, die in De Colve XII van 2007 uitvoerig zijn beschreven. De opname van dit overzicht in De Colve XIII is aangepast voor publicatie op deze site in de sectie Historie. Een en ander geschiedt met dank aan Cees L.Kolff (CBCB XVIIIp), die het artikel in De Colve XIII (2008) heeft laten publiceren.