1939-1950: Gualtherus Constantinus Marius Kolff

familie kolff

Bericht over Gualtherus Constantinus Marius Kolff, Oorlogsvrijwilliger, Chauffeur te Den Haag

Van de samensteller: Uit de Introductie van het boekje:
Tenslotte nog een enkel bericht over de beide zonen van wijlen J. Kolff, arts te Beekbergen, en mevrouw A.P. Kolff-de Jonge, die zich op 10 Mei 1940 als oorlogsvrijwilliger hebben gemeld. Over hen is namelijk geen afzonderlijk bericht opgenomen.

G.C.M. Kolff Jzn., geb. te Beekbergen 1920 en verblijvende te Kampen, vertrok op 11 Mei 1940 vandaar per rijwiel naar het kamp bij Laren (N.H.), waar hij zich als oorlogsvrijwilliger aanmeldde. Na gekleed en uitgerust te zijn werd hij ingedeeld bij 20 R.I. Reeds na een maand werd hij gedemobiliseerd als gevolg van de plaatsgevonden capitulatie. Hij ging terug naar Kampen om zijn studie aan de H.B.S. voort te zetten.