Artikelen overgenomen uit De Colve XII – 2007 – 1e artikel: Van de Voorzitter

familie kolff

Van de Voorzitter, Marius Kolff (CBCD XVIIw4)

Marius en Cees

De eerste daad die ik mocht doen als nieuwe voorzitter in juni 2006 was de familieleden op de Algemene Ledenvergadering vragen of zij konden instemmen met het benoemen van Cees L. Kolff (CBCB XVIIIp) tot erelid van de Familievereniging. Daar ging de vergadering natuurlijk mee akkoord en zo kon ik als tweede daad Cees tot erelid benoemen vanwege al zijn activiteiten gedurende zoveel jaren voor de Familievereniging Kolff. Een goede start, lijkt me.

De Heerendiners, waarvan de eerste in 1920 bij mijn overgrootouders Kolff-Hanegraaff in Rotterdam plaatsvond, kregen een vervolg in het oprichten van de Familievereniging in 1926. Vanaf het begin was mijn grootvader bestuurslid, daarna mijn vader en van hem nam ik de taak als secretaris in het bestuur in 1983 over. Ik had er toen nog geen idee van dat ik ooit voorzitter zou worden. Juist vanwege de activiteiten voor de vereniging van mijn vader en mijn grootvader zie ik in mijn benoeming een voortzetting van hun inzet en een verdieping van mijn inzet gedurende meerdere jaren als secretaris. Als voorzitter zal ik proberen vooral faciliterend actief te zijn: samen met het voltallige bestuur richting gevend aan de toekomst van onze springlevende en boeiende vereniging en daarmee aan het oude en toch zeer bijdetijdse geslacht Kolff. In het bestuur heeft een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van de verschillende takken en staken (gebruik ’terug’ om hier terug te komen) zitting.

Na de komende Algemene Ledenvergadering zullen wij, als het bestuursvoorstel wordt aangenomen, alle takken en staken van in Nederland woonachtige familieleden, waarvan dit praktisch mogelijk is, vertegenwoordigd zien. Daarbij zien we ook dat in het bestuur verschillende generaties zitting hebben waarmee een zo breed mogelijke vertegenwoordiging gerealiseerd is.

Marius en Lotte in Clingendael

De Familievereniging heeft twee belangrijke middelen om de familieband te versterken: De Colve en de website. Voor u ligt de twaalfde editie van De Colve waarin weer een aantal artikelen staat die niet alleen de band, maar ook de identiteit helpen te versterken. Het kennen van je eigen achtergrond, zoals de familiegeschiedenis, draagt bij aan de persoonlijke identiteit van vele familieleden. Dankzij artikelen van Dirk Kolff(CBCA XVIIIn), archivaris, weten we steeds meer over het persoonlijke leven van onze voorouders zoals zich dat gedurende meerdere generaties langs de rivier de Waal heeft afgespeeld. Net als de schepen waarmee onze voorvaderen over de rivieren voeren zijn er huizen waar oma’s en opa’s, ooms en tantes, of nichten en neven hebben gewoond. Een van de familiedagen in de afgelopen jaren vond plaats op Ipenhof te Oostkapelle op Walcheren. Dit huis is nu een hotel, maar lang woonden hier Kolffen en de huidige eigenaar is een kleinzoon van de laatste Kolff die er heeft gewoond.

In deze Colve een bijdrage over een huis, dat er weliswaar niet meer is, maar dat ook van betekenis voor de familiegeschiedenis. Het draagt bij aan de gezamenlijke identiteit van alle leden van de familie Kolff. Identiteit zal een belangrijk deel uitmaken van de inzet van het bestuur in de komende jaren. Identiteit wordt niet genoemd in de doelstellingen van de vereniging, maar is wel een belangrijk onderdeel van de geestelijke en stoffelijke geschiedenis die bijdraagt aan het welzijn van de familieleden. Werken aan een gezamenlijke identiteit betekent niet alleen werken aan de familiegeschiedenis; het houdt ook in dat we aan de toekomst moeten denken. Daarom gaat het bestuur voort met de organisatie van familiedagen die voor jong en oud aantrekkelijk zullen zijn waarmee we een zo groot mogelijke opkomst willen realiseren.