Artikel overgenomen uit De Colve XVI – 2011 – Cor ‘Vlieg’: Cornelis Kolff (1897-1968)

familie kolff
Uit Genealogie (CBCC XVq4): Cornelis Kolff (R.N.L., O.O.N.) (De Colve XVI) (Rotterdamse Bijnaam) (Geheugen van Nederland), geb. Rotterdam 28 juni 1897, directeur firma Tollens & Co., vernis- en verffabrikanten ald., voorzitter Kon. Ned. Vereeniging voor Luchtvaart, res.-officier veldart., laatst. 1e luitenant, overl. Rotterdam 20 mei 1968.

 

Cornelis Kolff – voor zijn vele vrienden Cor – heeft in de eerste plaats in Rotterdam, maar ook nationaal en internationaal vele belangrijke functies vervuld en Kolff was in deze stad een zeer geziene en bijzonder gewaardeerde persoonlijkheid. Van hem kan terecht worden gezegd, dat hij zijn leven wel heeft besteed.
Hij was de stimulerende figuur bij Tollens en Co. Verf- en Vernisfabrieken – een ruim 200 jaar oude familieonderneming, waarin de familie Kolff sinds circa 1845 de leiding had.
Zijn persoonlijke belangstelling buiten het eigen bedrijf betrof in de eerste plaats de ontwikkeling van de burgerluchtvaart. Hoewel zelf geen vlieger, heeft hij op organisatorisch gebied een grote invloed gehad op deze ontwikkeling en ook weer hier: zowel in het belang van de stad Rotterdam, als nationaal en internationaal.

“De luchtvaart heeft mijn leven gevuld en verrijkt”, aldus verklaarde de grote voorvechter, de grote filantroop van de Algemene Luchtvaart en de luchtsporten jaren geleden de rol, die hij –qua beroep als buitenstaander- sinds 1926 in de ontwikkeling en propagering van ons vaderlandse vliegwezen heeft gespeeld. Een rol, die begon met het voorzitterschap van de Rotterdamse Aero Club en die eindigde toen Cor Kolff zich in 1963 om gezondheidsredenen genoopt zag de presidentiële hamer van de Koninklijke Nederlandse Vereeniging voor Luchtvaart – die hij sinds 1950 had gehanteerd – neer te leggen. Twee functies uit de vele in welke hij de luchtvaart voortreffelijk en belangeloos heeft gediend en van welke hier voorts alleen nog het voorzitterschap van de Federation Aeronautique Internationale (van 1952 tot 1954) en dat van de Raad van Beheer der N.V. Nationale Luchtvaartschool vermeld worden.

Zo hard werkte Kolff voor die luchtvaart, dat velen niet eens zijn ‘gewone’ werkkring kenden: directielid van de Rotterdamse Verfindustrie Tollens, waarnaast hij nog tal van commissariaten vervulde. Voor al die arbeid heeft de luchtvaartwereld haar dank aan Cor Kolff uitgedrukt met vrijwel alle onderscheidingen, die zij kon verlenen: de gouden Generaal Snijdersmedaille, de gouden medaille der KNVvL en tenslotte het ere-lidmaatschap van die Vereniging. Die luchtvaart blijft hem dan ook eren als een van haar grote figuren.

Meer afbeeldingen van Cornelis Kolff, Cor Vlieg, zijn te bekijken op Het Geheugen van Nederland.

Tekst geschreven door Ir.F.W.C. Blom, Ir. J.A.C. Tillema en A.Q. (Quit) Kolff.
Gedeeltelijk overgenomen uit het ‘Rotterdams Jaarboekje 1969’, tevens jaarboekje van het ‘Historisch Genootschap Roterodamum’.

Quit Kolff, Rhoon, februari 2010