1939-1950: Cornelis Kolff

familie kolff

Bericht over Cornelis Kolff, Oorlogsvrijwilliger, Chauffeur te Den Haag

Van de samensteller: Uit de Introductie van het boekje:
Tenslotte nog een enkel bericht over de beide zonen van wijlen J. Kolff, arts te Beekbergen, en mevrouw A.P. Kolff-de Jonge, die zich op 10 Mei 1940 als oorlogsvrijwilliger hebben gemeld. Over hen is namelijk geen afzonderlijk bericht opgenomen.

 

C. Kolff Jzn., geb. 1912 te Beekbergen en wonende te Leeuwarden, meldde zich vrijwillig te ’s Gravenhage; hij werd aangenomen als militair chauffeur en als zoodanig tewerkgesteld.