1939-1950: Cornelis Egeler (CBCC XVr2.zn)

familie kolff

Bericht van de Res. Wachtmeester bij School voor Res. Officieren der Bereden Artillerie (S.R.O.B.A.) Cornelis Egeler.

Dit bericht is ook opgenomen bij de Staf 6 RA op de informatieve site over de gebeurtenissen op Vliegveld Valkenburg in mei 1940:
Naar Staf 6 RA op die Site of naar Openingspagina van die Site

Ik was in opleiding bij de School voor Reserve officieren bij de Bereden Artillerie (S.R.O.B.A.) te Breda. Nog tijdens de mobilisatie werd ik als Res. Wachtmeester ingedeeld bij 2 III 6 R.A., gelegerd te Santpoort.
Op 10 Mei werd in zuidelijke richting afgemarcheerd over Sassenheim naar Leiden en nam onze IIIe Afdeling deel aan de herovering van het vliegveld Valkenburg bij Oegstgeest.
Tengevolge van onze overgave, werd ik spoedig gedémobiliseerd en hervatte ik mijn studie. Toen echter de actie van de Duitsers tegenover de studenten een verder studeren onmogelijk maakten ben ik voor mijzelf gaan werken, promoveerde in 1946 als doctor in de geologie en werd ik eerste assistent van Prof. H. Brouwer.
Ondertussen had ik toch gelegenheid gehad om mij aan het verzet te wijden. In de winter 1944-1945 had ik een lid van de gewestelijke staf van het O.D. in huis; zelf was ik toen 2de Bewapeningsofficier, Gewest Gooi. Na de bevrijding was ik Souschef van de staf van de Commandant van de B.S., Gewest Gooi, tevens Voedselofficier.