1939-1950: Ale Reinhard Kolff van Oosterwijk

familie kolff

Bericht van den dienstpl. Leerling-gasofficier A.R. Kolff van Oosterwijk van de School voor Res. Officieren der Infanterie (S.R.O.I.)

Ik ben opgeroepen voor eerste oefening op 5 Maart 1940 voor opleiding tot Gasofficier aan de School voor Res. Officieren der Infanterie te Breda. Tijdens de inval is door ons aan geen enkele krijgsverrichting deelgenomen; op 8 Mei 1940 werd ons onderdeel overgeplaatst naar Haarlem, alwaar ik op 6 Juni 1940 werd gedemobiliseerd. Aan een oproep door de Duitsers tot aanmelding als krijgsgevangene (dit was, meen ik in 1943) is door mij geen gevolg gegeven.
Gedurende 1944 en 1945 was ik werkzaam bij het bureau inlichtingen (B.I.).
Na de bevrijding ben ik niet weder in werkelijke dienst geroepen.