Contactpagina – E-mail adressen

familie kolff

Gebruik de Formulieren bij Contact voor: Adreswijziging, Geboorten, Huwelijken, Overlijden, etc.

E-mail naar bestuursleden, de webmaster en de redactie De Colve wordt direct naar betrokkene gestuurd:
Door op de naam te klikken wordt een blanco e-mail geopend met het adres van de betrokkene in het ‘aan’-veld. Gebruikt u een ander programma voor e-mail dan wat er in uw scherm opent: kopiëer dan het e-mailadres en verzend het vanuit uw gebruikelijke mailprogramma.

Naam met e-mail link (opent uw mailprogramma) Link naar Genealogie
Voorzitter: Drs. J.M. (Marius) Kolff CBCD XVIIw4
Vice-voorzitter: Mr. A.W. (Wouter) Kolff CBCB XVIIIp4
1e Secretaris: Mr.drs. H.J. (Nienke) Kolff CBCD XVIIbb1
2e Secretaris: J.A. (Julius) Kolff CBCF XVIIIx
Penningmeester: Ir. C.F. (Friso) Kolff CBB XIXi
Archivaris: B.J. (Benjamin) Kolff CBCA XIXn
Bestuurslid: M. (Marijke) Kolff AB XVIc3a
Bestuurslid: Barbara Kolff van Oosterwijk CCA XVIIIx1
Bestuurslid: Marit Kolff CBCF XVIIIdd1
Website: Webmaster
De Colve: Redactie De Colve

 

Adressen en telefoonnummers van Leden van de Familievereniging (incl. e-mail, indien bekend bij de webmaster) zijn beschikbaar in de sectie Leden. Deze sectie kunt u alleen binnengaan als u beschikt over een toegangscode en een wachtwoord.
(Leden van de Familievereniging ontvangen de toegangscode telkens met de jaarlijkse convocatie en De Colve op of rond 1 mei)