kolff: history: persons: willem johan kolff: 7

 < (back to) News 

kolff family coat of arms

Prof.dr. Willem Johan Kolff (1911-2009)

Welcome: News Association Members De Colve Genealogy History Biographies Contact Links Search Dutch
  Intro History Persons Geography From De Colve Research Coat of Arms        
< Previous In the Genealogy: Willem Johan Kolff (CBB XVIIh) Intro WJ Kolff >
Press Releases May 12 and November 16, 2011, Willem Kolff Stichting
Both press releases were issued in Dutch.
16 november 2011   12 mei 2011
     
Hernieuwde biografie en expositie kunstnieruitvinder in 100ste geboortejaar; Leven en werk ‘Dokter Kolff’ terug in de schijnwerpers

KNAW-president Robbert Dijkgraaf nomineerde hem in ‘De Wereld Draait Door’ voor de Nederlandse ‘Think Different’-lijst, geïnspireerd op Steve Jobs. In die lijst van dwarse denkers die de wereld veranderden, vertegenwoordigt hij de uitvinders: Willem Johan Kolff (1911-2009), uitvinder van de kunstnier (1942) en het kunsthart (1957). Kolff zou in 2011 honderd jaar geworden zijn, daarom verschijnt zaterdag 19 november opnieuw de enige Nederlandse biografie over deze medisch pionier aan wie miljoenen mensen hun leven te danken hebben: Dokter Kolff, kunstenaar in hart en nieren van auteur Herman Broers. Deze geactualiseerde en uitgebreide editie van het boek dat in 2003 voor het eerst verscheen, vertelt het fascinerende levensverhaal van deze gedreven wetenschapper, idealist en verzetsman. Tegelijk met verschijning van het boek opent in het Stedelijk Museum in Kampen een expositie over het pionierswerk van Kolff.

Over het boek

Dokter KolffArts en uitvinder Willem Johan Kolff (1911-2009) wordt mondiaal beschouwd als een van de belangrijkste medische pioniers van de twintigste eeuw. Met zijn kunstmatige nier, gemaakt van worstenvel, rubberslangen, een waterpomp van een T-Ford, aluminium uit een neergeschoten vliegtuig, een naaimachinemotor en een waterbak van een pannenbouwer, redde hij in oorlogstijd als eerste een nierpatiënt het leven. Miljoenen zouden volgen. Kolff bewees met zijn kunstnier (1942), een hart-longmachine (1956) en het kunsthart (1957) dat je organen bij mensen daadwerkelijk kunt vervangen door machines. Hij ontketende een revolutie in de medische wetenschap: techniek inzetten om mensenlevens te redden. Dokter Kolff, kunstenaar in hart en nieren reconstrueert het enerverende levensverhaal van deze boeiende pionier. Een spannende biografie van een arts, uitvinder, verzetsman en idealist die successen kende, maar ook grote offers bracht in zijn levenslange strijd om mensen op het randje van de dood terug te brengen naar een vreugdevol en menswaardig bestaan.

Over de auteur

Herman BroersHerman Broers (1970) ontmoette Kolff voor het eerst in 1999 als verslaggever, toen de arts terug was in Nederland om het Stadsziekenhuisgebouw in Kampen voor sloop te behoeden. Broers besloot zich in het leven van Kolff te verdiepen. Hij zocht hem op in de VS, waar hij sinds 1950 woonde, interviewde familieleden, vrienden, collega’s, bewonderaars en critici. Zijn boek Dokter Kolff, kunstenaar in hart en nieren verscheen in 2003 bij Mets & Schilt (Amsterdam), in 2007 verscheen het als Inventor for Life in het Engels bij B&Vmedia. In 2010 schreef Broers het boek Blauw Haar, het mirakel van academiestad Kampen over de snelle opkomst en ondergang van het studentenklimaat in die stad in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. Blauw Haar werd genomineerd voor Overijssels Boek van het Jaar 2010. Voor de nieuwe uitgave van Dokter Kolff reisde Broers in 2011 opnieuw naar de VS voor aanvullende research en interviews.

Over de presentatie en de expositie

In de Gouden Zaal van het Stedelijk Museum in Kampen zal auteur Herman Broers op zaterdag 19 november om 14.30 uur de eerste twee exemplaren aanbieden aan algemeen directeur van de Nierstichting Tom Oostrom en voorzitter van de Willem Kolff Stichting John Jacobze. Daarna opent Tom Oostrom de expositie Kolff Kunstnier Kampen in het museum. De expositie is tot 15 januari 2012 te zien.

  Viering van het honderdste geboortejaar uitvinder kunstnier
WILLEM KOLFF STICHTING EN NIERSTICHTING OPENEN ‘KOLFF 100 JAAR’

Kampen/Bussum, 12 mei 2011 – De Willem Kolff Stichting en de Nierstichting hebben vanochtend in Bussum het symbolische startsein gegeven voor de viering van het honderdste geboortejaar van prof. dr. Willem Johan Kolff (1911-2009). Met zijn meest baanbrekende uitvinding - de kunstmatige nier uit 1942 - redde hij het leven van miljoenen nierpatiënten over de hele wereld. Een mijlpaal waaraan in 2011 veel aandacht wordt besteed tijdens tal van activiteiten, lezingen en een congres dat de Willem Kolff Stichting en Nierstichting dit jaar organiseren.

De vasthoudendheid, betrokkenheid en creativiteit van professor Kolff zijn al sinds de oprichting belangrijke drijfveren voor de Nierstichting. Om deze inspiratie tastbaar te maken, overhandigde John W. Jacobze - arts, oprichter en voorzitter van de Willem Kolff Stichting - een prachtig bronzen borstbeeld van Kolff aan Tom Oostrom, directeur van de Nierstichting. “Door dit beeld een plek te geven in het gebouw van de Nierstichting maken we een zichtbaar compliment aan de manier waarop de Nierstichting zich inzet voor nierpatiënten. Wij hopen dat Kolff een blijvende inspiratiebron is voor de medewerkers van de Nierstichting en iedereen die de Nierstichting steunt”, benadrukt Jacobze.

Tom Oostrom - algemeen directeur van de Nierstichting - sprake mede namens alle Nederlandse nierpatiënten zijn waardering uit voor dit bijzondere gebaar. “Het werk en de visie van Kolff zijn niet alleen voor de Nierstichting een grote inspiratiebron. Zijn gedrevenheid en kennis zijn van groot nut voor de jonge wetenschappers van vandaag. Door zijn lessen te hanteren, kunnen ze bijdragen aan oplossingen voor problemen die nierpatiënten nog altijd ondervinden.”

Willem Johan (Pim) Kolff werd 100 jaar geleden - op 14 februari 1911 - geboren in Leiden en stond aan de basis van een uitvinding die erg veel heeft betekend voor vele nierpatiënten wereldwijd. In een ziekenhuis in Kampen vond Kolff in 1942 de kunstnier uit, de voorloper van het huidige dialyseapparaat. Zijn uitvinding maakte het mogelijk de kleine, maar dodelijke hoeveelheid afvalstoffen uit het bloed van nierpatiënten te filteren. Dit maakte nierfalen van een dodelijke tot een voor velen behandelbare aandoening. Professor Kolff overleed in 2009. Hoewel hij vooral voortleeft als de uitvinder van de kunstnier werkte hij zijn hele leven aan allerlei andere kunstmatige organen. Zo ontwikkelde hij in 1957 tevens het eerste kunsthart ter wereld.

‘100 jaar Kolff’

Willem J KolffDe Willem Kolff Stichting en de Nierstichting organiseren dit jaar gezamenlijk tal van activiteiten in het kader van 100 jaar Kolff. Zo staat op 29 en 30 september het nationale Kolff 100 Congres op het programma in de Leidse Schouwburg in Leiden, de geboortestad van Kolff. Op de eerste dag vindt op de Leidse universiteit een wetenschappelijke competitie plaats tussen teams van Nederlandse academisch medische centra en technische universiteiten. Tijdens de ‘Battle of the Universities’ strijden zij om het Van Noordwijk Stipendium, een geldbedrag van 10.000 euro. Deze wetenschappelijke prijs is vernoemd naar de belangrijkste assistent van professor Kolff, prof. dr. Jacobus van Noordwijk (1920-2008). Deze 20-jarige ondergedoken medisch student ontwikkelde met Kolff in het stadsziekenhuis van Kampen in de oorlog de eerste kunstmatige nier ter wereld. Tijdens de wetenschappelijke wedkamp staan de teams voor de uitdaging binnen 24 uur ‘in de geest van Kolff’ een oplossing te bedenken voor een medisch-technische casus. Zij presenteren deze oplossing de volgende dag tijdens het congres. Het winnende team wendt het stipendium aan om op de eigen universiteit de aanzet te geven voor het daadwerkelijk onderzoeken en implementeren van de oplossing die zij hebben bedacht. De tweede dag van het congres staat in het teken van de thema’s Herstel (stamceltherapie) en Ondersteunen (devices).

Replica kunstnier

Het leven en het werk van Kolff staan in 2011 centraal tijdens een expositie in het Stedelijk Museum in Kampen. Tijdens deze tentoonstelling wordt ook een bijzondere replica van de kunstnier getoond. De replica is gemaakt als de laatste van drie in een meerjarig educatief project voor jonge Amerikaanse studenten Biomedische Techniek. Zij bouwen aan het begin van hun opleiding een replica van een oorspronkelijke kunstnier om inzicht te krijgen in de basis van de medische technologie. Tevens worden ze hopelijk ‘besmet’ met de geestdrift en het pionierswerk van Kolffr. Een groep studenten van Temple University in Philadelphia werkt nu aan de derde en laatste kunstnier, de zogeheten twin-coil kidney van Baxter-Travenol uit 1953. Deze kunstnier zorgde samen met het kunstmatig bloedvat, de ‘shunt’, uit 1961 voor de definitieve doorbraak van dialyse als levensreddende behandeling voor miljoenen nierpatiënten over de hele wereld. In de zomer wordt deze replica van de Verenigde Staten naar Nederland verscheept.

Kolff Lezingen

De 14e eeuwse Gouden Zaal van het Stedelijk Museum in Kampen is op vier zaterdagmiddagen in november, december 2011 en januari 2012 het toneel van een reeks populair-wetenschappelijke en historische lezingen over aan Kolff gerelateerde thema’s. Variërend van het Kolff-kunsthart tot een baby-dialyser en Kolff in Kampen: het ziekenhuis, het verzet in de oorlog en de gevangenentransporten.

Naast alle activiteiten die in het komende jaar op de agenda staan wordt een volledig vernieuwde, geactualiseerde en uitgebreide versie van de uit 2003 stammende Kolff-biografie ‘Dokter Kolff, kunstenaar in hart en nieren’ van auteur Herman Broers in november 2011 uitgegeven.

   

‘Als de mens de werking van een orgaan kent, moet hij in staat zijn het te bouwen.’
- prof.dr. W.J. Kolff (1911 -2009) -

< Previous Intro WJ Kolff >