kolff: genealogie: uitgebreid: cbca

familiewapen kolff

Genealogie: CBCA

Welkom: Nieuws Vereniging Leden De Colve Genealogie Historie Biografieën Contact Links Zoek English
      Wegwijzer Gen: Uitgebreid Gen: Overzicht Nederlands' Patriciaat Zoek
tak cbca I-VI   A     B C   link = heen en weer tussen genealogie uitgebreid en genealogie overzicht
VII-IX   AA AB AC   CA CB                 CC   CD
              CBA CBB CBC CBCA CBCB CBCC CBCD CBCE CBCF CCA CCB  
Jacoba Elisabeth Rouffaer Dirk Herbert Arnold Kolff link naar staak XIVk. Dirk Herbert Arnold Kolff, geb. Rotterdam 12 maart 1819, lid firma C.L. Hollertt & Kolff, reders, overl. Rotterdam 23 juni 1909, tr. Rotterdam 14 juli 1841 Jacoba Elisabeth Rouffaer (Historie), geb. Rotterdam 11 maart 1820, overl. ald. 1 jan. 1878, dr. van Benjamin en Paulina Cornelia Kolff (zie CD XIIh.5).
Uit dit huwelijk:
link naar staak 1. Cornelis Geertruijus, volgt XVm.
link naar staak 2. Paulina Cornelia Kolff, geb. Rotterdam 21 sept. 1844, overl. Den Haag 7 juni 1932, tr. Rotterdam 23 sept. 1869 Willem Johannes Vader (De Colve XIII), heer van 's-Gravenpolder en 's Heer Janspolder, geb. Wissekerke 11 aug. 1839, burgemeester 1874-1894, lid gemeenteraad ald. 1895-1901, dijkgraaf Wissenkerkepolder, lid Prov. Staten van Zeeland 1890-1907, overl. Den Haag 10 juli 1916, zn. van Jacobus Hendrik Lodewijk, heer van 's-Gravenpolder, 's Heer Janspolder en in Geersdijk en Wissenkerke, en Catharina Maria Swemer.
link naar staak 3. Benjamin, volgt XVn.
Jacoba Elisabeth Rouffaer Dirk Herbert Arnold Kolff
link naar staak 4. Hermina Emerentia Kolff, geb. Rotterdam 14 sept. 1850, overl. Den Haag 21 juni 1915.
link naar staak 5. Jacoba Elizabeth Kolff (De Colve XVII), geb. Rotterdam 3 juli 1852, overl. ald. 16 juni 1935, tr. Rotterdam 29 sept. 1909 Dr. Elie van Rijckevorsel, geb. Rotterdam 22 maart 1845, dr.natuurk. Utrecht 1872, dr. h.c. Glasgow 1898, onderzoeker aardmagnetisme en meteoroloog, hon. adviseur Kon. Ned. Metereologisch Instituut, lid gemeenteraad van Rotterdam 1886-1904, oprichter Erasmus Stichting 1911, kunstverzamelaar, overl. Rotterdam 18 okt. 1928, zn. van Huibert en Elise Susanne Marie Schmidt.
link naar staak 6. Arnolda Catharina Kolff, geb. Rotterdam 16 nov. 1854, overl. Den Haag 6 jan. 1936, tr. Rotterdam 7 nov. 1878 Mr. Willem Lodewijk van Voorst Vader, geb. Goes 13 okt. 1842, jur.dr. Utrecht 1868, advocaat te Goes 1868-1870, griffier kantongerecht te Heinkenszand 1870-1876, kantonrechter ald. 1876-1877, te Goes 1877-overl., overl. h. Schoonoord, Kloetinge 5 maart 1887, zn. van Mr. Pieter Johannes en Johanna Adriana Fock.
link naar staak 7. Dirk Kolff, geb. Rotterdam 23 sept. 1858, lid firma C.L. Hollertt & Kolff, reders ald., overl. Zeist 21 mei 1909, tr. Rotterdam 18 mei 1887 Maria Johanna Reepmaker, geb. Rotterdam 2 jan. 1865, overl. Zeist 22 febr. 1926, dr. van Abraham Adriaan en Clara Viruly.
link naar staak 8. Johanna Margaretha Kolff, geb. Rotterdam 19 okt. 1860, overl. ald. 19 mei 1862.

link naar staak XVm. Cornelis Geertruijus Kolff, geb. Rotterdam 20 aug. 1842, koopman en makelaar, overl. Soerabaja 16 okt. 1908, tr. Pasoeroean 26 dec. 1874 Ernestine Pool, geb. Pasoeroean 26 dec. 1854, overl. Soerabaja 29 mei 1930, dr. van Anthony Aemilius en Mathilde Anna Lambertina Sophia van 't Wout.
Uit de relatie met Sie Toepeh:
link naar staak 1. Jacoba Johanna Kolff, geb. Pajacombo (Padangse Bovenlanden) 17 okt. 1865, overl. Den Haag 1 dec. 1949, tr. Loemadjang (Probolinggo) 18 juni 1885 Joannis Hendrikus van der Zweep, geb. Sitoebondo (Besoeki) 6 juni 1885, assistent-resident, laatst. van Pasoeroean, overl. Den Haag 26 maart 1933, zn. van Jacques Corneille en Antonia Hendrika Doornik.
link naar staak 2. Louise Isabella Kolff, geb. Pajacombo 16 okt. 1866, overl. Den Haag 4 jan. 1941, tr. Soerabaja 1 sept. 1887 Jhr. Mr. Andries Willem van den Brandeler (O.O.N.), geb. Brielle 19 nov. 1856, jur.dr. Leiden 1880, voorzitter landraad, officier van justitie te Semarang, overl. Delft 16 jan. 1931, zn. van Dr. Willem Cornelis en Isabella Cornelia gravin van Hogendorp.
link naar staak 3. Abraham Kolff, geb. Padang (Sumatra's Westkust) 19 febr. 1875, overl. onbekend.
Uit het huwelijk:
link naar staak 4. Ir. Dirk Herbert Arnold Kolff, geb. Soerabaja 29 nov. 1875, overl. Indianapolis (Indiana) mei 1924, tr. New York dec. 1904 Edith Appleton Baker.
link naar staak 5. Marie Henri Kolff, geb. Soerabaja 9 jan. 1877, werkzaam suikerfabriek Ketanan (Modjokerto), overl. Nice 22 mei 1955.
link naar staak 6. Jacoba Elisabeth Kolff, geb. Pasoeroean 12 maart 1879, overl. ald. 9 juli 1879.
link naar staak 7. Cornelis Geertruyus, volgt XVIo.
link naar staak 8. Jacoba Elisabeth Kolff (Biografie 1939-1950, zoon), geb. Loemadjang (Probolinggo) 22 aug. 1883, overl. Den Haag 24 mei 1935, tr. Soerabaja 18 mei 1905 Mr. Frans Arnout Folkersma, geb. Hoogeveen 8 nov. 1878, lid raad van justitie te Soerabaja, lid gewestelijke raad van Besoeki 1914-1917, voorzitter landraad te Klaten, overl. Den Haag 29 juni 1953, zn. van Mr. Adrianus Catharinus Cornelius en Aurelia van Holkema; hij hertr. Den Haag 9 jan. 1937 Anna Maria Toso.
link naar staak 9. Ernestine Kolff, geb. Loemadjang 17 mei 1885, woonde 1965 Darmstadt-Eberstadt, overl. onbekend, tr. Singapore 6 juni 1905 Heinrich Eugen Esche, geb. Hartmannsdorf (Saksen) 29 maart 1877, lid firma Esche, Vorwerck & Co. te Batavia, overl. Darmstadt 27 okt. 1960, zn. van Eugen Heinrich Robert en Ida Bertha Hentschel.

link naar staak XVIo. Cornelis Geertruyus Kolff, geb. Loemadjang 30 maart 1882, werkzaam Cultuur Mij. Pagottan, overl. interneringskamp Tjimahi 12 febr. 1945.
Uit de relatie met Melati:
link naar staak Cornelis Kolff, volgt XVIIm.

link naar staak XVIIm. Cornelis Kolff, geb. Redjo-agoeng (Madioen) 9 aug. 1913, overl. Amsterdam 18 okt. 1996, technisch specialist, tr. 1e Den Haag 11 sept. 1935 (echtsch. ingeschr. ald. 28 jan. 1944) Irmgard Anna Friederike Brand, geb. Oldenburg (Duitsland) 7 april 1914, dr. van Heinrich Friedrich Diedrich en Johanne Gesine Osterloh; zij hertr. Amsterdam 8 aug. 1951 (echtsch. ingeschr. ald. 8 febr. 1979) Piet Greven; tr. 2e Amsterdam 11 sept. Douwtje Tichelaar, geb. Franeker 8 jan. 1914, overl. Amsterdam 21 aug. 1980, dr. van Anthonius Dominicus en Anna de Bruin.
Uit het eerste huwelijk:
link naar staak Cornelis Kolff, volgt, XVIIIm.

link naar staak XVIIIm. Cornelis Kolff, geb. Leiden 17 okt. 1935, graficus, tr. 1e Amsterdam 24 maart 1959 (echtsch. ingeschr. ald. 1 dec. 1966) Willy Mars, geb. Amsterdam 26 april 1941, dr. van André en Wilhelmina Jacoba Waasdorp; zij hertr. Monnickendam A.N. Greuter; tr. 2e Renkum 29 sept. 1967 Cornelia Jacoba Diepenbroek, geb. Voorburg 24 maart 1946, ziekenverzorgster, dr. van Herman en Cornelia Johanna Manger.
Uit het eerste huwelijk:
link naar staak 1. Irmgard Anna Frederike Kolff, geb. Amsterdam 26 aug. 1959, tr. Monnickendam 28 mei 1982 René Bommels, geb. Amsterdam 13 maart 1959, directeur tapijt- en meubelzaak, zn. van Willem en Anna Geertruida Bertelkamp.
Uit het tweede huwelijk:
link naar staak 2. Cornelis Gerard Kolff, volgt XVIXm.
link naar staak 3. Margaretha Catharina Kolff, geb. Enkhuizen 1 juli 1970, klinisch psycholoog.
link naar staak 4. Pauline Kolff, geb. Enkhuizen 14 nov. 1971, administratief medewerkster.
link naar staak 5. Charlotte Johanna Kolff, geb. Enkhuizen 27 nov. 1973.
link naar staak 6. Suzanne Victoria Kolff, geb. Enkhuizen 10 febr. 1975.
link naar staak 7. Max Olivier Kolff, geb. Wageningen 31 jan. 1986.

link naar staak XIXm. Cornelis Gerard Kolff, geb. Ede 14 febr. 1969, reïntegratie consulent, tr. Maarssen 21 juni 2002 Willemijn Kuijper, geb. Naarden 30 november 1972, dr. van Frans en Ilona Geel.
Uit dit huwelijk:
link naar staak 1. Olaf Kolff, geb. Utrecht 10 nov. 2003.
link naar staak 2. Kasper, geb. Maarssen 19 juli 2007.

link naar staak XVn. Benjamin Kolff, geb. Rotterdam 15 okt. 1846, lid firma Hollertt & Kolff, reders ald., overl. Den Haag 22 aug. 1931, tr. Zaandam 15 mei 1873 Jochemina Margrieta van Doesburgh, geb. Zaandam 2 nov. 1851, overl. Den Haag 22 sept. 1929, dr. van Everardus Brandt van Doesburgh en Maartje Blaauboer.
Uit dit huwelijk:
link naar staak Dirk Herbert Kolff, volgt XVIp.

link naar staak XVIp. Dirk Herbert Kolff (Erelid) (Bestuur 1926-1948) (1e Heerendiner), geb. Rotterdam 9 febr. 1874, directeur kantoor N.V. Wm. H. Müller & Co. ald., overl. Naarden 5 nov. 1951, tr. 1e Den Haag 7 nov 1901 Henriette Carolina Dorothea van der Elst, geb. Dordrecht 31 jan. 1870, overl. Rotterdam 17 juni 1915, dr. van Dr. Bartholomeus en Jeannette Dorothée den Bandt; tr. 2e Naarden 18 jan. 1921 Baldine Adriënne Cornélie van Dorp (De Colve I), geb. Amsterdam 18 mei 1887, overl. Naarden 2 jan. 1957, dr. van Dr. Willem Anne en Henriëtte Geertruida Holtzman.
Uit het eerste huwelijk:
link naar staak 1. Benjamin, volgt XVIIn.
link naar staak 2. Herbert Dirk, volgt XVIIo.
Uit het tweede huwelijk:
link naar staak 3. Margrieta Kolff (De Colve XII), geb. Rotterdam 10 dec. 1921, overl. Wassenaar 8 juni 2015, tr. Naarden 1 maart 1949 Drs. Barthold Henny (O.O.N., Grosse Verdienstkreuz des Verdienstordens [B.R.D.]), geb. Den Haag 9 nov. 1920, econ.drs., oud-hoofddirecteur Siemens Nederland N.V. te Den Haag, overl. Wassenaar 26 aug. 2007, zn. van Barthold en Adriana Cornelia Elisabeth Alida van Gilse van der Pals.
link naar staak 4. Gijsbert Huibert, volgt XVIIp.

Monica Katherine Kruisinga Benjamin Kolff Afbeeldingen links: Monica Katherine Kruisinga en Mr. Benjamin Kolff
link naar staak XVIIn. Mr. Benjamin Kolff (O.O.N.) (15 burgemeesters) (Bestuur 1928-1953), geb. Rotterdam 13 sept. 1902, burgemeester van Vlissingen 1946-1967, overl. Veenendaal 21 juli 1982, tr. 1e Den Haag 24 sept. 1935 Monica Katherine Kruisinga, geb. Winterswijk 10 dec. 1905, overl. Oostburg 9 juni 1963, dr. van Prof. Dr. Etsko en Katherine Ellen Chapman; tr. 2e Amerongen 12 dec. 1968 Adriana Margaretha Kolff (zie CBCA XVIn1).
Uit het eerste huwelijk:
link naar staak 1. Katherine Ellen Kolff, geb. Rotterdam 25 nov. 1936, tr. 1e Vlissingen 16 april 1959 (door echtsch. ontbonden Nottingham 16 okt. 1980) Peter Sachs, M.A., geb. Leeds 30 nov. 1933, research engineer Marconi Company (Eng.), zn. van Werner en Emma Sophie Boehm; tr. 2e Hemel Hempstaed (Hertfordshire) 13 april 1991 Robert Vincent Thompson, geb. Londen 21 maart 1929, Marketing Manager Smith Kline Beecham Plc. te Londen, zn. van Robert en Dorothy Vincent.
link naar staak 2. Dirk Herbert Arnold, volgt XVIIIn.
link naar staak 3. Drs. Lucina Margrieta Kolff, geb. Rotterdam 10 maart 1940, drs. letteren, lerares klassieke talen Montessori Lyceum Herman Jordan Zeist, tr. Vlissingen 9 mei 1962 Ir. Jan Thierry, geb. Den Haag 17 aug. 1935, elektrotechn. ing., interim manager, zn. van Hendrik en Johanna Jacoba Adriana van Wijngen.
link naar staak 4. Wouter Evert, volgt XVIIIo.

link naar staak XVIIIn. Prof. Dr. Dirk Herbert Arnold Kolff (Erelid) (R.O.N.) (Bestuur 1994-2016) (Historie: P.intro) (Historie: G.intro) (De Colve VI) (De Colve XV), geb. Rotterdam 11 febr. 1938, litt.dr. Leiden 1983, hoogleraar moderne geschiedenis van Zuid-Azië Universiteit Leiden, tr. Leiden 18 maart 1967 Drs. Annemarie Haantjes (L.O.N.), geb. Nieuwer-Amstel 12 dec. 1940, drs. wis- en natuurkunde, lerares wiskunde, dr. van Prof. Dr. Johannes en Marie Antoinette Mulder.
Uit dit huwelijk:
link naar staak 1. Drs. Joukje Hanneke Kolff, geb. Jhansi (India) 21 aug. 1969, drs. alpha-informatica, MFA (Master of Fine Arts).
link naar staak 2. Benjamin Jetze, volgt XIXn.

link naar staak XIXn. Drs. Benjamin Jetze Kolff (Bestuur 2016- ), geb. Leiden 23 dec. 1970, tr. Zoeterwoude 9 aug. 2003 Annemieke Rexwinkel, geb. 23 febr. 1975, dr. van Huibert Heinz en Pietronella Bastmeijer.
Uit dit huwelijk:
link naar staak 1. Ella Neli Hanneke Kolff, geb. Utrecht 12 jan. 2005.
link naar staak 2. Dirk Huibert ('Willem'), geb. Utrecht 20 juni 2008.

link naar staak XVIIIo. Ing. Wouter Evert Kolff (De Colve XIII), geb. Rotterdam 7 mei 1944, waterbouwk. ing., civiel technisch ambtenaar Prov. Waterstaat Zeeland, overl. Middelburg 31 okt. 1981, tr. Amerongen 25 okt. 1969 Lucina Frances Elisabeth Kruisinga, geb. Medan 15 dec. 1941, overl. Middelburg 3 aug. 2007, dr. van Johannes Noel en Frederica Bakker.
Uit dit huwelijk:
link naar staak 1. Johannes Dirk, volgt XIXo.
link naar staak 2. Bastiaan Wouter Kolff, geb. Zierikzee 26 aug. 1973, student bouwkunde.
link naar staak 3. Katherine Elisabeth Kolff, geb. Zierikzee 14 aug. 1975, studente kunstgeschiedenis en archeologie.
link naar staak 4. Susanne Ellen Kolff, geb. Goes 9 dec. 1976.
link naar staak 5. Charlotte Kolff, geb. Middelburg 18 okt. 1979.

link naar staak XIXo. Johannes Dirk Kolff, geb. Zierikzee 9 april 1971, docent geschiedenis, tr. Amsterdam 24 juni 2008 Anneke Pels.
Uit deze relatie:
link naar staak Wouter Vincent Kolff, geb. Amsterdam 21 okt. 2007.

link naar staak XVIIo. Herbert Dirk Kolff (Erelid) (Bestuur 1947-1976), geb. Rotterdam 5 april 1906, directeur N.V. J. Schreuder & Co.'s Handelmij. ald., overl. Wageningen 1 aug. 1981, tr. 1e Renkum 15 juni 1933 Theodora Haverkorn van Rijsewijk, geb. Heelsum 31 maart 1906, overl. Den Haag 20 juli 1946, dr. van Carel Theodoor en Theodora Gerarda Mees; tr. 2e Rotterdam 28 (kerkelijk Oosterbeek 29) nov. 1947 Clara Elisabeth Reijnvaan, geb. Nordenham (Oldenburg) 5 mei 1913, overl. Amerongen 6 april 2011, dr. van Ir. Louis en Martina Elisabeth Catharina Antoinette Wrede.
Uit het eerste huwelijk:
link naar staak 1. Drs. Hendriette Carolina Dorothea Kolff, geb. Den Haag 23 aug. 1934, pharm.drs., apotheker, overl. Warnsveld 4 okt. 2010.
link naar staak 2. Carel Theodoor Kolff, geb. Den Haag 9 juni 1938, overl. ald. 8 sept. 1938.
link naar staak 3. Anna Maria Gerarda Kolff, geb. Den Haag, 4 nov. 1939, tr. Rotterdam 18 okt. 1969 Coen Willemse, geb. Voorburg 27 dec. 1933, econoom, directeur Verenigde Tank Rederij B.V., zn. van Hendrik en Catherine Aten.
Uit het tweede huwelijk:
link naar staak 4. Herbert Dirk Kolff, geb. Rotterdam 23 okt. 1948, kandidaat ing. stedebouwkunde, oud-gezinshelper Stichting Maatzorg Delft.
link naar staak 5. Drs. Martine Elisabeth Kolff, geb. Rotterdam 1 sept. 1950, drs. sociologie, stafmedewerker Stichting Informatiecentrum voor de Gezondheidszorg te Utrecht, overl. Bilthoven 29 okt. 1990, tr. Amerongen 14 mei 1977 Ir. Antoine Jan Macgiel Valk (CBE, Commander of the British Empire), geb. Soerabaja 12 dec. 1949, ing. metaalkunde, directeur telefonie Uniworld (PTT Telecom) te Hoofddorp, zn. van Antoine Jacques en Elisabeth Wilhelmina Adriaanse.

link naar staak XVIIp. Drs. Gijsbert Huibert Kolff (Biografie 1939-1950) (De Colve XII), geb. Rotterdam 28 aug. 1927, econ.drs., oud-hoofd personeelszaken Mammoet Transport Amsterdam, overl. Naarden 11 okt. 2018, tr. Bussum 11 juli 1958 Ds. Mr. Maria Benona Vos, geb. Den Haag 12 jan. 1921, overl. Naarden 20 febr. 2010, remonstrants predikant, dr. van Mr. Bernard Henri en Gesina Johanna Elfrink.
Uit dit huwelijk:
link naar staak 1. Mr. Johanna Margrieta Benona Kolff, geb. Naarden 28 juni 1959, werkzaam Artsen zonder Grenzen, tr. Laren 28 maart 1987 James Patrick Nolan, M.B.A., geb. Dublin (Ierland) 28 maart 1960, cooperate finance Copers & Lybrand te Amstelveen, zn. van James John en Nesta Fitzgerald.
link naar staak 2. Huibert Benjamin, volgt XVIIIp.
link naar staak 3. Petrus Hendrik Kolff, geb. Naarden 16 nov. 1963, hovenier.

link naar staak XVIIIp. Huibert Benjamin Kolff, geb. Naarden 27 jan. 1961, directeur-eigenaar Emergo Fashions Group B.V. te Driebergen, tr. Naarden 2 okt. 1993 Heleen Johanna Elizabeth Hofstee, geb. Bussum 17 nov. 1969, directie-assistente reclamebureau, dr. van Christiaan Hugo Buis en Elly Helene van de Garde.
Uit dit huwelijk:
link naar staak 1. Boris Benjamin Kolff, geb. Bussum 8 augustus 1997.
link naar staak 2. Babette Belle Kolff, geb. Blaricum 30 augustus 1999.

Top Pagina