from published letters in nrc handelsblad

"tijdens dit diner realiseerde ik me weer dat in elk gesprek mensen pas bereid zijn om te luisteren
als ze zichzelf ook gehoord voelen
en juist daar gaat het zo vaak mis in de relatie met de arabische wereld"

(petra stienen, letter published 18/8/2010 in nrc-handelsblad
referred to again in nrc-handelsblad 2010/12/31&2011/1/1 )

(below is the english translation:)

"during this dinner i realised again that in whichever discussion people are only prepared to listen
when they themselves feel understood
and this is where it is all going so wrong in our relation to the arab world"