Marius Kolff

marius kolff

curriculum vitae

     
nederlands   english
ervaring   experience
| ervaring | opleiding | vrijwilliger | contact | overpeinzing |   | experience | education | voluntary | contact | reflection |
     
betaalde activiteiten (huidige)   paid activities (current)
2006-heden Logo CAS International
directeur
cas international (stichting comité anti stierenvechten)
omvat international netwerk van meer dan 110 organisaties
cas international wil het misbruik van dieren bij stierengevechten en bij andere evenementen beëindigen
2 betaalde medewerkers, circa 30 vrijwilligers
en circa 5.000 donateurs en ondersteuners
 
Logo CAS International 2006-current
executive director
cas international (anti bullfighting committee) (foundation)
includes a global network of more than 110 organisations
cas international wants to end cruelty towards animals in bullfights and other events such as in many local fiestas
2 paid employees, approx. 30 volunteers, and
approx. 5,000 donors, incl. other supporting members
     
betaalde activiteiten (alleen vorige 3)   paid activities (previous 3 only)
| ervaring | opleiding | vrijwilliger | contact | overpeinzing | top |   | experience | education | voluntary | contact | reflection | top |
2005-2006
stafmedewerker beleid & organisatie, coördinator vrijwilligers
stichting haags dierencentrum
opvang en pension voor huisdieren
22 betaalde medewerkers (21 fte) en circa 120 vrijwilligers
  2005-2006
employee management & organization, coordinator volunteers
the hague animal centre (foundation)
shelter and pension for domestic animals
22 paid employees (21 fte) and approx. 120 volunteers
2001-2004
directeur
stichting johanniter hulpverlening, den haag
vrijwilligersorganisatie, actief in de zorg en vakanties voor gehandicapten
6 medewerkers, 2500 vrijwilligers
  2001-2004
executive director
johanniter hulpverlening (foundation), the hague
volunteer organisation, active in care and holidays for the disabled
6 employees, 2500 volunteers
1994-2001
(2001-2007 als secundaire activiteit)

directeur/eigenaar
hofpoort, den haag
organisatie en communicatie
  1994-2001
(2001- 2007 as secondairy activity)

owner/executive director
hofpoort, the hague
organisation and communication
 
opleiding (alleen hoogste)   education (highest only)
| ervaring | opleiding | vrijwilliger | contact | overpeinzing | top |   | experience | education | voluntary | contact | reflection | top |

2005 (jan.) doctoraal geschiedenis
erasmus universiteit, rotterdam
afstudeervariant:
beleid & bestuur, communicatie & media
thesis over besturen van vrijwilligersorganisaties
en de civil society 1945-2004
in een internationaal perspectief: een vergelijk
(ga naar deze thesis - opent in een nieuw scherm)

  2005 (jan.) masters degree history
erasmus university, rotterdam
graduation field:
management & administration, communication & media
thesis on management of volunteer organisations
and the civil society 1945-2004
international perspective: a comparison
(go to thesis, only available in dutch, opens in a new screen)
     
cursussen, vaardigheden   courses, skills
| ervaring | opleiding | vrijwilliger | contact | overpeinzing | top |   | experience | education | voluntary | contact | reflection | top |

meest recent:

divers den haag
leergang diversiteit & sensitiviteit
niveau 1 & 2

hogeschool utrecht
centrum voor communicatie en journalistiek
het opiniestuk

master class eu lobbying
european training institute, brussel

voorts, onder meer:
champ test goede doelen
preventiemedewerker arbo
 

most recent:

divers den haag
study diversity & sensitivity
levels 1 & 2

university of applied sciences utrecht
centre for communication and journalism
the opinion editorial

master class eu lobbying
european training institute, brussels

more, amoungst other items:
champ test ngo's
'preventiemedewerker arbo'
     
talen   languages
nederlands: uitstekend
engels: uitstekend
duits: uitstekend
spaans: uitstekend
frans: zeer goed
pools: enige kennis
  dutch: fluent
english: fluent
german: fluent
spanish: fluent
french: very good
polish: some knowledge
   
vrijwillige activiteiten (huidige)   voluntary activities (current)
| ervaring | opleiding | vrijwilliger | contact | overpeinzing | top |   | experience | education | voluntary | contact | reflection | top |
als erkenning voor mijn vrijwillige activiteiten voor de stad den haag
kreeg ik in 2010 de stadsspeld van de gemeente den haag uitgereikt
  as a recognition of my activities as volunteer for the city of the hague
i received the stadsspeld of the municipality of the hague in 2010
     
familievereniging kolff   kolff family association
2006-heden: voorzitter, 1983-2006: secretaris   2006-current: chairman, 1983-2006: secretary in the board
     
2014-heden: buddy en trainer bij buddy netwerk den haag   2014-current: buddy and trainer at buddy netwerk the hague
     
(selectie van eerdere)   (selection of previous)
lions club den haag 1   lions club the hague 1
2014-2021 actief lid   2014-2021 active member
     
2015-2019: lid comité stop internationaal park   2015-2019: member committee stop internationaal park
en de daardoor gevormde 'denktank'   and the subsequently formed 'denktank'
     
stichting bewonersorganisatie de groene eland   civil association de groene eland (foundation)
2006-2012: voorzitter
2001-2006: vice-voorzitter en penningmeester
  2006-2012: chairman
2001-2006: vice-chairman and treasurer in the board
tegenwoordig nog wel actief in werkgroepen   currently still active in committees
     
stichting haags dierencentrum   the hague animal centre (foundation)
2003-2007: secretaris
(ook ontwerp en beheer website tot oktober 2007)
  2003-2007: secretary in the board
(also design and maintenance website up to october 2007)
     
nbav   nbav
(ned. branchevereniging voor aangepaste vakanties)   (neth. assocation of holiday organizors for disabled)
2001-2005: secretaris
30 lid-organisaties
(ook ontwerp en beheer website tot 2005)
  2001-2005: secretary in the board
30 member organizations
(also design and maintenance website up to 2005)
   
contact   contact
| ervaring | opleiding | vrijwilliger | contact | overpeinzing | top |   | experience | education | voluntary | contact | reflection | top |
     
e-mail   email

(gecodeerd, opent uw mailprogramma)
 
(encrypted, will open your mail programme)