kolff: historie: geografisch: 1: 1

familiewapen kolff

De Familie en onze rivieren - Kolffen: mensen van de rivieren (1/2)

Welkom: Nieuws Vereniging Leden De Colve Genealogie Historie Biografieën Contact Links Zoek English
  Over Historie Personen Geografisch Uit De Colve Onderzoek Familiewapen        
< Intro Geografisch   Geografie Volgende >
In haar mooie boek over de geschiedenis van onze familie (Kolff in Zeven Eeuwen) heeft mevrouw Manneke rake typeringen gegeven van de drie takken van onze familie. Zij heeft zich niet gewaagd aan een karakteristiek van de gehele familie. Dat was verstandig want hoe zouden die vele honderden leden van de familie, bezien door de eeuwen heen, allen onder een noemer zijn te brengen?

Ik kan maar een gemeenschappelijk kenmerk vinden, dat enigszins zou voldoen.Dat kenmerkende bestaat hierin, dat de familiegeschiedenis sterk is verbonden met de grote rivieren van ons land. Sporen van die verbondenheid zijn nog bij velen van ons naspeurbaar en spelen een rol tot op de huidige dag.

Keten van het Schippersgilde te Nijmegen
Afbeelding:
Keten Schippersgilde Nijmegen
  Zijn zoon Wouter (VII) ging varen, werd schipper en verhuisde langs de rivier naar Nijmegen. Hij trouwde drie maal, en wel 'langs de rivieren', zo zou je het kunnen typeren; de bruiden kwamen uit Antwerpen, Tiel en Nijmegen.

Zijn zoon, ook een Wouter (VIII), was deken van het schippersgilde en trouwde wat deftiger, met een meisje Van Heteren, wat een, misschien riddermatige, familie was uit het Rijk van Nijmegen.
Hun zoon was weer een Wouter (IX), de latere predikant, van wie wij allen afstammen. In zekere zin was hij een jongen van de wal, maar het is opvallend, dat zijn eerste standplaats Vuren en Dalem was, weer aan de Waal, en een buitenwijkje van Gorkum. Hij eindigde zijn leven, zoals alle Kolffen weten, als predikant in de vissersplaats Maassluis, waar de scheepjes in de kerk hingen en waar vrijwel iedereen afhankelijk was van de scheepvaart.

Er is in de geschiedenis van ons land vaak eenzijdig veel nadruk gelegd op het belang van de zeevaart. Alsof ieder die wat bereiken wilde 'het zeegat uit' moest en dat ook wilde. Wij hebben de geschiedenis van de vaart op de rivieren verwaarloosd en wij zijn bijna vergeten, dat de vertrouwdheid met het water eerst op de grote rivieren, binnengaats dus, gedurende lange eeuwen moest worden geleerd.

Toen Wouter Kolff (VI), de zoon van de Oisterwijkse schout, omstreeks 1586 vanwege de troebelen van de Opstand uitweek naar Geertruidenberg, de plaats waar zijn vrouw Anneken Pap vandaan kwam, is het begonnen.