Postkaart Willemskade en Willemsplein
Op deze postkaart is de Willemskade te zien, waar de kade overgaat in het Willemsplein.
De kaart dateert van vele jaren van voor het schilderij - zoals te zien is aan de schepen langs de kade -
maar geeft wel een goed beeld van de gebouwen die links op het schilderij staan afgebeeld.
De jonge bomen zijn sindsdien behoorlijk gegroeid en enkele ervan staan ook op het schilderij.