kolff: genealogie: wegwijzer: afkortingen

familiewapen kolff

Genealogie: Afkortingen en Onderscheidingen

Welkom: Nieuws Vereniging Leden De Colve Genealogie Historie Biografieën Contact Links Zoek English
      Wegwijzer Gen: Uitgebreid Gen: Overzicht Jongste Kolffen Nederlands' Patriciaat Zoek
  Wegwijzer: Start Structuur Hoe Genealogie te Bezoeken Opmerkingen Internationaal      
(&) meer gegevens bekend, maar niet op deze site op verzoek betrokkene
geb. plaats en datum van geboorte
overl. plaats en datum van overlijden
tr. plaats en datum van huwelijk
(r) relatie met
hertr. hertrouwd
dr. dochter
zn. zoon
begr. begraven
ged. gedoopt
ald. aldaar
N.N. onbekend (geen naam)
* vroeg gestorven
En andere gebruikelijke afkortingen.
Bij 'echtsch. ingeschr.' moet worden opgemerkt dat deze gegevens niet altijd worden verstrekt en dat deze dus soms onvolledig zijn.
R.M.W.O.3 Militaire Willemsorde, Ridder 3e klasse
R.M.W.O.4 Militaire Willemsorde, Ridder 4e klasse
R.N.L. Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
O.O.N. Officier in de Orde van Oranje-Nassau
C.O.N. Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau
R.O.N. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
L.O.N. Lid in de Orde van Oranje-Nassau
O.E.K. Officier in de Orde van de Eikenkroon
R.E.K. Ridder in de Orde van de Eikenkroon
B.K. Bronzen Kruis
B.L. Bronzen Leeuw
Legpenning Hoge Gemeentelijke Onderscheiding
Andere onderscheidingen (meestal buitenlandse) worden in de Genealogie voluit vermeld.