kolff: genealogie: uitgebreid: a

familiewapen kolff

Genealogie: A

Welkom: Nieuws Vereniging Leden De Colve Genealogie Historie Biografieën Contact Links Zoek English
      Wegwijzer Gen: Uitgebreid Gen: Overzicht Nederlands' Patriciaat Zoek
tak a I-VI   A     B C   link = heen en weer tussen genealogie uitgebreid en genealogie overzicht
VII-IX   AA AB AC   CA CB                 CC   CD
              CBA CBB CBC CBCA CBCB CBCC CBCD CBCE CBCF CCA CCB  
link naar staak Xa. Ds. George Justus (Georgius Justinus) Kolff (Biografieën 1939-1950), geb. Dalem 12 aug. 1672, geref. predikant te Brandwijk 1699-1717, te Spijk (Z.-H.) 1717-1738, begr. Maassluis 23 jan. 1740, tr. Brandwijk 12 okt. 1702 Elisabeth van Adrichem (van Opstal), ged. Maassluis 16 mei 1668, overl. Spijk 22 nov. 1731, dr. van Goris Jansz van Opstal en Pietertje Adriaensdr Outshoorn en wed. van Pieter Barentsz Langerak.
Uit dit huwelijk:
link naar staak 1. Gualtherus Kolff, ged. Brandwijk 15 april 1702, overl. voor 28 febr. 1713.
link naar staak 2. Petronella Kolff, ged. Brandwijk 15 april 1705, overl. jong.
link naar staak 3. Samuel Kolff, ged. Brandwijk 3 okt. 1706, overl. voor 14 jan. 1740.
link naar staak 4. Cornelia Kolff, ged. Brandwijk 11 dec. 1707, overl. voor 1709.
link naar staak 5. Cornelia Kolff, geb. Brandwijk 12 jan 1709, overl. Leerdam 19 mei 1786, tr. 1740 Ds. Johannes van Oudheusden, ged. Den Haag 10 maart 1709, geref. predikant te Ieper 1734-1742, te Schoonrewoerd 1742-1777, overl. Leerdam 16 aug. 1791, zn. van Ds. Wilhelmus en Sara Pijll.
link naar staak 6. Gualthera Cornelia Kolff, ged. Brandwijk 24 jan. 1710, overl. Heukelum (aangeg. 7 nov.) 1761, tr. Heukelum 6 april 1740 Laurens de Groot, ged. Heukelum 23 aug. 1693, drossaard, schout en dijkgraaf ald., stadhouder der lenen over de stad en baronie van Heukelum, overl. Heukelum 6 april 1782, zn. van Pieter en Maria van Duynen en wedr. van 1e Christina Clijn, 2e Petronella van Doorn.
link naar staak 7. Adriana Kolff, geb. Brandwijk 28 febr. 1713, overl. voor 14 jan. 1740.
link naar staak 8. Gualtherus, tweeling met voorgaande, volgt XIa.

link naar staak XIa. Ds. Gualtherus Kolff, geb. Brandwijk 28 febr. 1713, geref. Predikant te Spijk, 1738-1773, overl. ald. 24 aug. 1786, tr. 1e Leerdam 21 okt. 1738 Cornelia Clant, ged. Haarlem 3 april 1712, overl. Spijk, ca. 1751,dr. van Mr. Cornelis en Cornelia Schatter; tr. 2e Gorinchem 15 febr. 1753 Anna Bollaan, geb. Gorinchem 15 febr. 17125, overl. Haarlem 29 april 1812, dr. van Johan en Cornelia Gijsberta van Houten.
Uit het eerste huwelijk:
link naar staak 1. Marie Françoise Kolff, geb. Spijk 25 dec. 1739, overl. Gorinchem 16 maart 1823.
link naar staak 2. Elisabeth Kolff, geb. Spijk. 25 jan. 1741, overl. Gorinchem na 1787.
Uit het tweede huwelijk:
link naar staak 3. George Justinus, volgt XIIa.
link naar staak 4. Cornelia Gijsbertha Kolff, geb. Spijk 29 maart 1758, overl. Lisse 28 aug. 1823, tr. Spijk 27 juni 1784 Ds. Hendrik van Hemert, ged. Leiden 17 okt. 1734, geref. predikant te Oisterwijk 1768-1775, te Spijk 1775-1788, overl. Noordwijk-Binnen 25 okt. 1807, zn. van Antonis en Lucretia Brinkman.
link naar staak 5. Gualtherina Cornelia Kolff, geb. Spijk 29 maart 1758, overl. Medemblik 3 febr. 1838, tr. Spijk 16 okt. 1785 Ds. Jan Wijnand Doedes, ged. Utrecht 6 okt. 1756, geref. predikant te Stad aan het Haringvliet 1783-1787, te Burgh 1787-1789, te 's-Gravendeel 1789-1827, overl. ald. 20 aug. 1829, zn. van Isaak en Hillegonda van Wallenburg.
link naar staak 6. Johanna Huijberta Kolff, geb. Spijk 25 jan. 1760, overl. Gorinchem 6 april 1845, tr. Schelluinen 18 aug. 1788, Peter Mabé, ged. Haarlem 15 febr. 1760, fabrikeur van linten, kapitein schutterij ald., overl. Gorinchem 26 dec. 1822, zn. van Peter en Femmetje Greving.
link naar staak 7. Everdina Cornelia Kolff, geb. Spijk 7 april 1762, overl. Lisse 9 april 1828, tr. Haarlem 27 maart 1816 Jan Gerard Cramerus, geb. Haarlem 8 juni 1773, notaris te Noordwijk 1800-1811, schout en secretaris van de beide Noordwijken (1807), notaris te Lisse 1811-1852, burgemeester van Noordwijkerhout (1832)-1843, overl. Etten en Leur 16 jan. 1859, zn. van Ds. Ernst Willem en Christina van Loon.
link naar staak 8. Cornelis Petrus Kolff, geb. Spijk 20 sept. 1764, gadermeester van het Over- en Nedereinde van Spijk (1797), overl. Den Haag 22 nov. 1801, tr. Amsterdam 9 nov. 1800 Helena Cramerus, geb. Haarlem 25 april 1766, overl. Lisse 9 nov. 1841, dr. van Ernst Willem en Christina van Loon en wed. van Antonie Barmentlo.
link naar staak 9. Johann Cornelis Kolff, geb. Spijk 4 juni 1767, luitenant-ter-zee admiraliteit op de Maze 1883-laatstelijk kapitein-luitenant-ter-zee a/b van 's lands oorlogsschip de Ceres (1795), overl. Curaçao 15 febr. 1795, tr. Vianen 17 nov. 1799 Claude Nachury.
   Uit dit huwelijk:
   link naar staak Gualtherus Kolff, geb. Vianen 15 aug. 1793, overl. ald. 8 juni 1799.
link naar staak 10. Anna Geertruy Kolff, geb. Spijk 31 okt. 1769, overl. Frankfurt am Main 11 febr. 1838, tr. 1e Schönefeld (Hessen-Kassel) 25 sept. 1798 Adriaan van der Hoop, geb. Nijmegen 16 febr. 1768, officier cav. in statendienst, laatst. majoor-1795, officier in Engelse dienst (1799), overl. Kassel 24 jan. 1803, zn. van Willem Gerrit en Anna Theodora Louisa van Randwijck en gesch. echtg. van Isabella de Pesters; tr. 2e Kassel 7 jan. 1807 Johann Conrad von Firnhaber von Eberstein, geb. 14 juli 1763, kapitein in Keurhessische dienst, overl. 16 dec. 1821.

link naar staak XIIa. Georgius Justinus Kolff (Historie), geb. Spijk 21 april 1754, schout (1776)-, secretaris (1776)- en baljuw (1778)- van het Nedereind van Spijk, vluchtte kort voor 1790 wegens manslag naar West-Indië, planter te Fort Zeelandia te Essequibo, overl. Brits Guyana 1824, tr. 1e Deil 26 maart 1775 Johanna van Everdingen, geb. Deil 22 aug. 1752, overl. Spijk 1788, dr. van Gerrit en Huberta Anna Buschmann; tr. 2e Essequibo 1790 Marie Brunel, overl. tussen 5 dec. 1808 en 1824 (zie opmerking over mogelijk nieuwe gegevens).
Uit het eerste huwelijk:
link naar staak 1. Gualtherus, volgt XIIIa.
link naar staak 2. Everdina Cornelia Kolff, geb. Spijk 2 maart 1778, overl. Lent 13 febr. 1848, tr. Amsterdam 24 mei 1803 François Jas, geb. Amsterdam 7 mei 1760, chirurgijn, overl. Amsterdam 11 juni 1830, zn. van Pieter en Vrouwtje Donker.
Uit het tweede huwelijk:
link naar staak 3. Anna Everdine Geertuida Kolff, geb. Essequibo in 1791, overl. ald. in 1794.
link naar staak 4. Johanna Sophia Georgette Kolff, geb. Essequibo 11 sept. 1794, woonde te Demerary (1827), overl. na 22 juli 1827, tr. 1e N.N. Leach; tr. 2e 1826 N.N. Green.
link naar staak 5. Anna Elisabeth Kolff, geb. Essequibo 6 dec. 1795, overl. ald. in 1796.
link naar staak 6. Louiza Cornelia Kolff, geb. Essequibo in 1798, woonde te Demerary (1827), overl. na 22 juli 1827.

link naar staak XIIIa. Gualtherus Kolff (De Colve XIII) (15 burgemeesters), geb. Deil 31 juli 1775, schepen 1796-1811, schout 1804-1811, secretaris 1804-1835, maire, later genoemd burgemeester 1811-1835 van Deil, dijkschrijver Tielerwaard 1795-1835, lid. Prov. Staten van Gelderland 1821-(1830), overl. Deil 30 sept. 1846, tr. Deil 18 mei 1806 Maria Merkens, geb. Mariënweerd 13 okt. 1775, overl. Deil 2 maart 1836, dr. van Willem en Jantje van Stenis en wed. van Cornelis van Zanten.
Uit dit huwelijk:
link naar staak 1. Georgius Justinus Kolff, geb. Deil 9 febr. 1807, overl. ald. 16 febr. 1807.
link naar staak 2. Georgius Justinus Kolff (O.E.K.), geb. Deil 26 april 1808, notaris te Didam 1838-1840, te Herwijnen 1840-1873, secretaris Tielerwaard 1835-1842, lid raad, later genoemd gemeenteraad 1842-1888 en wethouder (1851-1888) van Herwijnen, overl. ald. 12 okt. 1893.
link naar staak 3. Willem Marinus, volgt XIVa (Tak AA).
link naar staak 4. Gerrit Huibert Anne, volgt XIVb (Tak AB).
link naar staak 5. Gualtherus Marinus Jan, volgt XIVc (Tak AC).
link naar staak 6. Jannetta Johanna Kolff, geb. Deil 5 nov 1817, overl. ald. 25 april 1870, tr. Deil 30 dec. 1838 Jacobus Johannes Gerrit van Everdingen, geb. Deil 28 aug. 1805, dijkgraaf Tielerwaard 1865-1879, plv.-kantonrechter te Geldermalsen 1844-1878, overl. Deil 1879, zn. van Jean Margriet Franciscus en Gozina van der Linden.

Top Pagina