kolff: de colve: XIII: 1

 
familiewapen kolff

Artikel overgenomen uit De Colve XIII - 2008: Het Huis Nimmerdor (1/2)

Welkom: Nieuws Vereniging Leden De Colve Genealogie Historie Biografieën Contact Links Zoek English
      Intro Inhoud De Colve Opmerkingen Draag bij aan De Colve  
  Kolffen te Amersfoort - het Huis 'Nimmerdor' (1), door Bertie (G.W.) Nix- Kolff (CBCF XVIaa1) Volgende >
In De Colve XIII was ook een aardig artikel opgenomen over de bijnamen van Rotterdamse Kolffen (1850-1950). Dit artikel is op de site opgenomen onder: Historie: Personen: Bijnamen. Bekijk dat artikel of, ga er naar terug als u daar vandaan kwam. Klik op de link.
Huis 'Nimmerdor', het ontstaan en de veranderingen

'Nimmerdor' is een van de scheppingen van Everhard Meyster, een als zonderling bekend staande Amersfoortse burger die leefde van ongeveer 1617- 1679. De ook heden ten dage nog beroemde Amersfoortse Kei, werd door hem naar de stad gehaald. Meyster kon - als katholiek - geen openbaar ambt bekleden en hij besteedde zijn aanzienlijke vermogen en zijn tijd o.a. aan het ontginnen van heidegronden in de buurt van Amersfoort en aan de aanleg van lusthoven, waarvan 'Nimmerdor' de belangrijkste was. Hij ontving hier vele gasten, vaak uit kunstenaarskringen. Een van deze gasten was in 1669 Constantijn Huygens, die dit bezoek in zijn dagboek lovend heeft verwoord.

Nimmerdor tot in WOII'Nimmerdor' is van zijn scheppingen het enige voorbeeld van een 'altijd groene hof', aangelegd met uitsluitend groenblijvende heesters en bomen zoals grove- en fijne spar, hulst, klimop en zevenboom. De hof werd voltooid in 1655. Na Meysters’ dood in 1679, verkoopt zijn weduwe Agatha Schaap de bezittingen in gedeelten aan verschillende kopers zoals uit de koopakten blijkt. Op een openbare verkoping wordt 'Nimmerdor' op 26 september 1682 verkocht aan Dirk van Ommeren, oud-burgemeester van Amersfoort. Omstreeks 1715 verkoopt Van Ommeren het landgoed aan Cornelis Wijborgh, burgemeester van Amersfoort. De erven Wijborgh verkopen 'Nimmerdor' dertig jaar later aan Laurentius Grothe. In deze periode bestaat het uit meerdere woningen, o.a. een tuinmanswoning, een boerenwoning, en schuren.
In 1746 wordt in de Amsterdamsche Courant melding gemaakt van uitbreiding op 'Nimmerdor' van 54 'morgen', bestaande uit o.a. vijvers, kommen, grachten, eiken en beuken! In 1788 wordt de buitenplaats verhuurd aan Vrouwe Maria Soet, 'gesepareerde huisvrouw' van de heer A.C. Josephe. Vanaf 1846 is het landgoed in bezit van Mevrouw A. Pompe van Meerdervoort, weduwe van Mr. F.J. Pigeaud, rentmeester te Amersfoort, later van haar dochter Johanna Antonia Pigeaud. Vanaf ong. 1881 tot 1915 is het landgoed in bezit van Margaretha Laurentina de Beaufort, echtgenote van H.J.H. baron van Boetzelaer van Oosterhout. De gemeente Amersfoort tracht in 1911 het landgoed aan te kopen, hetgeen - gelukkig - door Gedeputeerde Staten van Utrecht wordt afgewezen! In dat jaar huurt mijn Grootvader Gualtherus Kolff, gehuwd met Helene Mathilde Voss, het landgoed. In 1915 heeft hij het gekocht.

(Terug) naar: Familiedagen Overzicht