kolff: de colve: de colve II: 1

familiewapen

Artikel overgenomen uit De Colve II - 1997: Duin en Dennen (1/3)

Welkom: Nieuws Vereniging Leden De Colve Genealogie Historie Biografieën Contact Links Zoek English
      Intro Inhoud De Colve Opmerkingen Draag bij aan De Colve  
  Een monumentale villa: ‘Duin en Dennen’, pagina 1 Volgende >
Een bericht in het plaatstelijke blad Groot Wassenaar van 6 juni 1996 trok de aandacht van de redactie, die hierop attent was gemaakt. Marius Kolff (CBCD XVIIw4) geeft enkele aanvullingen op dat artikel:
"Mijn vader had drie kinderen toen hij met mijn moeder trouwde. Later kregen zij er nog vijf kinderen bij, zodat zij met acht kinderen in het huis hebben gewoond."

Nijenhorst voorheen Duin en Dennen, voorzijde"De naam die opa en oma, Jan en Ella Kolff-van der Giessen (CBCD XVIv), aan dat huis gaven, ‘Duin en Dennen’, had betrekking op het natuurgebied waarin het huis lag: een proefaanplant van Staatsbosbeheer van dennen in de duinen. De proef bleek geslaagd: de Corsicaanse dennen sloegen aan en werden in heel veel duinterreinen aangeplant... Men denkt daar nu geheel anders over, graag had men die dennen nooit in de duinen zien verschijnen. Zij onttrekken nu al jaren veel te veel water aan de duinen en moeten eigenlijk allemaal gerooid worden. Daar is veel protest tegen want de dennen ogen schitterend in de duinen.

De dennen en de duinen bepaalden de keuze voor Wassenaar van opa en oma: opa wilde op de Veluwe tussen de dennen gaan wonen, oma in de duinen aan zee (mogelijk was dit andersom!): laat Staatsbosbeheer nu juist begin twintiger jaren haar proef-dennenbos willen verkopen! De keuze was snel gemaakt, want hier woonden ze beiden best; dat hiermee de naam ‘Duin en Dennen’ voor het huis vanzelf ontstond mag wel duidelijk zijn."

Voorts merkt Marius nog iets op over Warmond. "Opa en oma werden tijdens de bezetting gelast het huis te ontruimen (zie ook Biografieën: 1939-1950: Inleiding, en verder). Zij hebben onder meer op een woonboot te Warmond gewoond. Deze woonboot lag aangemeerd achteraan een groot grasveld bij één van de grotere Warmondse huizen. Daar werkte Sara Witte als huishoudster. Sara kwam uit Hansweert (Zeeland). Oma en Sara konden het goed met elkaar vinden en toen oma en opa ‘Duin en Dennen’ na de bevrijding weer konden betrekken reisde Sara mee. Zij ging het huishouden op ‘Duin en Dennen’ bestieren. De acht kinderen van ‘Duin en Dennen’ hebben allemaal goede herinneringen aan Sara: de meesten van hen kregen van haar de fles. Ik heb veel vakanties mogen doorbrengen in het kleine huisje met de waterpomp en de WC buiten in Hansweert, als Sara weer eens naar huis ging voor vakantie, en waar haar vader sluiswachter was. De treinreis naar Zeeland was altijd al een avontuur; maar helemaal spannend werd het vanaf Goes (spreek uit: Hoes): daarvandaan moest je met een oude rammelkast van een bus over de klinkerweggetjes naar Hansweert."

Links, de huidige, gerestaureerde (2005) villa, helaas sinds ongeveer 1985 hernaamd tot Nijenhorst; wie het huis deze naam gaf had natuurlijk geen idee van de historie van de naam Duin en Dennen.

"Jaren later werd ‘Duin en Dennen’ verkocht en verhuisde oma naar de chauffeurswoning. Sara ging mee, maar dat bleek geen succes. In die kleine woning zaten de twee te dicht op elkaar en Sara vertrok (Ik herinner me de tranen nog [Marius, ed.]). Vaak heb ik Sara nog opgezocht bij haar volgende werkgevers".

Vermeldenswaard is dat in de villa ‘Duin en Dennen’ geregeld Kolffen-vergaderingen zijn gehouden.

Redactie De Colve: Nienke Kolff en Mariëtte Kolff-Reinders.
Dit artikel met de volgende pagina's aan de site toegevoegd
door Marius Kolff [red. web], (CBCD XVIIw4).

Voor het betreffende artikel uit ‘Groot Wassenaar’ (dat niet in De Colve was opgenomen): kies hier, of boven, voor ‘Volgende >’.
Zie ook: Biografieën: 1939-1950: Inleiding en Biografieën: 1939-1950: J.M. Kolff (5)
Tijdelijke link vanwege het huis: april 2010: De Telegraaf (één van de vele publicaties voldoet hier)